:apie mus
------------------
:apie senbernius
:spaudoje
:folklioras
------------------
:senbernių kinas
:klausk Burzumo
:politika
:senbernių muzika
:žmogus ir sveikata
:marazmai
:senberniška ezoterika
:kelionės
------------------
:diskusijosPirtis Vilniaus centre
Design.Capital
Travels in Asia


:marazmai kas čia per rubrika?

Saulelis
Šiandien amerikiečiai intensyviai tyrinėja Marsą. Nors jau patirta nemažai nesėkmių, kurios labai brangiai kainavo, tačiau į Raudonąją planetą aparatai siunčiami vėl ir vėl. Ir pastaruoju metu Žemės gyventojai ryškiose nuotraukose jau aiškiai mato jos paviršių, o mokslininkai džiaugiasi gavę vertingų duomenų.Tačiau kodėl nevyksta kelionės į Mėnulį?
Ar Mėnulis jau gyvenamas?

1996 metais amerikietis daktaras Edvinas Raisa, vienas projekto "Apolonas" dalyvių, išleido savo knygą "Prarastas kosmosas". Joje autorius tvirtina, jog tiek JAV, tiek buvusios TSRS sudarytos Mėnulio tyrinėjimo programos nuo septintojo dešimtmečio vidurio sustabdytos, nes Mėnulis jau turi savo šeimininkus, kurie žmonių invazijos nepageidauja.

Ką matė "Apolono 17" astronautai

Daktaras Edvinas Raisa be užuolankų rašo, kad erdvėlaivio "Apolonas 17" astronautai susidūrė su Mėnulio gyventojais, kurie juos privertė nešdintis. Maža to, planetos šeimininkai įrodė žiną, iš kur atkeliavo neprašyti svečiai.

Tad kas ten įvyko?

Važinėdami "Roveriu" Mėnulyje, astronautai pastebėjo nedidelį, gal kokių trijų jardų kupolo pavidalo statinį, iš kurio staiga pasipylė kažkokie į vėžius panašūs padarai. Jų buvo apie tuziną. Tos būtybės nemėgino atakuoti svečių transporto, tačiau, privažiavus arčiau, "Roveris" atsisakė jiems paklusti, tiesiog "užgeso". Situacija pasidarė įtempta. Ir tuo metu per artimąjį ryšį astronautai išgirdo kažką jiems sakant lotynų kalba. Kadangi nė vienas jų tos kalbos tiek nemokėjo, kad galėtų susikalbėti, žodžius perdavė į Hiustoną, iš kur greitai gavo vertimą. Astronautams buvo pasakyta, jog jie įsibrovė į svetimą teritoriją, todėl jiems reikia grįžti namo. Astronautų mėginimas susikalbėti buvo atmestas ir pakartotas įsakymas. Paskui "Roveris" staiga pradėjo veikti, ir astronautai paskubomis nuvažiavo prie "Apolono". Greitai jiems iš Hiustono atėjo įsakymas jokių neužfiksuotų žinių apie tai, ką matė, neperdavinėti.

Žinia apie Mėnulyje esančią civilizaciją tuoj pat buvo paskelbta valstybės paslaptimi. Buvo nuspręsta, jog tokios žinios paviešinimas gali turėti nenuspėjamų pasekmių. Naujiena, kad visai šalia yra kažkokia paslaptingų galių turinti civilizacija, kuri žino, iš kur pas ją atvyksta nekviesti svečiai (tai paliudijo lotynų kalba), gali sukelti didelę paniką, baimę, žmonės gali pasijusti nevisaverčiai, nesaugūs, gali sugriūti nustatyta valstybių tvarka.

Į Žemę kosmonautai grįžo laimingai. Tačiau liko klausimas: ką daryti toliau? Su kuo jie iš tikrųjų susitiko Mėnulyje? Su tikrais jo gyventojais, su ateiviais iš kitų planetų ar pasaulių? O gal su užsimaskavusiais rusais, kurie gal jau ten įkūrė slaptą automatų koloniją? Tyrinėjant perduotą lotynišką kalbą, buvo nustatyta, jog ji sklido ne iš žmogaus gerklės, o iš mašinos.

