:apie mus
------------------
:apie senbernius
:spaudoje
:folklioras
------------------
:senbernių kinas
:klausk Burzumo
:politika
:senbernių muzika
:žmogus ir sveikata
:marazmai
:senberniška ezoterika
:kelionės
------------------
:diskusijosPirtis Vilniaus centre
Design.Capital
Travels in Asia


filmų paieška  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Naujausi   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Šūdai  Pusė velnio  Zašibys

Lietuviškas internetas apie kiną (II dalis) – Culture.lt

Šiandien aptarsime jau visai kitokio „svorio“ tekstus. Yra toks „portalas“ www.culture.lt. Jame „bazuojasi“ didžiausi kultūriniai Lietuvos leidiniai („Šiaurės Atėnai“, „7 meno dienos“, „Literatūra ir menas“, „Muzikos barai“) ir šiaip svetainės, susijusios su kultūra. Mažai kam iš senbernių įdomūs tie kultūringi labai išsilavinę žmonės ir jų keistos, tolimos problemos, tokios, kaip, pvz., Balio Dvariono kūrybos ambivalentiškumas, tačiau čia taip pat galime rasti labai įdomių dalykų apie kiną.

Lietuvos kino istorija (www.culture.lt/Lietuva/esme/page3.htm)

Turbūt naudingiausia šio portalo dalis – gan išsami Lietuviško kino istorija pastraipoje Lietuvos meno namai/Meno Lietuva/Kinas. Čia įdomiai ir glaustai pateikti svarbiausi lietuviško kino įvykiai, žmonės ir kūriniai. Ką daugiau ir bepridursi – tiesiog patartina pasiskaityti vadinančiui save išsilavinusiu senberniu lietuviu.


„Šiaurės atėnai“ (www.culture.lt/satenai)

„Šiaurės atėnų“ puslapis nesuskirstytas rubrikomis, tik straipsniais. Domiesi kinu – būk malonus peržiūrinėk visus straipsnius, gal užsirausi ant straipsnio apie kiną, nes iš pavadinimų vargiai atspėsi kuris apie ką, nebent iš autorių – jei išprusėlesnis esi. Kad labai daug nevargt, pradžiai galite griebtis gudrybės: bendroje archyvo paieškoje (įsijungia po paprastos – to numerio – paieškos panaudojimo) įrašykite, sakykim, „Saulius Macaitis“. Valio! Net 16 puikių paties šustriausio mūsų kino kritiko straipsnių.
Tiesa, galime ieškoti ne pagal autorių, o pagal raktinius žodžius, pvz., įrašome žodį „filmas“, bet tada randa visus straipsnius su šiuo žodžiu, o jie, toli gražu, ne visi apie kiną. Tokio nepatogumo priežastis, ko gero, yra ta, kad „Šiaurės Atėnų“ straipsniai dažnai netelpa į kurios nors rubrikos rėmus. Arba gal tautos šviesuliai tyčia įvelia tokį nepatogumą – kad priverstų žmones, besidominčius tam tikra sritimi, skaityti, ar bent peržvelgti, kuo daugiau straipsnių, tokiu būdu keldami šalies kultūrinį lygį? Na, ne latrų senbernių reikalas šviesulius teisti.
O kad lengviau būtų susigaudyti, kur ieškoti informacijos apie kiną, paminėsiu, kad be Macaičio, apie kiną „Šiaurės Atėnuose“ dar rašo – ir labai gerai, informatyviai, „giliai“ ir aiškiai rašo Jūratė Visockaitė ir Rūta Birštonaitė. Ne visi jų straipsniai apie kiną, be straipsnių jos dar rengia ir verčia interviu, pasakojimus ir pan.
„Šiaurės Atėnai“ taip pat publikuoja įdomių vertimų apie kiną (Mark Steyn, Mark Cousins, Sylvain Chomet, Heinz Ungureit, Judy Coode, Peter Greenaway, etc.).
Antanas Lapė rašo sąmonės srautus apie televizijos laidas (kartais ir filmus) panašiai kaip Skirmantas Valiulis „TV antenoje“ (atrodo jau „užraukė“ tą rubrikėlę) – paprastiems senberniams nei įdomūs, nei per daug įkandami straipsniukai. Gal ir yra ten įdomių pamastymų, bet jie - jei ir susiję, tai tik iš tolo - su mus dominančia tema – kinu. Ir jie visi irzlūs tokie ir rūgštūs. Nors televizija – atskira didžiulė tema, įterpsiu, kad geriausia yra teliką parduoti arba išmesti, kaip sako ruskiai „toliau nuo nuodėmės“, ir nesivarginti beieškant nelabai vertingų monetų mėšlo krūvoje.


