:apie mus
------------------
:apie senbernius
:spaudoje
:folklioras
------------------
:senbernių kinas
:klausk Burzumo
:politika
:senbernių muzika
:žmogus ir sveikata
:marazmai
:senberniška ezoterika
:kelionės
------------------
:diskusijosPirtis Vilniaus centre
Design.Capital
Travels in Asia


:žmogus ir sveikata kas čia per rubrika?

Saulelis
Džiaugiuosi galimybe publikuoti savo straipsnius apie visus dominančią temą – svaigalus – senbernių portale :) Tikiuosi, jums jie bus įdomūs ir naudingi. Pradžiai – šiek tiek istorijos.
Karas prieš narkotikus

Kiek tik žmogus save atsimena – jis vartoja narkotikus. Nuo pat žmonijos istorijos pradžios nepaisydamas pavojų sveikatai ir rizikos išsiugdyti priklausomybę, įvairiomis natūraliomis ir pasigamintomis cheminėmis medžiagomis atkakliai ir metodiškai bando pakeisti savo psichinę būklę. Visos pasaulio rasės ir tautos visada ir nuolat vartojo narkotikus, išskyrus eskimus, kurie dėl gamtinių sąlygų neturėjo galimybės nieko svaiginamo užsiauginti ar pasigaminti. Apie narkotikus pasakoja biblija, Homeras, Šekspyras ir milijonai kitų šaltinių. Vynmedžiai, apyniai Europoje, kokamedžiai, tabakas ir kaktusai Amerikoje, aguonos Azijoje, kanapės Afrikoje ir Azijoje, psichotropiniai grybai – visame pasaulyje. Ten, kur užsiauginti narkotikus sudėtinga (pvz., Šiaurės Europoje), žmogus juos tiesiog gamina (pvz., spiritas). Vargu ar yra pasaulyje suaugęs žmogus, niekada nevartojęs jokio narkotiko. Prieš pradedant prieštaraut, priminsiu, kad tokie neva nekalti dalykai, kaip kava, arbata, kola, šokoladas taip pat yra narkotikai pilna šio žodžio prasme (priklausomybė, psichikos keitimas, piktnaudžiaujant - pavojus sveikatai ir aplinkiniams), jau nekalbant apie tabaką ir alkoholį.

Sunku pasakyti žmogaus potraukio svaigintis priežastis, turbūt tai susiję su žmogaus prigimtimi, siekimu nuolat ieškoti kažko naujo, nuolat keisti save ir savo aplinką. O gal tiesiog su paprasčiausiu siekimu patirti malonumą ar tiesiog užsimiršti, išprotėti, išsijungti.

Dar vienas dalykas, kurį žmogus vykdė per visą savo istoriją, yra karas. Žmogus kariavo dėl visko, ką tik įmanoma sugalvoti, ir su bet kuo, ką tik įmanoma įsivaizduoti kaip priešą arba blogį. Kariavo prieš svetimus ir prieš brolius, prieš tautas ir prieš rases, prieš principus ir prieš idėjas, už teisybę ir už melą, prieš tikinčius ir prieš abejojančius, prieš mokslą ir prieš religiją, prieš valdančius ir prieš maištaujančius, prieš mažumas ir prieš daugumas, prieš žmones ir prieš gyvūnus, kariavo tam, kad kariauti, kariavo tam, kad daugiau karų nebebūtų, kariavo ir be priežasties. Iš tikrųjų, karui nebūtina priežastis ar tikslas, karui tėra būtinas priešas.

Taip pat sunku pasakyti žmogaus potraukio kariauti priežastis, turbūt tai susiję su žmogaus potraukiu ir sugebėjimu konfliktuoti, konkuruoti, dominuoti, valdyti, nepaklusti, maištauti, mylėti ir neapkęsti.

XIX a. pabaigoje žmogus sugalvojo sau naują priešą – narkotikus – ir paskelbė jiems karą.


Pradžia. 1875 m. Dekretas prieš opiumą

Nuo seniausių laikų iki XIX a. pabaigos įvairūs narkotikai buvo normali ir priimtina žmonių gyvenimo dalis, paprastai žmonės juos kultivuodavo, gerbdavo, vartodavo ritualų metu, kaip su atskiromis narkotikų rūšimis skirtingos tautos elgiasi ir iki šiol. Šiek tiek daugiau problemų narkotikai pradėjo kelti migruojant ir maišantis tautoms ir civilizacijoms. Pastebėta, kad narkotikas tampa pavojingesnis, kai yra perkeliamas į kitokį kultūrinį ir socialinį kontekstą. Juolab, kad migracijos sąlygas dažnai lydi konfliktai.

Prieš kai kuriuos narkotikus buvo bandyta kariauti jau labai seniai, dažniausiai – rasinės ar religinės neapykantos pagrindu. Viduramžių Europoje, "raganų medžioklės" kontekste, Europoje inkvizitoriai nusitaikė prieš įvairias žoleles su gydomosiomis ir psichotropinėmis savybėmis; Pietų ir Centrinėje Amerikoje – prieš šimtmečiais vartotus haliucinogeninius kaktusus, grybus ir kitas gamtos gėrybes[1]. Ne vieną kartą ir Rytuose, ir Europoje, tai šen tai ten, religiniai vadai bandė drausti kavą[2] kaip "velnio išmonę" (tiesa, dažnai tai nepavykdavo). Kai Kolumbo bendražygis Rodrigo de Jerez atvežė tabaką į Europą, jį šv. inkvizicija pasodino į kalėjimą, nes uolūs krikščionys nusprendė, kad pučiami iš burnos dūmai – velnio apsėdimo ženklas; vėliau daugelis gydytojų teigė, kad tabakas "juodina smegenis" (tai buvo "įrodoma" per mirusių rūkalių skrodimą); tam tikrais laikotarpiais Rusijoje, Turkijoje, Persijoje ir kai kur Vokietijoje už rūkymą bausdavo mirties bausme[3]. 1736 m. Anglijos parlamentas priėmė Džino aktą[4],[5], kuris griežtai apribojo džino pardavimą (už 7 metų jį teko atšaukti, nes jis ne tik nepasiekė norimo rezultato, bet ir sukėlė riaušes bei masinius neramumus).

Tačiau besibaigiant antram tūkstantmečiui po mesijo, nurodžiusio savo pasekėjams gerti vyną, gimimo, atsirado žmonių, kurie nusprendė kai kuriuos narkotikus griebti už ragų rimčiau. Ir griebė beprecedenčiu mastu, aršumu ir metodiškumu. Šiam kryžiaus žygiui diriguoti ėmėsi naujoji supervalstybė – Jungtinės Amerikos Valstijos.

XIX amžiaus viduryje JAV buvo įsupta "aukso karštligės". Vejami nepritekliaus, korumpuotos valdžios, chaoso ir galiausiai – vilties staiga pralobti, į valstijas plūstelėjo imigrantai iš Kinijos, kurie kibo į darbą aukso kasyklose arba geležinkelio statybose. Dauguma jų atvykdavo per San Francisco (California valstija) uostą, todėl nenuostabu, kad 1850-ais metais šiame mieste įsikūrė kinų kvartalas, kuris tapo vienu didžiausių kinų anklavų pasaulyje[6]. 1876 metais JAV gyveno apie 150 tūkstančių kinų, iš kurių apie 115 tūkst. – California valstijoje[7]. Visi puikiai žinome kinų verslumą – greitai kvartalas buvo užpildytas parduotuvėmis, restoranais ir opiumo užeigomis.

Kinai puikiai pažinojo opiumą – už tai reikia dėkoti britams, kurie šį narkotiką milžiniškais kiekiais gamino Indijoje ir importavo į Kiniją XIX a. viduryje. Nepaisydami Qing dinastijos bandymų importą uždrausti ir nesibodėdami savo prekybą ginti brutalia jėga (Opiumo karai)[8]. Ir štai dabar opiumas bumerangu grįžo ir į Valstijas (kurios savo metu taip pat sėmė neblogą pelną[9] iš opiumo prekybos Kinijoje).

Žinia, neilgai truko sužydėti ksenofobija ir rasizmas. Karas prieš kitoniškumą rasės ir kultūros atžvilgiu, karas dėl valdžios ir dominavimo tiesiog užsimetė "karo prieš narkotikus" skraistę. Pasipylė nauji mokesčiai, teisiniai aktai, dekretai, potvarkiai ir draudimai nutaikyti būtent ir tik prieš kinus. Vienas iš jų buvo 1875 metų dekretas, uždraudęs opiumo rūkymą minėtose užeigose. San Francisco valdžia "atliko tyrimą ir išsiaiškino", kad "daugelis moterų ir jaunų merginų, taip pat vyrai iš padorių šeimų yra įviliojami į "opiumo lindynes", kuriose jie/jos žlugdomi morališkai ir visaip kitaip"[10]. Šis dekretas buvo pirmasis žingsnis kare prieš narkotikus, kurio sąlygomis gyvename iki pat šiol.