NASA nusprendė nesustoti. Buvo skubiai parengtas žvalgybos aparatas "Lunar Skaut" ir slapta pasiųstas į Mėnulį 1973 metų pavasarį. Jis nusileido arti tos vietos, kur buvo nutūpęs "Apolonas 17", ir nukeliavo į jau žinomą vietą, kur astronautai buvo susidūrę su nežinomomis būtybėmis. Sekimo aparatūra stebėjo aplinką. Tačiau priartėti prie "gyvenamosios vietos" jam irgi nepavyko – pakeliui ryšys su aparatu nutrūko. Orbitos modulis perdavė į Žemę koduotą signalą: "Išsilaipinti Mėnulyje draudžiama. Jėgos įrodymas įvyks 15.00 GMT" – ir nurodytos vieno nacionalinio parko koordinatės.

Jėgos pademonstravimas

Nurodyto laiko visi laukė su didžiausiu nerimu. Kas bus? Gaisras? Sprogimas? Audra?

O atsitiko visai kas kita: keturių hektarų parko plote medžiai pirma neteko smulkių šakų, paskui stambių, liko stovėti pliki medžių stuobriai...

Ekspertai nusprendė, jog žmonės tapo gravitacinio ginklo panaudojimo liudininkais. Teko pripažinti Mėnulyje esančios civilizacijos nežemišką kilmę ir tai, kad ji Žemei gali kelti didelę grėsmę.

Įvairių mokslo sričių analitikai pradėjo sudarinėti tarpplanetinio konflikto situacijos scenarijų. Visi priėjo prie vieningos nuomonės, jog reikia stengtis tokio konflikto išvengti. Tos paslaptingos civilizacijos elgesys leidžia spręsti, jog ji yra uždara, nesistengianti bendrauti ir pasiryžusi ginti savo teritoriją. Kiek ji išsivysčiusi – sunku pasakyti, tačiau jų pademonstruoti sugebėjimai Žemės gyventojus įspėja elgtis labai atsargiai, nedaryti jokių provokacinių veiksmų.

Ir amerikiečiai paliko Mėnulį! Žinoma, reikėjo pasaulio visuomenei paaiškinti priežastis. Todėl buvo pasakyta, jog Mėnulis nekelia jokio susidomėjimo, tad tuščiai švaistyti mokesčių mokėtojų pinigus neverta.

Tačiau tuo pačiu metu buvo užmegzti kontaktai su rusais. Paaiškėjo, kad jie irgi Mėnulyje susidūrė su ten esančios civilizacijos atstovais, kurie ir juos pasiuntė namo.

Vairuotojo prisiminimai

Jis buvo kosminio aparato "Lunochod 2" vairuotojas. Štai ką jis pasakoja: "Mes susidūrėme su kažkuo visiškai netikėtu, nesuprantamu. Nors, kai dabar galvoju, man atrodo, kad to projekto vadovai seniai spėjo Mėnulį esant apgyvendintą.

Antraip kam būtų reikėję ant "Lunochodo" įtaisyti du kulkosvaidžius? Mes, vairuotojai, to nesupratome, o klausinėti nederėjo.

Aš vairavau "traktorių" (taip mes tarpusavyje vadinome "Lunochodą"), šalia buvo porininkas. Jis pirmas ir atkreipė dėmesį į keistą darinį. Kur ir kaip važiuoti, sprendėme ne mes, o mokslininkai. Jie pasikalbėjo ir nusprendė, kad reikia prie to objekto privažiuoti arčiau. "Traktoriaus" vairavimas – reikalas nepaprastas: sumažėjusi trauka, o svarbiausia – trijų sekundžių signalo pertrauka vertė viską daryti nepaprastai atsargiai. Įstrigsi – pastūmėti nebus kam. Ir nesuremontuosi. Todėl tuos penkiasdešimt metrų, kurie mus skyrė nuo objekto, įveikėme daugiau nei per valandą, nors kelias buvo stebėtinai lygus.

