:apie mus
------------------
:apie senbernius
:spaudoje
:folklioras
------------------
:senbernių kinas
:klausk Burzumo
:politika
:senbernių muzika
:žmogus ir sveikata
:marazmai
:senberniška ezoterika
:kelionės
------------------
:diskusijosPirtis Vilniaus centre
Design.Capital
Travels in Asia


:marazmai kas čia per rubrika?

Saulelis
Smetonos valdymo laikais Lietuvos krikščionių demokratų partija buvo populiari, įtakinga. Taip buvo Sąjūdžio metu ir po nepriklausomybės paskelbimo. Po to jos populiarumas ėmė mažėti, ir dabar matome, kas įvyko. Kas dėl to kaltas? Manau, vidiniai prieštaravimai. Taip atsitiko, nes į LKDP prilindo (kito žodžio nėra) įvairiausių apsimetėlių, gal šnipų, kenkėjų, kurie jai kenkė. Turbūt jais pasitikėjo, o jie darė nusikaltimą, didelį, kenkėjišką.
Kodėl taip atsitiko su LKDP

Prisimenu, sovietmečiu man vienas pažįstamas sakė, kad jis turi gerą darbą, bet jį kelia kitur dirbti, atskiria nuo šeimos, ten sunkesnis darbas. Nenorėjo keltis, bet jam pasakė: „Arba eik į kitą darbą, arba dėk ant stalo bilietą“. Jis išvažiavo kitur dirbti, nes jam partinis bilietas labai brangus kaip gyvybė. Ir čia pat, išsitraukęs iš vidinės švarko kišenės raudoną „duonos knygelę“, pabučiavo ir nusišluostė akis. Nežinau, ar jam iš tikrųjų buvo toks brangus partinis bilietas, ar tik suvaidino. Tačiau, atgavus Lietuvai nepriklausomybę, sužinojau, kad jis yra LKDP narys. Kaip suprasti? Partinis bilietas pasidarė nebrangus, o brangi jau LKDP? O gal taip darė siekdamas karjeros ar, tapęs LKDP nariu, pagal kažkieno nurodymus turėjo jai kenkti? Manau, buvo daug tokių „atsivertėlių“, kurie kenkė LKDP. Kitos partijos taip lengvai nepriėmė perbėgėlių iš SSKP, o LKDP priėmė, jais pasitikėjo. Vadinasi, ją iš vidaus naikino, silpnino, jai kenkė ir pasiekė savo. Gal dėl tokių kenkimo LKDP prarado turėtą autoritetą, pripažinimą ir galiausiai nutilo. Jos narių, galima sakyti, jau nėra Seime. Reikėtų jai apsivalyti, sustiprėti, susigrąžinti turėtą pagarbą, pasitikėjimą. Tikiu, kad ji sugebės taip padaryti.

Vincas STEPONAVIČIUS
Krekenava, Panevėžio rajonas

2005 m. vasario m?n. 20 d.Komentarai 
Shventas 2007-01-17 11:02:26
Bukite prakeikti kaip advokatai ir juristai!ad 2006-08-31 22:33:35
pastarąjį komentarą nepakenktų irgi į marazmų skyrelį įdėti kaip atskirą marazmą, ale nelabai juokinga...LKDP 2006-08-31 20:37:52
LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DEMOKRATIJOS PARTIJA

K R E I P I M A S I S

Į LIETUVOS VALSTYBĖS PILIEČIUS, VISUS GEROS VALIOS ŽMONES, DĖL POLITINĖS PADĖTIES IR MORALINĖS KRIZĖS LIETUVOJE
Telšiai, 2006-08-27