1875 m. paskelbtas draudimas buvo taikomas tik rūkomam opiumui ir visiškai nelietė kitokių jo formų (pavyzdžiui opiumo ir alkoholio tirpalo – "laudanum", kurį patys amerikiečiai laikė panacėja)[11]. Greitai po to analogiškus ar panašius dekretus suskubo priiminėti ir kitos valstijos bei miestai. Nė vienas jų neturėjo jokio realaus pageidaujamo poveikio – opiumo vartojimas vis augo. 1883 metais reikalo ėmėsi Kongresas: opiumui, iš kurio ruošiamas rūkomasis mišinys (tai buvo silpnas opiumas, kuriame yra mažiau nei 9% morfijaus), buvo pradėtas taikyti 6-10 dolerių mokestis už svarą, vėliau jis pakilo iki 10-12 dolerių. 1887 metais kinams buvo uždrausta importuoti opiumą, o dar po trejų metų legaliai gaminti rūkomąjį opiumą buvo leidžiama tik JAV piliečiams. Nepaisant visų šių priemonių, per laikotarpį nuo 1860 iki 1909 m. legalus opiumo importas į JAV išaugo nuo 21.000 iki 148.000 svarų per dešimtmetį[12]. Valdžios taktika buvo akivaizdžiai neefektyvi narkotikų plitimo prasme (nors efektyvi valdžios stiprinimo, dominavimo ir populiarumo didinimo prasme), tačiau nebuvo matyti jokių pokyčių taktikoje – tik dar daugiau draudimų ir didesni mokesčiai. Kai opiumą gauti pasidarė ypač sunku ir brangu, į narkotikus įjunkusieji griebėsi gryno morfijaus, vėliau – naujo pusiau sintetinio opioido - heroino.

Žvelgiant atgal į laikus iki 1875 m., opiumo rinka atrodo tiesiog absoliutus gėris lyginant su dabartimi. Opiumo vartotojai buvo gerokai ramesni ir keldavo mažai rūpesčių lyginant su alkoholio mėgėjais. Niekas nežinojo, kas yra "dyleriai" (drug dealer), narkomafija ir su narkotikais susijusi prievarta, nereikėjo specialių policijos padalinių kovai su narkotikais.

"Kokaininiai negrų išperos". 1914 m. Harrison'o Aktas

Tuo pat metu ėmė kilti isterija ir dėl kokaino. Laikraščiai kurstė ugnį skambiomis frazėmis apie "Negro Cocaine Fiends" (apytikslis vertimas – "kokaininiai negrų išperos"), prievartaujančius baltąsias moteris. Tarp gyventojų kilo masinė panika ir rasinė nesantaika. Policijos pareigūnai įsigijo stambesnio kalibro ginklus, nes narkotikų paveikti juodaodžiai esą yra neįveikiami mažesniais pistoletais[13].

Kokainas, nors kaip ir visi narkotikai, yra susijęs su pavojais, iki Harrison'o akto nekėlė didelių, plataus masto sveikatos ar socialinių problemų. Šis narkotikas gaminamas iš kokos krūmo, kurį nuo seno vartodavo Peru indėnai norėdami padidinti stiprumą ir ištvermę bei sumažinti nuovargį (koka didina kraujo spaudimą ir dažnina kvėpavimą, kas padėdavo indėnams išgyventi Andų kalnuose). Ispanų užkariautojai bandė užgniaužti kokos vartojimą, bet Andų indėnai niekuomet jo neatsisakė. Nuo 1883 metų vokiečių kariuomenės gydytojai duodavo kokaino Bavarijos kareiviams – rezultatai buvo panašūs: padidėjusi energija ir sumažėjęs nuovargis. Kokainu kelis metus lepinosi psichoanalizės pradininkas Z. Freud'as (vėliau be jokių sunkumų šio svaigalo atsisakė), A. Conan-Doyle detektyvų herojus Šerlokas Holmsas, rašytojas R. L. Stevenson'as (novelės "Keistas daktaro Džekylo ir pono Haido atvejis" rašymo metu), daugelis kitų įžymybių. Kokainas buvo pardavinėjamas parduotuvėse ir vaistinėse cigarečių, gėrimų, kramtomos gumos, purškiklių ir kitokiais pavidalais. Kokainas buvo amerikietiško gyvenimo būdo simbolio – "Coca-Cola" gėrimo – viena iš sudėtinių dalių (nuo gėrimo sukūrimo 1885 metais iki 1906 metų).

Galiausiai 1914 metais įsigaliojo Harrison'o Aktas, kuris iš esmės visiškai uždraudė ir opijų, ir kokos lapus bei visus jų produktus – net medicininėms reikmėms. Jau po kelių savaičių po įstatymo įsigaliojimo "Niujorko medicininis žurnalas" (New York Medical Journal) rašė: "...Harrison'o akto poveikis matomas iš karto: ligoninės ir sanatorijos užplūstos narkomanų, pasigirsta pranešimai apie smurtą – paprastai kylantį bandant desperatiškai gauti narkotikų arba tarp nuo staigios abstinencijos paklaikusių piliečių"[14].

Praėjus pusei metų po Akto įsigaliojimo, žurnalas "Amerikos medicina" (American Medicine) rašė: "Narkotikų problema – viena svarbiausių, su kuriomis tenka susidurti medikams. Vietoj to, kad gerinti sąlygas šiai problemai spręsti, neseniai išleisti įstatymai situaciją dar labiau komplikavo. Sąžiningi medikai susidūrė su pavojais, dėl kurių daugeliui iš jų teko atsisakyti dirbti su narkomanais apskritai. [...] Ypatingai baisi pasekmė yra tai, kad narkomanams dabar tenka ieškoti tų pačių narkotikų tarp nusikaltėlių. Sunku net suvokti, kokį stresą išgyvena įpratusieji prie tam tikrų svaigalų – netekę savigarbos, lėšų, priversti pasiduoti kriminalų kontrolei. Ypatingai sunku moterims: joms teko pradėti ieškoti lėšų viešuosiuose namuose – galima tik įsivaizduoti ką besikartojantys vizitai tokiuose namuose padarė daugybei gerų moterų ir merginų, daugeliu atvejų turėjusių nesuteptą reputaciją, neskaitant vienintelės silpnybės – pripratimo prie tam tikros narkotinės medžiagos."[15]

Praėjus 39 metams po Akto įsigaliojimo, Amerikos Teisininkų Asociacijos narkotikų komiteto pirmininkas Rufus King, Yale'io Teisės žurnale (Yale Law Journal) rašė: "Pripratęs prie narkotikų gali padaryti bet ką, kad atsikratytų fizinės ir emocinės agonijos, kurią sukelia abstinencija. Kol visuomenė jį ignoruoja ir neleidžia jam įsigyti narkotiko jokiomis sąlygomis, jis liks apgailėtinu narkotikų prekeivio vergu. Pripratęs prie narkotiko vykdys nusikaltimus – daugiausia nedidelius prasižengimus, tokius kaip vagystės iš parduotuvių ir prostitucija – kad galėtų sumokėti kainą, kurios prašo narkotikų prekeivis. Pripratęs prie narkotikų pats perpardavinės narkotikus ir pratins prie jų kitus jei taip jam lieps narkotikų prekeivis. Narkotikai šiaip yra menkos vertės prekė. O visi milijardai, kuriuos dabar išleidžiame tam, kad vykdyti kai kurių narkotikų vartotojų kriminalinį persekiojimą, tarnauja vien tik narkotikų prekeivio rinkos apsaugojimui, tvirtinimui, jo galimybėms kelti kainas ir gauti milžinišką pelną."[16]

Uždraudus kokainą, jo kainos stipriai išaugo, ir vėliau kokainą iš rinkos beveik išstūmė pigesnis, bet šiek tiek pavojingesnis kokaino variantas – krekas (crack cocaine). Ko gero, daugiau problemų, susijusių su kokainu ar kreku, kilo ne dėl pačių svaigalų ar jų vartojimo, o dėl to, kad jie buvo uždrausti. Uždraudus kokainą, prasidėjo aršios nusikaltėlių kovos Miami'yje, nes didžioji dalis kokaino į JAV patenka per šį miestą. 1988 metais New York‘e 85% nusikaltimų, susijusių su kreku, buvo padaryta kovų tarp konkuruojančių kreko platintojų metu[17].