„7 meno dienos“ (www.culture.lt/7md/)

Čia su rubrikomis viskas tvarkoje. Kinui skirtas atskiras skyrelis, ir kiekviename numeryje jame tvarkingai sugula keli įdomūs straipsniukai.
„7 meno dienų“ didžiausi turtai besidominčiam kinu – Živiliė Pipinytė ir Jonas Ūbis. Pipinytė dažniausiai parašo apie tai, kas „eina“ kino teatruose, o Ūbis apie tai, kas „eina“ televizoriuose. Naujausius filmus taip pat įdomiai aprašo ir įvertina Simonas Ližė. Kora Ročkienė dažniau rengia ir ruošia, nei rašo, ale skaityt taip pat pakankamai įdomu. Kino temas kartais paliečia Laima Kreivytė, Skirmantas Valiulis. Rubrikoje taip pat randame interviu, vertimų, kronikų, pranešimų apie kino renginius ir kitokios naudingos informacijos.
Kiek bergždesnės rubrikos dalys yra kino teatrų repertuarai ir trumpi (tie patys tiekėjų teikti) filmų (siužetų) aprašymai, o prie aprašymų dar pridėtos turbūt vertinimo žvaigždutės, kurios neaišku ką reiškia (nes nežinia, kiek daugiausia jų gali būti) ir neaišku, kas tas vertintojas.


„Literatūra ir menas“ (www.Culture.lt/lmenas)

O „Literatūrmenio“ didžiausias turtas mėgstantiems paskaityti apie kiną - Rasos Paukštytės straipsniukai. Puslapis suskirstytas rubrikomis, apie kiną ne kiekviename numeryje parašoma. Todėl vėl jei norit ką pasiskaityti, ieškokit Paukštytės straipsnių paieškos pagalba. Parašo kažkiek apie kiną ir S.Valiulis ir kiti, bet menkokai. Na, šiaip ir pats leidinio pavadinimas nurodo į kurią meno rūšį kreipiamas didesnis dėmesys – nėr ko norėt.


Komentarai

Prie kiekvieno straipsnio aptariamame portale galima palikti savo komentarą. Kai kur skaitytojai ir pasinaudoja šia privilegija. Dažnai tie komentarai išauga į diskusijas, kuriose bet kas gali pasirašinėti bet kieno vardu, o vienas į kitą kreipiasi komentaro numeriais arba tais vardais, kuriais bet kas gali pasivadinti. Komentarus rašo daugmaž ta pati įvairiaspalvė publika, dažniausiai jau išaugusi iš mokyklinio ar net universitetinio amžiaus ir dažniausiai baigusi daugiau nei 9-12 klasių. Vadina vienas kitą „tamsta“, „panele“, „ponas“, „autorius“, „komentaro autorius“ ir pan., o aršiausios diskusijos išsivysto ten, kur yra ką ir ant ko „pavaryti“, apjuodinti, papeikti, pasakyti savo „oh so“ originalų, svarbų ir gudriais žodžiais pagrįstą peikimą arba pagyrą, ar tiesiog parodyti save ir savo iškalbą. Kartais būna įdomių minčių, bet didžioji dalis komentarų srauto – tas pats vulgarusis ir paprastasis „fleimas“, tik kad įvyniotas į „kultūringumo“ drobules ir dekoruotas įmantriais/tarptautiniais žodžiais. Keistokas tų komentarų moderavimas – pasitaiko ten tokių žodžių kaip „pistis“, „nachui“, ir tie žodžiai laikosi ten ilgai arba visada.


Psefdonymai

Kai kurie minėtų autorių, rašančių apie kiną culture.lt portale – tik pseudonimai. Iš vienos pusės gerai, kai nežinai, kas tikrasis autorius, nes tada skaitai jį be išankstinio nusistatymo. Bet kam tada ir pseudonimas reikalingas? Nepasirašinėtų visai ir ramu būtų. Bet gi pasirašinėja kažkaip, vadinasi nori savo rašliavų autorystės kažkokio tęstinumo. Iš kitos pusės – kažkas žino, ir dažniausiai mėgsta tai pranešti, prikišti, žmogaus tikroji asmenybė per dažnai tampa jo silpna vieta, nes kai žinai tikrą vardą ir pavardę arba kitus pseudonimus – daug skaudžiau skamba įžeidimai. O įžeidinėtojai beveik niekad neprisistato. Besiplėtojant pseudonimų žaidimams, tie patys autoriai gali pasivadinti vis skirtingais vardais. Gal Jonas Ūbis yra ir Stepokas Strolia ir Antanas Lapė, o gal Ozolas yra ir Beresnevičius ir Šliogeris? Nesuprantu viso to karnavalo, kaip nesuprantu ir daugelio išsilavinusiųjų „aukštų“ frazių, komentatorių ir komentarų, bet ir nesitikiu suprast ir labai nesistengiu suprast, nes jie manim taip pat per daug nesidomi. Plyšys tarp kartų ar ką...