Kas penkias minutes sustodavome ir žiūrėdavome į objektą. Mūsų spėlionės palaipsniui virto įsitikinimu – prieš mus buvo dirbtinis statinys! Labiausiai jis priminė eskimų sniego namelį – kokių dviejų metrų skersmens pusiau sferinis kupolas!

Likus iki jo dešimčiai metrų "traktorius" sustojo, ir mokslininkai pradėjo karštai ginčytis, ką daryti toliau. Nusprendė pranešti projekto vadovams. Iš viršaus gavome įsakymą, laukti ir nieko nedaryti.

Mes ir laukėme, kol atvyks vadovybė.

Po kelių minučių ekrane vaizdas pasikeitė: kupole tarytum atsidarė, o toliau nuslinko į šoną durys. Iš kupolo išėjo į vabzdį panaši būtybė, o galbūt – robotas. Jis priėjo prie "Lunochodo" ir ryšys nutrūko.

Per tą laiką atvyko vadovai.

Juostą, kurioje buvo užfiksuotas tas padaras, suko kelias dešimtis kartų. Aš įsiminiau visas smulkmenas. Greičiau ten buvo ne vabzdys, o kažkoks į vėžį panašus padaras, maždaug metro dydžio.

Mums, žinoma, buvo priminta apie asmeninį parašą – mes neturėjome teisės salėje pasakoti apie tai, ką matėme, ničnieko, net projekto nariams, pavyzdžiui, pamainos vairuotojams, jau nekalbant apie savo namiškius ar pašalinius žmones.

Išjudinti "traktorių" mėginome kelias paras. Ketvirtą dieną buvo gautas gana keistas signalas. Tai buvo ne "paveikslėlis" ir ne telemetriniai duomenys.

Signalo šifravimu užsiėmė įvairiausi padaliniai. Kiek girdėjome, iššifravo specialiųjų tarnybų šifruotojai. Pasirodė, jog tik reikėjo suprasti, kad signalą reikia šifruoti pagal vieną lotyniško alfabeto kodą. Tai nustačius, viskas atsistojo į savo vietas: perskaitėm siųstą tekstą, pateiktą senąja lotynų kalba. Mes buvome paskelbti nepageidaujamais asmenimis "persona non grata", Mėnulis – suverenia "dangaus gyventojų" teritorija. Bet koks nesankcionuotas išsilaipinimas Mėnulio paviršiuje bus laikomas agresijos aktu.

Suprantama, jog tuo buvo sunku patikėti: pranešimas Žemės kalba! Ir dar tokia sena, jau mirusia! Buvo nutarta, jog čia kažkieno kvailas pokštas, suvaidinant, jog tai atėjo iš Mėnulio. Aišku, patikėti tokio mistifikatoriaus buvimu irgi buvo sunku, tačiau dar sunkiau sutikti, jog ten, Mėnulyje, kažkoks vėžių giminės padaras aiškinasi su Žemės gyventojais santykius klasikine senąja lotynų kalba. Patikrinus visas grandis, jokio kvailo pokštininko nustatyti nepavyko.

Paskui buvo pradėta skubiai ruošti naują "Lunochodų" seriją, jie jau buvo ne "traktoriai", o greičiau "tankai". Ant jų jau stovėjo ne kulkosvaidžiai, o kur kas galingesni ginklai. Jie iki šiol laikomi paslaptyje, todėl apie juos nekalbėsiu. Ir korpusas toks, kad jo lengvai neįveiksi. Mes juos išbandėme poligone, "įveikdami galimą priešą" iš skirtingų nuotolių. Kruopščiai, įtemptai ruošėmės trejus metus. Konstruktoriai "tankus" užbaigė, kol galų gale jie jau iš mašinų tapo karo dievais. Valstybiniame priėmime buvo patvirtinti iš jų keturi vienetai. Ruošėmės, bet širdyje buvo neramu.

Tačiau septyniasdešimt šeštaisiais projekto plėtra staiga buvo nutraukta. Mums leido suprasti, kad nei dabar, nei ateityje panašaus darbo nebus. Galiausiai, pareikalavę paskutinio parašo, mus paleido "į visas keturias puses". Aš iškarti įsidarbinau taksi parke. Gaila? Žinoma. Bet, antra vertus, jau geriau taip. Be karų!" – baigė pasakojimą Andrejus, buvęs "Lunochodo 2" vairuotojas.