Paradoksalu: karas prieš narkotikus sukūrė "Narkomaną" – tokį, kokį pažįstame dabar. Priklausomybe nuo narkotikų sergantieji buvo priversti geidžiamojo opiumo, heroino arba kokaino ieškoti gatvėse, tarp nusikalstamo pasaulio padugnių, ir įstatymo bei visuomenės akyse staiga pavirto į nusikaltėlius, atstumtuosius, žmones, kuriais negalima tikėti ar pasitikėti. Legali narkotikų rinka tiesiog transformavosi į juodąją rinką. Vyriausybė privertė šimtus tūkstančių piliečių tapti nusikaltėliais ir bendrauti su nusikaltėliais. Kovotojai prieš narkotikus iš principo patys sukėlė problemas, prieš kurias bandė kovoti: narkomanų nusikalstamumą, sunkesnių narkotikų įsigalėjimą ir paplitimą, organizuoto nusikalstamumo suklestėjimą, pavojingų ligų plitimą.

Blaiviai mąstantis žmogus, matydamas tokius draudimo rezultatus, turbūt pastebėtų strategijos trūkumus ir susimąstytų apie visišką jos neveiksmingumą. Tačiau nepaisant to, kad kovotojai prieš narkotikus akivaizdžiai pralošinėjo ir net žymiai pablogino narkotikų paplitimo bei kriminogeninę situaciją, ateinančiais dešimtmečiais draudimo ir prievartos politika tik griežtėjo ir plėtėsi.

1920-1933 m. "Galas ašarų pakalnei!". Prohibicija

Nuo 1914 metų į kovos su svaiginančiomis medžiagomis areną aršiai šoko ir alkoholio priešininkai. Rusija, Norvegija, Suomija ir galiausiai 1920 metais JAV[18] – visos griebėsi ambicingai, bet galingai skambančio uždavinio – uždrausti alkoholį visiškai! Kai 1920 m. sausio 16 dieną įsigaliojo 18-toji JAV konstitucijos pataisa, leidusi įteisinti alkoholio draudimą valstybės mastu, garsus to meto pastorius Billy Sunday laikydamas mišias dešimčiai tūkstančių maldininkų pranašavo rojų: "Galas ašarų pakalnei! Landynės liks tik atmintyje! Kalėjimus paversime fabrikais ir sandėliais. Vyrai pagaliau galės atsitiesti, moterys šypsosis, o vaikai juoksis"[19]. Kaip žinia, realybė buvo kitokia. Eksperimentas eilinį kartą, švelniai tariant, nepasiteisino: suklestėjo alkoholio prekyba juodojoje rinkoje ir organizuotas nusikalstamumas, vietoj alaus (kuris iki draudimo buvo populiariausias alkoholinis gėrimas) išpopuliarėjo stiprieji gėrimai, atsirado daug neaiškios kilmės ir pavojingos gyvybei produkcijos. Netrukus visuomenė ir valdžia susivokė, kad reikalai einasi ne visai pagal planą ir 1933 metais teko rašyti naują (21-ąją) konstitucijos pataisą, kuri atšaukė 18-ąją. Tuo pačiu laikotarpiu alkoholio prohibicijos baigėsi ir daugumoje kitų šalių.

1920-1933 m. – prohibicijos laikai JAV – iki šiol kine ir literatūroje prisimenami kaip gangsterių, mafijos, Al Capone aukso amžius. Alkoholio draudimas galų gale buvo panaikintas ne todėl, kad žmonės nusprendė, kad jis kenkia mažiau nei manyta. Atvirkščiai – prohibicijos metais JAV pamatė daug daugiau baisių šio narkotiko pasekmių nei prieš jį uždraudžiant. Kai kuriais atžvilgiais ir kai kuriose JAV vietose situacija šiek tiek pagerėjo, bet daugumoje vietų ir dauguma aspektų ji žymiai pablogėjo.

Vietoj alkoholinių gėrimų, gaminamų laikantis valstybės patvirtintų standartų, žmonės ėmė gerti įvairių rūšių ypač pavojingą alkoholį, pvz., metilo alkoholį, ko pasekmėje daugelis žmonių apako arba mirė[20]. Prastos reputacijos salūnus pakeitė dar prastesnės reputacijos nelegalūs barai ("speakeasy"). Nuo palyginus nestiprių alkoholinių gėrimų, tokių kaip alus ar vynas, buvo pereita prie ypač stiprių alkoholinių gėrimų (nes juos lengviau slapta pagaminti, gabenti ir parduoti juodojoj rinkoj). Iki prohibicijos salūnų darbo laiką reguliavo įstatymas, tuo tarpu per prohibiciją nelegalių barų darbo laiko niekas nereguliavo ir jie dirbdavo visą parą. Per alkoholio draudimo laikotarpį Čikagoje mirčių dėl alkoholio padaugėjo beveik 600 kartų. Prohibicijos laikais padidėjo žmogžudysčių kiekis[21], susikūrė daugelis galingų kriminalinių organizacijų, kurios, manoma, užsiima įvairia nusikalstama veikla iki šiol, padidėjo kitų narkotikų vartojimas[22].

Galų gale mūšyje su šiuo narkotiku kovotojams prieš svaigalus teko nusileisti ir grįžti prie kompromiso: leisti prekybą alkoholiu, bet apriboti pirkėjų ir vartotojų amžių, bei kai kurias apsvaigusiųjų nuo alkoholio laisves (pvz., vairuoti automobilį, dirbti pavojingą darbą ir pan.). Sunku pasakyti, kodėl būtent alkoholio, o ne kitų narkotikų draudimą teko atšaukti. Tam įtakos, be abejo, turėjo ir ypatingas alkoholio populiarumas Europoje bei Amerikoje, ir ypač senos šio narkotiko vartojimo tradicijos šiuose regionuose, ir ypač aukšta priklausomybės nuo šio narkotiko rizika, bet greičiausiai pagrindinė priežastis buvo ta, kad tokio populiaraus narkotiko kaip alkoholis draudimo neveiksmingumas ir didžiulė žala buvo ypač akivaizdi.

1837 m. Anslinger'is ir Marihuanos "apmokestinimas"

Tačiau likusių svaigalų likimas nebuvo toks sėkmingas. Naujai iškeptas ir be galo entuziastingas "narkotikų caras" ("Drug czar" – plačiai paplitęs tuometinio JAV Federalinio narkotikų biuro (Federal Bureau of Narcotics) vadovo pareigų pavadinimas) Harry J. Anslinger rado naują "liaudies priešą" - kanapes.

Iki tol šis augalėlis sau ramiai vešėjo laukinėje gamtoje, kai kurių gyventojų daržuose bei laukuose ir nesusilaukė jokio ypatingo dėmesio iš valdžios. Vertėtų pažymėti, kad tais laikais, lyginant su šiandiena, "žolė" buvo nelabai žinomas ir gan menkai paplitęs narkotikas, jos pagrindiniai (ir valstybės kontekste galima sakyti – beveik vieninteliai) vartotojai buvo imigrantai iš Meksikos[23],[24]. Tačiau 1937 metais jis tapo įžymybe – Marihuanos apmokestinimo akto (Marijuana Tax Act) objektu. Būtent tuomet JAV Kongresas ir visuomenė sužinojo, kad "kanapių rūkymas veda prie moralinės degeneracijos ir beprotybės". Kad "nuo marihuanos pakvaišę meksikiečiai prievartauja ir žudo jaunas mergaites". Kad Japonija šiuo narkotiku užtvindė valstijas, idant "susilpnintų ir ištvirkintų" piliečius[25]. Per įstatymo svarstymus Kongrese nebuvo vadovaujamasi jokiais rimtais medicininiais tyrimais, įstatymo projektas buvo pristatinėjamas remiantis neįtikėtinais pranešimais apie žiaurius smurtinius nusikaltimus, ištisų šeimų išžudymus, įvykdytus "jaunų vaikinų, degradavusių nuo marihuanos vartojimo"[26]. Įstatymo kūrėjai, ruošdami projektą, neinformavo medikų ir su jais nesikonsultavo. Dar daugiau – per posėdžius buvo atvirai meluojama, jog JAV Medikų asociacija (AMA) pritaria įstatymo projektui[27]. Vėliau AMA atstovas William C. Woodward buvo pakviestas į svarstymą Kongrese ir bandė prieštarauti įstatymo priėmimui, tačiau paskaičius posėdžių nuorašus[28] pasidaro aišku, jog jo nuomonė buvo viso labo formalumas ir rimtai į ją niekas nežiūrėjo. Aktas buvo priimtas be ilgesnių debatų ir įsigaliojo 1937 m. spalio 1 d.