O culture.lt puslapyje apsilankykit jei nors kiek kinas domina. Tikrai naudingų rašliavų ten yra.

Bus daugiau...

2004 m. liepos mėn. 13 d.Komentarai 
may 2004-08-25 18:09:06
lietuvisku filmu centras www.lfc.ltKertukas 2004-08-20 10:49:24
Niekaip neturėjau laiko sureaguoti į vieno iš svetainės autorių prašymo pasižiūrėti čia. O pasirodo, tikrai verta!
Gaila, negaliu garantuoti, kad nuolat tai darysiu ateityje. Tačiau, matyt, teks stengtis. Nes Adutis šauniai čia aptarė pagrindinius leidinius (dažnai sakytume - leidinėlius), kuriuose geriausiai Lietuvoje rašoma apie kiną.
Teisingai parašyta...
Tačiau...
Jums nepatiko ANTANAS LAPĖ, kada apžvelgdavo TV "Šiaurės Atėnuose"?
Sakote JONAS ŪBIS iš "7 meno dienų" - žymiai solidesnis?
O gal STEPOKAS STROLIA iš omni laiko didesnis eruditas už anuos du bei Stasį Kovą iš "Mūzų malūno".
Sakau: "NĖ VELNIO!" Lietuva maža. Todėl visi šie asmenys - VIENAS IR TAS PATS ŽMOGUS. Ir tai ne Ozolas, Šliogeris ar Beresnevičius. Kokiais eruditais bebūtų šie filosofai, bijau, kino sritį jie gali pasirodyti ir profaniškais. Paprasčiausiai negali žmogus vienodai žinoti absoliučiai visose srityse, - bankrutuotų Valinsko, Kernagio viktorinos.

Kas dar? Ak tiesa, sakote SIMONAS LIŽĖ rašo savo nuomonę. Rašo gerai. O Kora Ročkienė silpnesnė, nes tik naudojasi verstiniais šaltiniais. Nebarkite - tai vėl vieno žmogaus darbai. Tik pseudonimai priklauso nuo situacijos.