Kur tiesa?

Nors šiandieninės JAV technologinis ir ekonominis išsivystymas leidžia kurti kur kas stambesnius aparatus, kalbėti apie Mėnulio kolonizaciją šalies valdžia atsisako ir nebetęsia Mėnulio eksperimentų. Kaip JAV vadovai, taupymo sumetimais, tačiau tokiu aiškinimu sunku patikėti. Knygos "Prarastas kosmosas" autorius Edvinas Raisa – geros reputacijos, į mistiką nelinkęs žmogus. Jis rašė tiesą, kurią patvirtino ne tik JAV, bet ir Rusijos Mėnulio tyrinėjimo projekto nariai.

Ar pavyks kada nors sužinoti, kas jie, tie Mėnulio gyventojai, taip atkakliai giną savo teritoriją, bendraują su mumis senąja lotynų kalba? Gal jie kontaktavo su Romos imperija? Gal jie gali apsilankyti Žemėje? Gal Romos, o anksčiau senovės graikų mitologija apie dieviškąjį panteoną, turi realių įvykių pagrindą? Gal tai tikrai kokia anticivilizacija, kurios agentai ir šiandien yra tarp mūsų. Tuomet kyla du svarbūs klausimai.

Pirma: ar šiandieninė žmonių civilizacija Žemėje tikrai yra nesaugi? Tai kodėl mes visu balsu įvairiausiais būdais kasdien perdavinėjame signalus apie savo buvimą visai Visatai? Juk vėliau ar anksčiau tie mūsų duomenys gali pasiekti ir grobuonis! Kaip mes nuo jų apsiginsime?

Antra: jeigu Mėnulyje esanti civilizacija nenori turėti su mumis jokių kontaktų, tai ar kitose planetose nėra ko nors panašaus? Ar susitiksime su jomis, atkakliai verždamiesi į kitas planetas? Štai nusileidę aparatai Marse kol kas jokios civilizacijos neužfiksavo. Tačiau kaip Žemėje, taip ir kitoje planetoje nėra kontroliuojamas kiekvienas paviršiaus metras. Todėl ir sklando mintis: ar tikrai tie JAV siunčiami aparatai į Marsą kažkaip sugedo? O gal jie pataikė nusileisti apgyventoje zonoje ir buvo atakuoti? Sunaikinti?

Kaip sunku žmonijai suvokti Visatos paslaptis! Juolab kad tie, kurie turi galimybių bent kiek jas atskleisti, slepia tai, kas svarbiausia!.. O mes tikimės atvirumo, gerų kontaktų su kitomis civilizacijomis! Juk visų pirma tarpusavio sutarimo reikėtų savoje planetoje.

Vetusta Prišmantienė

Dienraštis "Klaipėda"