Pats įstatymas yra labai iliustratyvus valdžios melo ir veidmainystės pavyzdys. Mat JAV konstitucija nesuteikia teisės Kongresui vykdyti jokių draudimų valstybės mastu – Dešimtoji pataisa šią teisę rezervuoja tik kiekvienai valstijai individualiai. 1920-ųjų alkoholio draudimo iniciatoriai specialiai tam varginosi kurti konstitucijos pataisą[29] ir taip pašalino šią kliūtį. Tačiau dabar biurokratai tapo gudresni ir sugebėjo apsieiti įdėdami daug mažiau pastangų. Galų gale dar viena pataisa dėl dar vienos prohibicijos būtų jau tiesiog atviras tyčiojimasis iš konstitucijos ir vargu ar būtų pavykę ją "prastumti". Todėl iš konstitucijos pasityčiota buvo taip, kad dauguma net nesuprato kas vyksta. Techniškai marihuanos apmokestinimo aktas nieko nedraudė, o tik reguliavo tai, kas deklaruojama jo pavadinime – mokesčius. Čia ir atsiskleidžia visas "grožis": norint parduoti marihuaną, reikėjo gauti tam tikrą antspaudą (tax stamp) įrodantį, kad mokesčiai sumokėti. Tačiau norintis gauti šį antspaudą prekę privalėjo įsigyti prieš tai. O marihuanos turėjimas be antspaudo buvo nusikaltimas! Tokie reikalavimai buvo taikomi visiems gaminantiems, importuojantiems, parduodantiems ir vartojantiems kanapių produktus. Šių, ir dar daugelio kitų, be galo painių, procedūrų neatlikus, skiriama 2000 (apie 40.000 šiandienos ekvivalentu) JAV dolerių bauda arba 5 metai nelaisvės arba abi bausmės[30]. Žinoma, joks sveikai mąstantis verslininkas ar medikas nebenorėjo turėti nieko bendra su kanapėmis ir tokiu būdu praktiškai įsigaliojo dar vieno narkotiko draudimas.

1969 metais JAV Aukščiausiasis teismas (Supreme Court) šį įstatymą paskelbė prieštaraujančiu konstitucijai po to, kai rašytojas, psichologas ir marihuanos legalizavimo aktyvistas Timothy Leary pateikė apeliaciją dėl arešto už marihuanos turėjimą (jis buvo nuteistas 30-čiai metų nelaisvės už kelis marihuanos gramus, rastus jo mašinoje)[31],[32]. Deja, šis precedentas neturėjo didelės įtakos narkotikų politikai, nes tuo metu Jungtinės Tautos jau buvo priėmusios Bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją (1961 m.) ir 1970 metais JAV įsigaliojo šios konvencijos nuostatas įteisinantis įstatymas – Kontroliuojamųjų medžiagų aktas (Controlled Substances Act). Nuo tada narkotikų draudimas įsigaliojo tvirtai ir galutinai.

1961-ųjų metų konvencija yra vienas svarbiausių JAV atakų kare prieš narkotikus. Šis dokumentas leido valstijoms eksportuoti agresyvią politiką narkotikų atžvilgiu, primesti ją beveik visam likusiam pasauliui ir per neilgą laiko tarpą JAV problemos tapo visų mūsų problema.

Konvencija yra pirmoji tarptautinė sutartis, uždraudusi kanapes. Nors pati sutartis nėra savaime galiojantis įstatymas (ją pasirašiusios šalys tik yra skatinamos priimti atitinkamus įstatymus), tačiau ji gerokai suvaržo pasirašiusiųjų valstybių laisvę leidžiant su narkotikais susijusius įstatymus bei įgalina kitas JTO valstybes daryti spaudimą nepaklūstantiems.

1971 metais konvencija buvo papildyta kitu dokumentu – Psichotropinių medžiagų konvencija, kuri į draudžiamus sąrašus įtraukė LSD, amfetaminus, barbitūratus ir kitas anksčiau neįvardytas medžiagas, o 1988 - Konvencija prieš nelegalių narkotikų ir psichotropinių medžiagų judėjimą (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances). Nuo to laiko šias konvencijas įteisino apie 180 šalių.

Karas prieš narkotikus tęsiasi iki šiol.

Sveikatos kultas

XX-tame amžiuje, išsivysčiusiose šalyse bekylant vidutinei žmonių gyvenimo trukmei ir besivystant medicinai, sužydėjo sveikatos kultas. Supratę, kad panorėję gali gyventi žymiai ilgiau ir kokybiškiau, žmonės pradėjo vertinti sveiką gyvenimo būdą, ieškoti to, kas Sveika, ir kovoti prieš tai, kas Nesveika. Viskas, kas Sveika, ėmė darytis šventybe, o viskas, kas Nesveika – smerktinumu, yda, demonu.

Šia sveikatos kulto banga mikliai pasinaudojo kovotojai prieš narkotikus – bet kuris nors kiek neigiamas, kad ir tik menką galimybę pakenkti turintis, kiekvieno narkotiko poveikis įgijo žymiai svaresnę reikšmę. Vienas iš daugelio grėsmingų Marihuanos draudėjų įspėjimų byloja: "Marihuana sutrikdo trumpalaikę atmintį ir sugebėjimą mokytis". Iš tikrųjų šis garsiai skambantis lozungas sulipdytas pagražinus ir hiperbolizavus mažiau dramatizmo talpinantį mokslinį faktą: visi atlikti marihuanos ilgalaikio ir trumpalaikio poveikio ilgalaikei ir trumpalaikei atminčiai eksperimentai ir tyrimai vienareikšmiškai įrodė tik tai, kad parūkius kanapių gali būti šiek tiek sunkiau atsiminti dalį kai kuriais būdais pateiktos naujos informacijos, gautos kanapių poveikio metu, ir šis sutrikimas išnyksta pasibaigus kanapių poveikiui nepalikdamas jokių ilgalaikių efektų[33]. Žmogus, kelioms valandoms atsisakantis sugebėjimo aktyviai mokytis ir tiksliai viską įsiminti, elgiasi panašiai kaip žmogus, atsisakantis kelių valandų miego (nuovargis taip pat mažina sugebėjimą mokytis) arba tiesiog žmogus, valandą spoksantis pro langą ir nieko ypatingo negalvojantis. Sveikatos kulto suklestėjimo dėka, dalis visuomenės nusprendė, kad visi žmonės turi nuolat būti pasiruošę mokytis ir maksimaliai išnaudoti kognityvinius procesus, ir – svarbiausia – kad valdžia turi teisę reguliuoti piliečių laisvalaikio praleidimą draudžiant jiems net trumpam laikui atsisakyti sugebėjimų greitai ir aktyviai mokytis – jei tokio atsisakymo kaina yra asmeninis malonumas. Kitaip sakant, trumpalaikės atminties sutrikimus pateikdama kaip argumentą svaigalo draudimui, valstybė iš principo teigia, kad jos piliečių laisvas laikas jiems patiems nepriklauso.

Sveikatos kulto dėka narkotikų draudėjai prisiėmė moralinę teisę ne tik drausti naudoti medžiagas, kurios gali kelti problemas visuomenei, bet ir medžiagas, kurios gali pakenkti vien tik tų medžiagų vartotojui. Gyvenimo trukmė ir organizmo sveikata tapo doktrina ir dogma, iškeliama virš žmogaus pasirinkimo laisvės ir privatumo. Kai kurie žmonės ne tik savanoriškai pradėjo atsisakyti daugybės malonumų, jei jie turi vienokį ar kitokį neigiamą efektą sveikatai (pvz., žmonės, kurie visiškai pakeitė savo mitybą ir gyvenimo būdą dėl papildomų šansų išgyventi 10-čia metų ilgiau nei jų tėvai), bet ir primesti šį požiūrį visiems kaip svarbią elgesio normą.