Jau šešeri metai, kai Lietuvą valdo kairiųjų partijų blokai. Socialdemokratų suformuotą valdžią vienas po kito drebina skandalai, kurių pagrindinė priežastis – savanaudiškumas ir su juo susiję nesąžiningumas, korupcija, netiesos sakymas visuose (tik apie tai mažai kas kalba) valdžios sluoksniuose. Todėl neturėtų stebinti gyventojų apklausos, rodančios, kad žmonės mažiausiai pasitiki politinėmis partijomis, formuojančiomis Seimą ir Vyriausybę. Moralinių vertybių nepaisymas elitiniais sluoksniais vadinamoje visuomenės dalyje griauna visos tautos krikščionišką dorovę. Susiformavo nuomonė, kad Lietuvoje nėra nei teisingumo, nei sąžiningumo. Joje visi vagia ir visi meluoja. Atsitiko taip, kad partijos, kuriomis būtų galima pasitikėti (nes jos savo ideologiją grindžia krikščioniškomis vertybėmis) dėl susiskaldymo (ar tikslingo suskaldymo) prarado realią įtaką politiniame šalies gyvenime. Todėl šiuo metu LR Seime nėra politinės jėgos, kuri kovotų už moralią politiką, iš tikrųjų rūpintųsi silpnesniųjų bendruomenės narių reikalais, gintų paprastų piliečių interesus. Rūpintis artimu, socialiniu teisingumu visuomenėje, gyventi remiantis solidarumo ir subsidiarumo principais ir yra krikščioniškąja demokratija besiremiančios partijos pagrindinis tikslas. Neveltui žmonės labiausiai pasitiki Katalikų Bažnyčia. Mes visi esame tos pačios Katalikų Bažnyčios nariai, todėl privalome visomis išgalėmis siekti, kad Kristaus idėjos būtų kuo sėkmingiau įgyvendinamos Lietuvoje. Visų pirma tai reikštų sąžiningą ir moralią politiką.
Pripažįstame, kad 1989 metais Lietuvoje atsikūrusios LKDP vadovavime ir veikloje buvo padaryta esminių klaidų, sąlygojusių šios partijos skilimą keletą kartų. Tačiau esame įsitikinę, kad tarpusavio nesutarimai ir ambicijos, jei visi būsime geranoriški, yra nesunkiai pašalinami, kadangi visų iš buvusios Lietuvos krikščionių demokratų partijos naujai atsiradusių politinių darinių ideologija yra ta pati – Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo įgyvendinimas visuomenės gyvenime. Todėl kviečiame visus krikščionis, suvokiančius savo atsakomybę už Bažnyčią ir Tėvynę, esančius kol kas skirtingose partijose, vienytis ir atkurti vieningą Lietuvos krikščionių demokratų partiją. Mes viliamės, kad į atsikūrusią ir sutvirtėjusią LKDP ateis ir naujų narių. Tokiam mūsų žingsniui tikrai pritartų Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovybė. Vieninga Lietuvos Krikščionių Demokratų partija artėjančiuose savivaldybių rinkimuose būtų įtakinga politinė jėga, kurią paremtų tikintieji ir visi geros valios žmonės.Priimtas Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos 2006-08-27 Valdybos posėdyje TelšiuoseaAa 2005-02-21 07:04:47
jo, reikėtų apsivalyti, hehe :)


--- --- ---
naujausi komentarai
--- --- ---Euro (melo)drama – mitai ir faktai (11)

--- --- ---

KĄ DARYTI? (12)

--- --- ---

Muilo burbulai ir seni krienai (33)

--- --- ---

Mėsos turgūs Europoje – Briuselis ir Londonas (17)

--- --- ---

Iššūkiai senbernių gyvenime. II dalis. (57)

--- --- ---

Patarimai dėl elgesio su gerule (44)

--- --- ---

Back on line– BLOC PARTY / TOM WAITS / ARCADE FIRE / ANDREW BIRD (10)

--- --- ---

KILLERS/ DECEMBERISTS/ ELECTRIC SIX/ BECK/ BADLY DRAWN BOY/ TV ON THE RADIO (16)

--- --- ---

SONIC YOUTH/RED HOT CHILLI PEPPERS/WOLFMOTHER ir kiti herojai. (5)

--- --- ---

Judėjimas, žmogiškoji prigimtis ir lašiniai (32)

--- --- ---

Karas prieš narkotikus (191)

--- --- ---

Maistas ir virškinimo problemos (14)

--- --- ---

"Oskarai" 2006 (16)

--- --- ---

Kung Fu klasika (2) (16)

--- --- ---

Praleistieji (Vol.5): Babusia (Lidia Bobrova, 2003) (15)

--- --- ---

Ar Mėnulis jau gyvenamas? (41)

--- --- ---

Už sovietinę penkiakampę - milijonas litų (38)

--- --- ---

Jie bijo… (13)

--- --- ---