2006 m. sausio m?n. 20 d.Komentarai 
lol 2008-03-01 16:28:07
Pyze kaip nekenciu skaityti sitos nesamones.... kiek galima tik kuo toliau tuo labiau iskreipta arba dar daugiau priburta. taip nebuvo vargsai ;]erika suslova 2008-02-14 20:14:52
as jus myliusavas15 2008-01-28 20:59:45
giveti yra sudas:(((((((((((((pol 2007-12-29 10:17:57
man jau baisu daros. veziai is menulio puls:)))Daivis 2007-11-16 23:45:05
D;)
zinau kita menulio puse:
kai vakare viskas OK,
o kita diena nesupranti nei kaip ten atsidurei, nei kaip elgtis, ka pasakyt, ir kaip bendraut toliau?
atsiprasyt, lyg ir ner uz ka, pasilikt atrodo nesinori,
vaizdelis 'niekoks'
;)Paklydes 2007-11-16 19:55:16
tik paskutinis kvailys teigtu jog visatoje mes vieni,taceu menulyje labai abejoju ar kas gyvena.o sis straipsnis labeu primena pasaka,net fantastines knygos itikinameu raso xDDzwaigzde 2007-10-07 09:50:56
galetumet ir daugiau informacijos........:(Byvis888 2007-10-06 18:46:06
Tiketi kad mes esame vieni visatoje neimanoma.Je 2007-06-04 18:20:34
Čia kažkas dejavo, kad negali pamatyti kitos mėnulio pusės. Mes su draugu padarėm taip: jis nuvažiavo į Švediją ir atsisėdo ant jūros kranto.
Buvo pilnatis ir kai mėnulis besileisdamas pasiekė jūros paviršių, aš jam paskambinau mobiliaku, o jis tuoj pat nufotkino teleobjektyvu mėnulį iš kitos pusės. Galiu patvirtinti, kad tikrai aiškiai matosi bent du pastatai, išsidėstę lotyniškos Q raidės pavidalu.tt 2007-05-18 14:26:50
del kulkosvaidziu - sovinio gilzeje yra oro (gal jos prailgintos ir pan.). Kai rusai kure karine kosmine stoti (MIR analoga), ji buvo apginkluota automatiniu kulkosvaidziu palydovu naikinimui. Kaip saudo povandeniai sautuvai (ne apie zveju kalbu)? Jie irgi veikia parako pagalba. O del slegio - cia tik vamzdzio storio klausimasTnX 2007-05-10 10:36:19
Dėl kulkosvaidžių, tai deguonies balionai galėjo būt pas Lunochod'ąvalekas 2007-04-03 23:09:21
manau, kad gyvybė mėnulyje yra, nors ir automatų forma, kažkas ją pasiuntė prieš daug milijonus metų iš kitos žvaigždės planetos, tad žemė tikrai nebėra saugi vieta gyventi.O dar kur į visatą 50 metų spinduliuojamos radijo bangos...Madam_Buterbrod 2007-03-05 13:36:01
"Antraip kam būtų reikėję ant "Lunochodo" įtaisyti du kulkosvaidžius? Mes, vairuotojai, to nesupratome, o klausinėti nederėjo."