Žiniasklaida

Žiniasklaida suvaidino ypač svarbų vaidmenį kare prieš narkotikus. Žiniasklaida neprivalo remtis įrodytais moksliniais faktais ir dokumentais, užtenka pasakyti "mokslininkai atliko tyrimą ir išsiaiškino, kad...", arba pacituoti kokį aukštesnį pareigūną, arba tiesiog nurodyti kitą tokio paties lygio leidinį kaip šaltinį. Leidiniai ir laidos ne tik atlieka informavimo funkciją, bet ir gauna pelną priklausomai nuo to, ar žmonėms įdomu naudotis jų paslaugomis. Pastebėta, kad reitingai pakyla, kai pateiki žmonėms netikėtą, kraupią, šokiruojančią, svarbią žinią, – nuo tada didelė dalis žiniasklaidos ėmė pirmuose puslapiuose talpinti ryškius, skandalingus pranešimus.

Dėl to, jei padaroma 100 skirtingų tyrimų apie kanapių žalą smegenims, ir tik vienas iš jų patvirtins žalos galimybę, žiniasklaida būtinai praneš būtent apie šio tyrimo rezultatus, 99 tyrimų duomenys bus atmesti, ir žmonės, be abejo, tikės tuo vieninteliu. Nuo ketvirtojo praeito amžiaus dešimtmečio kai kurie JAV laikraščiai kaip alkani šunys laukdavo sensacijų, konkuruodavo dėl jų, karo prieš narkotikus aktyvistai savo ruožtu noriai jas pateikinėdavo.

Viena iš tokių kraupesnių istorijų pasakoja apie vyrą, kuris 1953 metais nušovė dvi moteris, o po to nusižudė supjaustydamas save į gabalus pilvo, širdies ir gerklės srityse. Kad visa tai sukėlė kanapių rūkymas buvo grindžiama dviem "įrodymais": "įstatymus saugantys pareigūnai manė, kad tuo metu jis buvo veikiamas marihuanos" ir "gydytojo, kuris matė jį prieš mirtį, nuomone, vienintelis dalykas, galėjęs sukelti tokią būklę, yra marihuana"[34].

1967 metais žurnalas "Science" išspausdino straipsnį apie tai, kaip LSD kraujo kūneliuose skaldo chromosomas[35]. Tuoj pat visos žiniasklaidos priemonės garsiai paskelbė tai, kaip apie įrodytą "faktą". Straipsnis žurnale "Science" pagrinde rėmėsi tyrimu, kurio metu 51 metus sergančiam šizofrenija ligoniui, pripumpuotam trankvilizatorių libriumo ir chlorpomazino (kurie, kaip žinoma dabar, skaldo chromosomas), buvo duota LSD. Straipsnis nutylėjo, kad chromosomas taip pat sėkmingai skaldo kofeinas, aspirinas, antibiotikai, dukart distiliuotas vanduo, ir kad chromosomų skilimai pastebimi daugelio sveikų žmonių, nevartojančių nei LSD, nei kitų minėtų medžiagų, kraujo kūneliuose[36]. Tačiau grėsmingos antraštės "LSD skaldo chromosomas!", paryškintas keleto išsigimusių kūdikių nuotraukomis, įtvirtino tokį LSD įvaizdį, kokio reikėjo kovotojams prieš narkotikus.

Panašiai buvo išplatinti kiti mitai apie įvairių narkotikų vartojimą. Žiniasklaidininkai, remdamiesi H. J. Anslinger'io ir jo bendražygių pasisakymais, paskelbė, kad: prie visų narkotikų priprantama dažniausiai po kelių dozių; kad atprasti labai sudėtinga ir skausminga arba išvis neįmanoma; kad heroino abstinencija sukelia baisius fizinius skausmus; kad vaikus prie narkotikų pratina meksikiečiai ir negrai narkotikų prekeiviai, kurie sukiojasi aplink mokyklas ir siūlo vaikams narkotikus; kad net mažiausia kanapių dozė sukelia kliedesį, beprotystę, homoseksualumą (!), seksualinį ištvirkimą, žiaurumą, nusikaltimus ir t.t. Dar prieš keletą metų aš pati, kaip ir daugelis, tikėjau dauguma šių teiginių. Tačiau vėliau aptikau daugybę lengvai prieinamų (deja, ne lietuviškai) mokslinių straipsnių ir oficialių dokumentų, kurie mane smarkiai (labai smarkiai) nustebino: daugelis populiariausių nelegalių narkotikų nesukelia priklausomybės kaip alkoholis, cigaretės arba heroinas[37]; nuo tų narkotikų, prie kurių priprantama, yra įmanoma atprasti taikant stacionarų gydymą (daugelį net dideles heroino dozes vartojančių taikant įvairias gydymo programas galima atpratinti nuo narkotiko per 10 dienų be didesnio diskomforto)[38]; heroino abstinencija yra panaši į gripo simptomus[39]; dauguma nepilnamečių pirmą kartą pabandė narkotikų, gautų iš draugų, o ne prekeivių[40]; o kanapės nesukelia nei homoseksualumo, nei beprotystės, nei žiaurumo, nei daugumos kitų joms priskiriamų baisybių[41].

Dar daugiau – yra nemažai heroino ir kitų opiatų vartotojų, kurie nustoja vartoti šiuos svaigalus savarankiškai be gydymo, ir yra nemažai žmonių, kurie dešimtimis metų vartoja gana dideles heroino dozes, bet tai jiems nesukelia jokių psichologinių, socialinių ar net fizinių problemų[42].

Tačiau didžioji visuomenės dalis iki šiol tebetiki mitais, paskelbtais ir vis pakurstomais žiniasklaidos. Tiki jais ir didelė dalis narkotikų vartotojų, o mitas apie tai, kokius skausmus sukelia opiatų abstinencija ir kaip sunku nuo jų atprasti, tapo tobulu pasiteisinimu tūkstančiams narkomanų, niekaip neprisiruošiančių mesti savo žalingus įpročius, ir tobulu "atpirkimo ožiu" ieškantiems įvairių su narkotikais susijusių problemų priežasčių.

Viena iš problematiškiausių propagandos ir dezinformacijos, dažniausiai skleidžiamos kai kurių žiniasklaidos priemonių pagalba, pasekmių – kylantis visuomenės, ypač jaunesnės jos dalies, nepasitikėjimas valstybės tarnautojais ir žurnalistais, kurie dažnai bando žaisti aklą vištą su jaunimu. Pripasakoja apie narkotikus tiek baisybių, kiek tik sugeba prigalvoti, taip tikėdamiesi atbaidyti potencialius narkotikų vartotojus nuo vieno ar kito svaigalo išbandymo. Pastebėję, kad jiems meluojama kai kuriais aspektais, žmonės nebetiki visais apsimelavusiųjų perspėjimais, kurie tada net gali suveikti atvirkščiai: narkotikai ima atrodyti kaip geidžiamas, bet (nevisai aišku dėl ko) uždraustas vaisius, masalas norintiems kaip nors pamaištauti.

Kitos karo priemonės

Be propagandos žiniasklaidoje, karo prieš narkotikus aktyvistai pasitelkė ir įvairias kitas galingas priemones, kurios pagal planą turėjo greitai ir efektyviai pašalinti tam tikrų narkotikų vartojimą.

Amerikoje įvairūs politikai kartas nuo karto pranešdavo, kad skelbia karą narkotikams ir kad pagaliau jais bus atsikratyta. Pamažu į šį karą buvo įtraukta JAV Muitinių tarnyba, Kranto sargyba, sienos patruliai, Gynybos skyrius, NASA (!). 1981 m. JAV atšaukė virš 100 metų galiojusį aktą, draudžiantį karinėms pajėgoms veikti kaip policijai JAV teritorijoje. Dabar 89% JAV policijos skyrių turi sukarintus policijos būrius, iš kurių 46% treniravo profesionalūs kariai. Dažniausiai šie būriai naudojami privačių patalpų kratoms ieškant narkotikų[43]. JAV ne tik kasmet skiria daugiau nei 11 milijardų dolerių[44] iš biudžeto kovai prieš narkotikus, bet ir agituoja, įvairiomis politinėmis ir ekonominėmis sankcijomis daro spaudimą kitos šalims, kad jos aktyviai vykdytų agresyvią karo prieš narkotikus politiką. Nuo 2000 m. JAV teikia finansinę ir karinę paramą Kolumbijos kariuomenei kovai su narkotikais palaikyti[45]; JAV yra pagrindinis Jungtinių tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro finansavimo šaltinis[46] ir projektų variklis. Beje, narkotikų karteliai disponuoja daug didesnėmis lėšomis negu kovotojai prieš narkotikus, nes narkotikų draudimai ir persekiojimas kelia ir išlaiko aukštas narkotikų kainas juodojoje rinkoje, kurioje kaip inkstai taukuose maudosi tie patys narkotikų karteliai. Paradoksas: kiekvienas agresyvesnis kovotojų prieš narkotikus veiksmas stiprina jų priešus.