Baigiant, gražu būtų tiksliai įvardinti šiuos autorius. Tačiau to nedarysiu - niekas manęs neįgaliojo jos tiek "atskleisti". Jei jie pasirašinėja kitais vardais, negu pase - matyt yra tam priežasčių...
Aš juk irgi ne paso vardu pasirašysiu. Paprasčiausiai tik dėl to, jog tas "psydonimas" jau kažkur yra nemažai prirašęs ir, gal būt, kai kam matytas...Džinas 2004-08-06 11:15:04
Drįsčiau paprieštarauti gerb. Aurorai dėl sutrumpinimo "literatūrmenis" naudojimo. Kai aš dar skaičiau šį laikraštį (sovietiniais laikais ir pirmaisiais atgimimo metais), šio leidinio skaitytojai naudojo būtent aukščiau paminėtą santrumpą. O "Litmenis" turbūt jau naujos kaitytojų kartos sugalvotas dalykas.Legionas 2004-07-22 18:25:45
Nepataikau tai jau tikrai. Kaip ten bebutu gaila vienok kad is mokesciu moketoju kisenes finansuoja tuos rasinelius. Jei laikrascio finansai priklausotu nuo rasymo kokybes manau ir fundamentalistiniu katalikisku rashineliu sumazetu ir juozaicio nieks nebeisileistu..Razinova 2004-07-22 14:08:46
Nu laba diena! Visai geras laikraštis Atėnai. Aišku ir ten šūdo būna, bet jau sakyt, kad apgailėtinas - Jūs neteisus, gerbiamasis. Gal tiesiog nepataikote "ant gerų numerių"? :)Razinova 2004-07-22 14:06:43
Nu laba diena! Visai geras laikraštis Atėnai. Aišku ir ten šūdo būna, bet jau sakyt, kad apgailėtinas - Jūs neteisus, gerbiamasis. Gal tiesiog nepataikote "ant gerų numerių"? :)Legionas 2004-07-21 19:16:47
Shatenai- apgailetinas laikrastukas. Visokie ten ozolai, juozaiciai, mikelinskai nuolat desto sapnus is savo liguisto pasaulelio. Uzdraust ir kriukis. Susibiesinu tiesiog kiekviena karta is neturejimo ka veikt atsivertes.Legionas 2004-07-21 18:30:32
o visi filmai su tom kruzu turi automatiskai keliaut prie shudo pvz. Eyes wide shut.Legionas 2004-07-21 18:28:19
reikalauju Jay and Silent Bob Strikes Back isimt is sudu kategorijos bo tai labai geras filmas faktiskai vienas geriausiu ever.Razinova 2004-07-16 14:47:23
O man Antano Lapes straipsniukai patinka visai.
Ir culture.lt patinka. Ir komentarus skaityti smalsu. Ir Aurorai pritariu, kad ten galima rasti geru perliuku, kartais buna minciu, net idomesniu uz straipsnius. Bet retokai taip buna. O apie kina - ypac retai. Anyway - negaliu nepritarti Aduciui - idomios rasliavos ten yra ir apie kina.Adutis 2004-07-15 18:35:35
na jo...
tik kad mano straipsniuko tikslas - parašyti, ką įdomaus galima rasti lietuviškai apie kiną internete. o culture.lt komentatoriai (su kai kuriomis išimtimis) apie kiną nieko įdomaus nerašo. tik tiek norėjau pasakyti. :PAurora 2004-07-15 18:19:39
To Adutis: as irgi turejau omenyje komentarus...apie kina ir taip pat apie kitus straipsnius musu minetuose leidiniuose, nes...nes tie patys unikalus komentatoriai reishkiasi daugelyje srichiu straipsniu komentaruose...taip kad manau - negalime ju klasifikuoti taip:komentatoriai kino straipsniu ar komentatoriai pvz. literaturiniu straipsniu, nes tie patys (apsi) reiskiasi keliuose leidiniuose:) zodziu - neishgeres nesuprasi:))Adutis 2004-07-15 15:37:59
turėjau Omenyje tik komentarus prie straipsnių apie kiną...baisonėlis 2004-07-15 15:29:55
vešajte kultūrkų na suchūjų štukatūrkųAurora 2004-07-15 14:33:57
Nu labai dziaugiuosi, kad populiarinami senberniu tarpe mano megstamiausi leidiniai kaip pvz. "Šatėnai" ("Šiaurės Atėnai") ar "Litmenis" (ne "literatūrmenis" jis vadinasi skaitanciuju tarpe Aduk:)). Tik va jei juos skaitysit tik ieskodami rubriku apie kina - tai retai ju rasit. Pastaruoju metu bent jau "Satenuose" retokai bepasirodo straipsniai apie kina. O kas liecia straipsniu komentatorius (kalbu apie "Satenus"), tai jie ten beveik visi vieni kitus pazysta ir kiek supratau yra nemegejai, o patys rasliavojantys (tipo daugiau profesionalai) panasiomis temomis, todel nemanau, kad aršiausios diskusijos išsivysto ten, kur yra ką ir ant ko „pavaryti“ - ishsivysto jos kartais is nieko ir visai idomiai (as kartais pirmiausia net ne straispni, o komentarus perskaitau), nes kai kurie komentatoriai (pvz."Satenuose":varna, ebola ar cikada) ypac aktyvus ir uzmezgantys idomias diskusijas, kurios idomesnes nei straipsnis buna, ir ishkalba manau ju toli grazu neparadomoji cia. O gal as tiesiog pripratau jau ilga laika sekdama diskusijas...Anyway, pritariu, kad apsilankyti culture.lt verta:)


--- --- ---
naujausi komentarai
--- --- ---"Oskarai" 2006 (25)

--- --- ---

Kung Fu klasika (2) (16)

--- --- ---

Praleistieji (Vol.5): Babusia (Lidia Bobrova, 2003) (15)

--- --- ---

"Kova su šešėliu" pasakų namelyje (35)

--- --- ---

Praleistieji (Vol.3): lytys ir aktoriai ("Stage Beauty", (Richard Eyre, 2004)) (1)

--- --- ---

"Vaško" aukos (12)

--- --- ---

Trys “Kino Pavasario' 05” filmai: diletanto įspūdžiai (4)

--- --- ---

Jos didenybė komedija Pt.1. "Sėkmės džentelmenai". (10)

--- --- ---

Martin Scorsese 'AVIATOR' (2004) (9)

--- --- ---

Apie ką burzgia mano benzopjūklas? ("Texas Chain Saw Massacre" (1974) prisimenant) (14)

--- --- ---

SHOGUN ASSASSIN ! (10)

--- --- ---

Praleistieji (Vol.2): dievo ir velnio ženklai (7)

--- --- ---

Šiapus (16)

--- --- ---

Svetimi ir grobuonys (30)

--- --- ---

Praleistieji (Vol.1) (10)

--- --- ---

Karaliaus ƃĀ¾vejo laimƃĀ« (4)

--- --- ---

Turėjimo kultas ir daunloudų manjakai (67)

--- --- ---

SUBJ1 (13)

--- --- ---

Maitvanagiškasis vojerizmas "Jaščike"! (34)

--- --- ---

Lietuviškas internetas apie kiną (I dalis) (12)

--- --- ---

Praūžė Kanų festivalis arba Kaip tapti išieškoto skonio senberniu (4)

--- --- ---