Ponai, kaip kulkosvaidis gali veikti Mėnulyje? Užtaiso sprogimui reikalingas deguonis! Jis tiesiog nešautų. O be to, po kelių serijų iš kulkosvaidžio vamzdžio liktų spageti, nes šūvio slėgis yra žymiai didesnis už menkutės Mėnulio atmosferos slėgį.stanislovas 2007-02-23 19:19:35
Sugalvojau metoda kaip padaryti milziniska parabolini veidrodi teleskopui.Paimam apskrita medine deze irjos virsutineje dalyje itvirtiname veidrodine plevele,siek tiek itempdami. dezes dugne irengiame stuceri kurio pagalba praretiname dzeje ora ir plevele igys paraboles forma. Nebrangiai galima padaryti teleskopa netgi 2 ir daugiau metru veidrodziu,o jo vamzdi galima susukti is klijais patepto juodos spalvos popieriaus,be to veidodzio fokusa galima reguliuoti keiciant isretinimo gyli.stanislovas 2007-02-23 19:12:39
Pirma palauk nakties,geriausiai kai matosi menulio pilnatis,gerai nusitaikyk,nes sunku pagauti,paskui susireguliuok maksimalu ryskuma. atkreipk demesi i desini krasta menulio,ten 1/3 nuo virsaus pamatysi svytinti krateri,tai ten ir stebek,viena nakti ten uztikau skraidancia lekste labai didele,kita nakti jos ten jau nebebuvokolapsia 2007-02-15 03:38:09
ei Stanislovai....sheeta as nusipirkau turguj teleskopa...surinkau, alia rupuze nerodo nieko. Gal znai ka nors apie teleskopus? i kur man susirast kokia instrukcija, kaip ten tam vamzdy spiduliai lauzosi?2007-01-24 15:01:47
Hi! Very nice site! Thanks you very much! gRX1G9zZzx4vel menulio vezhiai 2007-01-16 04:42:28
o parko mes nenaikinom gravitaciniu ginklu. Taip mes marixuana gaunam is jusu banalios neissivysciusios planetos. Norim, kad grizhtu rusai cia. Amerikonai naxaliavu norejo, o su rusais vodkes davem kaip turi but.menulio vezhiai 2007-01-16 04:37:48
Pirma ateinat i musu zheme, dabar dar is to juokiates? Persona non grata tvaju mat'! Mes jus niekinam, zhemieciai. O straipsnio autore viena is musu. O redaktorius nori buti.
Labiausiai issigandom Lunaxodo.stanislovas 2007-01-13 22:49:57
Nusipirkite turguje už 300 lt. kainuojanti teleskopa ir gerai pastebėkite naktimis kada būna pilnatis ir patys pamatysite daug myslingų dalykų,jo matomoje pusėje, Gerai matosi švytintys krateriau ypač vienas viršutinėje dešinėje mėnulio pusėje,šalia jo vieną naktį mačiau aobjekta tmažos vaistų tabletės dydžio,kitą naktį ten joa jau nebuvo. Iš pat pradžių ir aš tai palaikiau paistalais kai perskaičiau Ufolug.ru,bet paskui įsitikinau kad tai teisybė,savo akimis. Pabandykite ir jūs tikrai nepasigailėsiteapsiskaicius :) 2007-01-06 13:26:29
sejp ir as esu skaicius kad toj menulio pusej kurios mes niekad nematome (nakty matome visad ta pacia, o diena menulio isvis nematyt) yra kelios ateiviu bazes; tik kyla klausimas - jei jau niekas nemato to vienos menulio puses, taj kajp tuomet nustate ten esant tas ateiviu bazes? :)))Aldona 2006-11-23 14:43:13
Jeigu senoji lotynų kalba buvo iššifruota, tai kodėl vadai ta kalba nepakvietė Mėnulio gyventojų draugiško vizito į Žemę?Fantazijos, tik nsuprantu kam to reikia?Kiesa 2006-11-12 22:23:51
oi!!! kaip vezliukai mums pakenks , oi kokie jie stiprus , sako 1 metro o mes 2 metru ir su rankom ir su kojom bijom ten pas juos eiti :DD!!!Romitto 2006-10-31 17:38:16
Teiginys "menulyje gyvybes nera" vertas tiek pat kiek ir teiginys "gyvybe menulyje yra" - juk niekas neirode nei taip, nei kitaip. o kuo tiketi - kiekvieno asmeninis reikalas, todel neizeidinek kitu, kai pas pati net mazos smegenu daleles nera... -nes "primityvus saunamieji parako uztaiso ginklai" menulyje veiktu kur kas geriau nei zemeje.Tomasius 2006-09-07 09:56:53
Nuo kada Menulyje veikia primityvus saunamieji parako uztaiso ginklai??:)) Siaip, rusai matyt svente geguzes sventes ir savaite gere pradejo matyti veziu pavidalo ateivius. Cia tokia pasaka, kad net graudu butu paziureti i zmogu, kuris nors maza smegenu dalele tuo patiketu. Aisku, jei tu smegenu yra:) Sekmes toliau skaitant Science fiction!romas 2006-09-01 09:03:01
PAsakos, niekada nieka dar nebuvo Menulyje - zmogus mirstu uz zemes elektromagnetines saugosJonė 2006-07-19 13:57:31
Labai norisi tikėti, kad kitur egzisuoja gyvybė, bet kad tai daugiau panašu į fantastiką. Ir atsirink, žmogau, kur teisybė, o kur pokštas...... 2006-07-06 23:17:11
kas nezino tegul nesneka....... nes viskas gali greitai keistis.........aisku kaip diena yra butybes ir be zmoniu pats laikas atsimerkti..........xser 2006-04-02 23:57:51
su balandzio 1-aKosmoso lietuvis 2006-04-02 10:57:36
Bet jeigu, mėnulyje yra kokios nors masinos (civilizacijos), tai kodel mes is zemes negalime matyti per galingiausius teleskopus, ar ultragarsu ten esancius. Viename Vakaro ziniu dienrastyje buvo rasoma kad nusileidus N. Armostrongui jis pamatė įvairius kosminius objektus, dydziu prilygstancius dangoraiziams. Bet juk tai juokinga. Tad kodel mes ju nematome.M SAULE 2006-03-23 12:32:16
Jau marsa uzkariAvo ,negana tai menulio uzsimane amerikieciaI. :)saules uzpakalis 2006-03-23 12:19:14
menulis jega o ateiviai kaip kaiules po dangu skraido beto ismokite rasyti! nes esate labai nerastingi ir dar buki!:)ajajajjaj 2006-03-07 23:48:47
Suzinojo amerikonai, kad rusai pirmi Menulin nuskrido ir nudaze ji visa Raudonai. Tada amerikonai nusiunte savo astronautus kad baltom raidem ant menulio uzrasytu — 'COCA COLA'.caraitis 2006-03-03 02:16:14
o aš girdejau, kad nebuvo amerikonai jokiame mėnulyje,paprasčiausiai rusus aplenkti reikėjo.....Niom 2006-02-27 18:44:28
Kam kulkosvaidžiai ir tankai mėnuly šaudo?nebendėt?:>