Kovotojai prieš narkotikus yra linkę kovoti ne tik prieš narkotikų platintojus, bet ir prieš jų vartotojus. 1975 metais JAV vyriausybė karo prieš narkotikus įkarštyje nelegaliai purkšdavo kanapių plantacijas Meksikoje piktžoles naikinančia medžiaga – parakvatu. Ši medžiaga – toksiška, dėl to po šių antinarkotinių kampanijų tūkstančiams kanapių rūkytojų buvo pažeisti plaučiai. 1980 metais amerikiečiai buvo pasirengę ant kanapių pasėlių purkšti dar nuodingesnes medžiagas, bet jiems sutrukdė kai kurie teisiniai apribojimai[47].

Įsibėgėjus kovai prieš narkotikus, narkomanus buvo siūloma sterilizuoti ir taikyti jiems nulinės tolerancijos sąlygas. Kai kurių narkotikų vartotojus ėmė persekioti kaip raganas Viduramžiais. 1955 metais Connecticut valstijoje įsigaliojo sprendimas sodinti į kalėjimą iki gyvos galvos tuos, kuriuos trečią kartą pagaudavo rūkant marihuaną[48]. Įvairios socialinės ir etninės grupės ėmė nekęsti policijos, kalėjimus užplūdo milijonai narkomanų, visuomenė skaldėsi, o jos nariai tapo izoliuoti ir susvetimėjo. Kai 1980 metais Škotijoje buvo sustabdyta prekyba adatomis ir švirkštais, narkomanai ėmė vogti šiukšlių kibirus iš ligoninių, dalintis injekcinėmis priemonėmis su kitais vartotojais, kas sąlygojo ypatingai greitą AIDS paplitimą ir Edinburgas buvo pakrikštytas Europos AIDS sostine[49].

Viena iš efektyviausių karo taktikų – priešo diskreditavimas. Antinarkotiniai karžygiai ne tik platina siaubingas išgalvotas arba išgražintas istorijas apie pačius narkotikus, bet ir sumaniai primeta visiems, turintiems kitokią nuomonę apie narkomanijos problemų sprendimo priemones, "prakeiktų narkomanų", "narkotikų gynėjų" arba "legalizacijos šalininkų" įvaizdį. Publikacijos, kurios remiasi moksliniais faktais ir nesėja moralinės panikos, paprastai vadinamos "tendencingomis". Tie, kurie moksliniais metodais paneigia kažkurį mitą apie narkotikų poveikį – dažnai automatiškai tampa demonais arba demonų gynėjais, "narkomanais, nesuvokiančiais apie ką šneka", todėl bet kokį nepriimtiną mokslinį faktą galima net jo neištyrus atmesti kaip "narkomanų kliedesį". Įvairių valstybių įstatymų leidėjai paskelbė, kad "skatinimas vartoti narkotikus" – taip pat kriminalinis nusikaltimas, ir bet kokius viešai skelbiamus mokslinius faktus apie narkotikus, jei jie nesutapo su narkotikų draudėjų paskelbtais faktais, kai kur pradėta interpretuoti kaip baustiną "narkotikų vartojimo skatinimą". Tokiu būdu teisė į nuomonės ir žodžio laisvę buvo pakoreguota. Visų oponuojančių išankstinis apjuodinimas – išties efektyvus manevras: jo dėka žmonės iki šiol tiki "įrodymais", pateiktais kai kurių politikų prieš beveik šimtmetį, nepaisant to, kad tuos "įrodymus" jau daug kartų autoritetingai paneigė įvairių šalių mokslininkai.

Karo kaina

Kiekvienas karas turi savo kainą.

Karas prieš narkotikus tęsiasi jau daugiau nei šimtą metų ir į jį įsiurbtas praktiškai visas pasaulis; gatvių mūšiuose ir susidūrimuose su policija žūsta tūkstančiai žmonių, (yra net kanapių vartotojų, kurie buvo nužudyti vien todėl, kad vartojo kanapes medicininiais tikslais); milijonai gyvenimų žlunga kalėjimuose; didelį pelną ir valstybėms, ir gyventojams nešusi rinka - padovanota nusikalstamam pasauliui, kuris ją užtvindė nauja, prastos kokybės ir ypač pavojinga produkcija; kenčiantieji nuo priklausomybės kai kuriems narkotikams neturi galimybių gydytis; tūkstančiai nesveikuojančiųjų neturi galimybės naudotis efektyviais analgetikais ir kitokiais vaistais, gaminamais iš dabar draudžiamų medžiagų; milijonams žmonių apribota laisvė rinktis pasilinksminimo būdą ir naudotis natūraliomis gamtos gėrybėmis; ir galiausiai tam, kad visas šis chaosas gyvuotų ir klestėtų, mokesčių mokėtojai visame pasaulyje iš savo kišenės kasmet moka milijardus. Skamba neįtikėtinai? Būtent. Ir tai, mano manymu, yra pati įspūdingiausia ir sunkiausiai suvokiama karo prieš narkotikus savybė: efektyvios propagandos dėka absoliuti dauguma visuomenės tvirtai tiki, kad visa ši prievarta yra šventa ir neišvengiama kova prieš blogį. Dėl paprasčiausio objektyvios, nešališkos informacijos trūkumo švietimo sistemoje ir žiniasklaidoje mes neturime supratimo apie tai, kada ir kaip narkotikai tapo draudžiamu vaisiumi; nematome kokią įtaką šis karas turi kiekvienam mūsų kiekvieną dieną; daugelis net nežino, kad šimtus ir tūkstančius metų narkotikai buvo įprasta kasdienio žmonių gyvenimo dalis nesusimąsto, kodėl tik visai neseniai jie tapo šeimas ardančiu demonu šėtono sėkla, nesuvokia, kad narkotikų pavojai priklauso ne vien nuo pačių narkotikų, bet ir nuo jų vartotojų, vartojimo sąlygų ir visuomenės prožiūrio.

Kas laimi?

Kiekvieną karą galima laimėti, pralošti arba pasiekti kompromisą. Kai kurie karai tiesiog vyksta ir niekaip nesibaigia. Toks yra karas su narkotikais – jis tebevyksta. Kas laimi šiame kare?

Prielaidos, kad bausmės išgąsdins potencialius narkotikų vartotojus, kad išgydys narkotikų vartotojus, ir kad griežtesni įstatymai ir griežtesnė jų priežiūra sumažins narkotikų vartojimą, nepasitvirtino[50],[51]. Pagrindinis narkotikų plitimo faktorius, prieš kurį bandė kovoti karo prieš narkotikus šalininkai, visada tebuvo kai kurių narkotikų prieinamumas, bet jiems nepavyko sumažinti net šio faktoriaus. Narkotikai tiesiog brango ir jų pasiūla įvairėjo. Tas pats H. Anslinger'is 1952 metais gyrėsi karo prieš narkotikus pasiekimais: "heroino uncija 1920-aisiais JAV kainavusi 10-25 dolerius, dabar pas mus kainuoja apie 3000 dolerių"[52], į ką New York‘o apylinkės policijos vadas vėliau taikliai atsakė: "kai narkotikų kainos kyla, narkomanai tiesiog daugiau vagia"[53].

Antinarkotiniai generolai gąsdina: "atrišus šį maišą, jo nebesugebėsime užrišti!". Tačiau visi statistiniai, medicininiai, ekonominiai, teisiniai duomenys nurodo aiškiai ir nedviprasmiškai: karas kaip tik ir atrišo šį maišą, šią Pandoros skrynią, o ne atvirkščiai. Prasidėjus karui, narkotikų žala žmogui tik didėjo ir įvairėjo. Kovotojai prieš narkotikus šio karo metu nesugebėjo pasiekti nė vieno užsibrėžto tikslo, pradėtas karas tikslų įgyvendinimą dar labiau sustabdė ir komplikavo. Kare "Žmogus prieš narkotikus" akivaizdžiai ir be konkurencijos laimi narkotikai.

Tiesa, šio karo mūšiai vyksta netolygiai įvairiose pasaulio dalyse. Kai kurios šalys jau susimąstė apie strategijos ir taktikos pakeitimus, nusprendė, kad sunaikinti narkotikus – neįgyvendinama fantazija, bet sukontroliuoti jų vartojimą įmanoma: tereikia sustabdyti puolimą; atskirti pavojingus gyvybei ir visuomenei narkotikus nuo mažos rizikos narkotikų; pripažinti, kad narkotikų problemas reikia spręsti medikams, o ne policininkams ir prokurorams; atskirti narkotikų tiekimą medicininiais tikslais nuo tiekimo kitais tikslais (ir pastarąjį apriboti arba drausti) – ir piktieji narkotikai taps saugesni ir patys nuolankiai leisis kontroliuojami, leisis, kad ant jų būtų užrašoma "Prie manęs priprantama ir aš galiu sukelti ligas", ir ramiai prisijungs prie kitų narkotikų, kurių cirkuliaciją šiuo metu kontroliuoja ir apriboja valstybė, tuo pačiu dar ir gaudama pelną, kurį gali paskirti efektyviam švietimui ir prevencijai, gydymui nuo priklausomybės ir kitoms reikmėms.

Kodėl?

Kodėl iki šiol vyksta karas su narkotikais?

Pirmieji šio karo varikliai buvo rasizmas, ksenofobija, religinė arba tautinė nesantaika ir patogaus įvairių problemų "atpirkimo ožio" ieškojimas. Politikai, nurodę konkretų priešą ir paskelbę jam karą, žmonių akyse atrodo stiprūs ir ryžtingi – šiuo įrankiu savo politinėse kampanijose ypač mėgsta naudotis JAV prezidentai. Žmonėms, kurie patyrė pavojus, atsirandančius, kai jie arba jų artimieji vartoja narkotikus, buvo būtina kažką konkretesnio apkaltinti, todėl jie noriai leidosi gąsdinami naujuoju demonu.

Vėliau karas tapo savo paties priežastimi, tikslu ir pateisinimu. Kai kurių narkotikų draudimas sukūrė narkotikų pasaulį: pasmerktus, užguitus, pažemintus, dehumanizuotus, degradavusius narkomanus, galingas tarptautines narkotikų gamybos ir platinimo organizacijas, daugybę darbo vietų valstybinėse kovos prieš narkotikus struktūrose. Karas tiesiogiai ar netiesiogiai tapo reikalingas daugybei žmonių. Dauguma tų, kurie finansuoja šį karą (mokesčių mokėtojai), dėl besikartojančių sėkmingų panikos sėjimo kampanijų ėmė tvirtai tikėti, kad jų pinigai leidžiami tikslingai ir duoda teigiamus rezultatus.

Visa tai tebekursto karą iki šiol.Lengviau surasti konkretų, apčiuopiamą priešą, negu kovoti prieš skurdo ir susvetimėjimo problemas. Lengviau persekioti narkotikų vartotojus ir prekeivius, negu skirti laiko ir resursų jaunimo užimtumui. Lengviau galvoti, jog jei nebūtum kariavęs, būtų daug blogiau, negu pažvelgti į kelių tūkstančių metų žmonijos istoriją ir pamatyti kaip "blogiau" buvo, kai karo prieš narkotikus nebuvo. Lengviau kaltinti ir bausti tą, kuris pardavė ar pagamino nuodą, nužudžiusį vaiką, negu tą, kuris nerado pakankamai laiko būti su vaiku, jį mokyti ir suprasti. Lengviau apkaltinti bet ką, negu likti nesupratus nelaimių priežasčių arba pripažinti, kad priežastis buvo ne viena. Tam tereikia nuolat vykdyti kai kurių narkotikų demonizacijos kampaniją, tikslingai neakcentuojant daug kartų didesnių pavojų, slypinčių kai kurių kitų – "gerų" – narkotikų vartojime. T.y. suformuoti demono, priešo įvaizdį, kurį būtų galima "realiai" ir labai demonstratyviai galabyti. Nepagalvokit, kad manau, jog kovotojai prieš narkotikus yra piktavaliai blogiečiai. Esu įsitikinusi, kad dauguma jų tvirtai tiki savo teisumu, tiki, kad jie yra šventieji kariai šventame kare, ir kad dauguma jų yra labai geri, nuoširdūs, drąsūs, nesavanaudiški ir sąžiningi žmonės. Juk lengviausia – apgaudinėti save.

Karas prieš narkotikus neaplenkė ir mūsų Marijos Žemės. Apie tai – atskirame straipsnyje.

Jolanta C.


All Rights Reserved.
Straipsnio idėja ir visa straipsnyje esanti medžiaga yra senberniai.com nuosavybė. Straipsnio ar jo dalių negalima dauginti, atgaminti, perspausdinti ir platinti jokiomis formomis be senberniai.com leidimo.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