Marazmas.signal_999 2006-02-17 12:58:57
išvada viena - pirmiau amerikonų mėnulį aplankė lotynų kilmės astronautai. :))) spėjama, kad operacijai vadovavo portugalų kilmės keliautojo magelano giminaitis :)))tuomahaukas 2006-02-02 14:56:53
Stogas pirmiau autorei pavaziavo, o po to ir dienrascio redaktoriui.vaikeliux 2006-01-30 12:23:16
tai stai kur veziai prapuole! o taip skanu butu issivirti koki kibira...
na gal menulyje ir geriau jiems...
O siap idomu kodel tie, gyvenantys menulyje dar neuzeme marso?
ty, ar dar neuzeme?Nerijus 2006-01-23 18:42:43
:D labai linksmas straipsnis. Man patiko. Net nuostabu kaip imanoma is tuscio i kiaura pilstyti ;)punk to s2 2006-01-23 01:11:22
rusai sedejo ne lunochode, o zhemeje ir valde aparata radijo ryshiu. del to ir triju sekundzhiu signalo pertrauka.s2 2006-01-21 10:55:03
:-)))))))))
taip ir myslijau, kad etruskai buvo ateiviai (nu tos gentys, kur lotynų kalbos formavimąsi įtakojo).

tris paras stumdyti lunochodą. žymiai ten robotai sėdėjo - net rusai be ėdalo tiek neištemptų. :)


--- --- ---
naujausi komentarai
--- --- ---Euro (melo)drama – mitai ir faktai (11)

--- --- ---

KĄ DARYTI? (12)

--- --- ---

Muilo burbulai ir seni krienai (33)

--- --- ---

Mėsos turgūs Europoje – Briuselis ir Londonas (17)

--- --- ---

Iššūkiai senbernių gyvenime. II dalis. (57)

--- --- ---

Patarimai dėl elgesio su gerule (44)

--- --- ---

Back on line– BLOC PARTY / TOM WAITS / ARCADE FIRE / ANDREW BIRD (10)

--- --- ---

KILLERS/ DECEMBERISTS/ ELECTRIC SIX/ BECK/ BADLY DRAWN BOY/ TV ON THE RADIO (16)

--- --- ---

SONIC YOUTH/RED HOT CHILLI PEPPERS/WOLFMOTHER ir kiti herojai. (5)

--- --- ---

Judėjimas, žmogiškoji prigimtis ir lašiniai (32)

--- --- ---

Karas prieš narkotikus (191)

--- --- ---

Maistas ir virškinimo problemos (14)

--- --- ---

"Oskarai" 2006 (16)

--- --- ---

Kung Fu klasika (2) (16)

--- --- ---

Praleistieji (Vol.5): Babusia (Lidia Bobrova, 2003) (15)

--- --- ---

Ar Mėnulis jau gyvenamas? (41)

--- --- ---

Už sovietinę penkiakampę - milijonas litų (38)

--- --- ---

Jie bijo… (13)

--- --- ---