[1]Entheogenic Sects and Psychedelic Religions, R. Stuart (http://www.maps.org/news-letters/v12n1/12117stu.pdf)
[2]The Early History of Coffee Houses in England (London: Regan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1893
[3]Count Egon Caesar Corti, A History of Smoking, trans. Paul England (London: George C. Harrap & Co., Ltd., 1931)
[4]French, Henry V. Nineteen Centuries of Drink in England: A History. 2nd. edition London: National Temperance Publication Depot, 1890.
[5]Longmate, Norman. The Waterdrinkers: A History of Temperance (London: Hamilton, 1968).
[6]http://en.wikipedia.org/wiki/Chinatown,_San_Francisco
[7]The Story of California From the Earliest Days to the Present,
by Henry K. Norton. 7th ed. Chicago, A.C. McClurg & Co., 1924. Chapter XXIV, pp. 283-296.
[8]Civilizations Past And Present; A Short History of the Opium Wars; Chapter 29: South And East Asia, 1815-1914; Wallbank; Taylor; Bailkey; Jewsbury; Lewis; Hackett (http://www.druglibrary.org/schaffer/heroin/opiwar1.htm )
[9]A Short History of Shanghai, F. L. Hawks Pott, 1928 (http://www.earnshaw.com/shanghai-ed-india/tales/library/pott/pott05.htm)
[10]The Consumers Union Report on Licit and Illicit Drugs by Edward M. Brecher and the Editors of Consumer Reports Magazine, 1972 (http://www.druglibrary.org/schaffer/library/studies/cu/cu6.htm)
[11]David B. Kopel & Michael Krause, The Drug War against Civil Liberty and Human Rights, 2004, p. 3
[12]The Consumers Union Report on Licit and Illicit Drugs by Edward M. Brecher and the Editors of Consumer Reports Magazine, 1972 (http://www.druglibrary.org/schaffer/library/studies/cu/cu6.htm)
[13]Negro cocaine "fiends" new southern menace, New York Times, Sunday February 8, 1914
[14]"Mental Sequelae of the Harrison Law," New York Medical Journal, 102 (May 15, 1915): 1014.
[15]Editorial Comment, American Medicine, 21 (O.S.), 10 (N.S.) (November 1915): 799-800.
[16]Rufus King in Yale Law journal, 62 (1953): 748-749.
[17]Goldstein, P.J., Brownstein, H.H., Ryan, P.J. & Bellucci, P.A., "Crack and Homicide in New York City: A Case Study in the Epidemiology of Violence," in Reinarman, C. and Levine, H. (eds.), Crack in America: Demon Drugs and Social Justice (Berkeley, CA: University of California Press, 1997), pp. 113-130.
[18]http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition#Prohibition_in_other_countries
[19]Harry G. Levine and Craig Reinarman (2004), Alcohol prohibition and drug prohibition. Lessons from alcohol policy for drug policy. Amsterdam: CEDRO
[20]F. R. Menue, "Acute Methyl Alcohol Poisoning," Archives of Pathology, 26 (1938)
[21]Jensen, Gary F., "Prohibition, Alcohol, and Murder: Untangling Countervailing Mechanisms," Homicide Studies, Vol. 4, No. 1 (Sage Publications: Thousand Oaks, CA, February 2000)
[22]Louis Lewin, Phantastica: Narcotic and Stimulating Drugs, Their Use and Abuse, 1924, trans. 1931 (New York: E.P. Dutton & Co., 1964, reprint)
[23]The History of the Marihuana Tax Act of 1937, David F. Musto, M.D., New Haven, Conn., Volume 26, February, 1972
[24]The Forbidden Fruit and the Tree of Knowledge: An Inquiry Into the Legal History of American Marijuana Prohibition, Richard J. Bonnie & Charles H. Whitebread, II; IV. Passage of The Uniform Narcotic Drug Act: 1927-1937
(http://www.druglibrary.org/schaffer/LIBRARY/studies/vlr/vlr3.htm)
[25]The Marihuana Tax Act of 1937, Transcripts of Congressional Hearings, Additional Statement of H. J. Anslinger, Commissioner Of Narcotics (http://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/taxact/t10a.htm)
[26]The Marihuana Tax Act of 1937, Statement Of H. J. Anslinger, (http://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/taxact/t3.htm)
[27]The Forbidden Fruit and the Tree of Knowledge: An Inquiry Into the Legal History Of American Marijuana Prohibition
Richard J. Bonnie* & Charles H. Whitebread, II; V. Passage Of The Marihuana Tax Act of 1937 (http://www.druglibrary.org/schaffer/LIBRARY/studies/vlr/vlr4.htm)
[28]Taxation of Marihuana, May 4, 1937; House of Representatives; Committee on Ways and Means, Washington, D.C.; Statement Of Dr. William C. Woodward, Legislative Counsel, American Medical Association, Chicago, Ill. (http://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/taxact/woodward.htm
[29]http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/amendment18/
[30]Full Text of the Marihuana Tax Act as passed in 1937.
(http://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/taxact/mjtaxact.htm)
[31]http://www.erowid.org/culture/characters/leary_timothy/leary_timothy.shtml
[32]United States Court Of Appeals For The Fifth Circuit; No. 23570; 1967.C05.643, 383 F.2d 851; September 29, 1967;
Timothy Leary, Appellant, v. United States Of America, Appellee
(http://www.druglibrary.org/schaffer/legal/l1960/Leary1.htm)
[33]Ferraro D.P. "Acute Effects of Marijuana on Human Memory and Cognition", pp. 98—119 in Petersen R.C. (ed) Marijuana Research Findings: 1980, Rockville, MD: National Institute on Drug Abuse (1980) / Jaffe J.H. "Drug Addiction and Drug Abuse", pp. 522—73 in Goodman L. Gilman A. E. (eds) The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York: Pergamon Press (1990) / Darley C. F. "Influence of Marihuana on Storage and Retrieval Processes in Memory", Memory and Cognition 1: 196—200 (1973); Darley C. F. et al. «Marijuana Effects on Long Term Memory Assessment and Retrieval", Psycbopharm acology 52: 239—41 (1977); Abel E. L. "Retrieval of Information After Use of Marihuana", pp. 121-24 in Abel E. L. (ed) The Scientific Study of Marihuana, Chicago: Nelson Hall Publishers (1976); Abel E.L. "Marihuana and Memory: Acquisition or Retrieval?", pp. 125—32 in Abel E. L. (ed) The Scientific Study of Marihuana, Chicago: Nelson Hall Publishers (1976); Wetzel C.D. et al. "Remote Memory During Marijuana Intoxication", Psychopharmacology 76: 278—81 (1982); Dornbush R. L. "Marijuana and Memory Effects of Smoking on Storage", Annals of the New York Academy of Sciences 234: 94—100 (1974).
[34]Anslinger, H.J. and Tompkins, W.F. (1953), The Traffic in Narcotics, New York: Funk & Wagnalls.
[35]Cohen, M.M., Marinello, M. J. (1967)"Chromosomal damage of human leukocytes induced by lycergic acid diethylamide", Science, 155, 1417-19
[36]Robinson, J.T., Chitham, R. G., Greenwood, R.M., Taylor, J.W (1974), "Chromosomal aberrations and LSD", British Journal of Psychiatry, 125
[37] (National Commission on Marihuana and Drug Abuse, Marihuana: A Signal of Misunderstanding, U.S. Government Printing Office (1972), US Govt Printing Office)
[38]Gossop, M., Marsden, J., Steward, D. (1999), NTORS: Two Year Outcomes, London, Department of Health
[39]Gossop, M., Marsden, J., Steward, D. (1999), NTORS: Two Year Outcomes, London, Department of Health
[40]Strang, J., Griffiths, P., Powis, B., Gossop, M. (1992), "First use of heroin: changes in route of administration over time", Drug and Alcohol Dependence, 46
[41]Marijuana Decriminalization, Hearings Before the Subcommittee to Investigate Juvenile Delinquency of the Committee on the Judiciary, United States Senate (14 May 1975) / New York Academy of Medicine, Committee on Public Health, "Marihuana and Drug Abuse", Bulletin of the New York Academy of Medicine 49: 77—80 (1973) / Grinspoon L., Marihuana Reconsidered, Cambridge: Harvard University Press (1971) / Kaplan J. Marijuana: The New Prohibition, New York: World Publishing Company (1970) / Brecher E.M. Licit and Illicit Drugs, Boston: Little, Brown and Company (1972) / Bonnie R.J., Whitebread C.H. The Marihuana Conviction: A History of Marihuana Prohibition in the United States, Charlottesville: University of Virginia Press (1974) / Kittrie N.N. "Marijuana – The Right to Truth", South Carolina Law Review 23: 361—76 (1971) / Select Committee of Science and Technology (1998), Cannabis, The Scientific and Medical Evidence
[42]Strang, J., Griffiths, P., Abbey, J., Gossop, M. (1997), "How constant is an individual‘s route of heroin administration?", Drug and Alcohol Dependence, 46 / Saper, A. (1974), "The making of policy through myth, fantasy and historical accident: the making of America‘s narcotics laws", British Journal of Addiction, 69
[43]Kraska, P. & Kappeler, V., "Militarizing American Police: The Rise and Normalization of Paramilitary Units," Social Problems, Vol. 44, No. 1 (February 1997)
[44]National Drug Control Strategy, FY 2004 Budget Summary
(http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/policy/04budget/index.html)
[45]Angel & Peter Chalk, "Colombian Labyrinth: The Synergy of Drugs and Insurgency and Its Implications for Regional Instability" (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2001)
[46]Drug policies and the funding of the United Nations Office on Drugs and Crime, Prof. Francisco E. Thoumi, Ernestien H. Jensema
(http://www.senliscouncil.net/modules/events/lisbon/15_thoumi_jensema)
[47]Robinson, Rowan. The Great Book of Hemp: The Complete Guide to the Environmental, Commercial, and Medicinal Uses of the World’s Most Extraordinary Plant. Rochester: Park Street Press, 1996.
[48]2103d, Connecticut General Statutes, effective May 1, 1955
[49]Strang, J., Stimpson, H., (1990), AIDS and Drug Misuse, London: Routledge
[50]Ingeborg Paulus, "History of Drug Addiction and Legislation in Canada," The Narcotic Addiction Foundation of British Columbia, Vancouver, November 1966
[51]David Burnham, reporting in New York Times, January 2, 1970.
[52]Harry J. Anslinger and William F. Tompkins, The Traffic in Narcotics (New York: Funk and Wagnalls, 1953)
[53]New York Times, September 25, 1969

2006 m. vasario m?n. 13 d.Komentarai 
Ignas 2007-11-12 20:20:29
puiku radau visko ko reikejo ! aciu !2007-08-24 18:48:42
Hello, Your site is great. Regards, Valintino Guxxi2 ...judita... 2007-07-27 12:58:44
Į lašalinę tau tam narkologiniam internetas įvestas ar į subinę?...judita... 2007-07-22 01:20:53
duosiu gera patarima visiems kurie nori pabandyti narkotiku.. galiu pasakyti kad povejkis yra tikraj nuostabus, kad jis patinka bevejk visiems kurie pabando.. pati ant to buvau uzvaziavus puse metu.. pagrinde buvo ratai amfa ir zole.. nu dar lsd, kokainas, visokie raminamieji vaistai, daziausiai relaniumas.. db as guliu narkologiniam, detoksikacijoje.. ir galiu pasakyti kad db visaj nesidziaugiu tuo ka pajutau per tuos puse metu.. niekam nuo narkotiku nepasidare geriau gyventi.. taip kad vieno karto perdaug o tukstancio per mazai.. jums sprest.. tik kad nebutu paskui taip kaip man..Badsanta 2007-06-29 02:24:30
Vartoju narkotikus jau 8 metus pradejau nuo legaliai dar tais laikai parduodamo tramedolio, poto viska isbandziau net tokia egzotika kaip meskalino kaktusiukai:) tiesa silpniau nei lsd bet idomu, idomu... Galiu pasakyti is praktikos kad pavojingiausi narkotikai nuo kuriu labiausiai priprantama yra heroinas barbituratai (anti depresantai, migdomieji) bei visu taip nuvertinamas alchoholis, butent pastarasis narkotikas dideliais kiekiais yra pavojingiausias mano manymu. kokainas exc ar amfetaminas sukels maziau psichologiniu problemu nei alchoholis ar antidepresantai, vienintele problema isigyti kuo grynesni produkta, nes nuo amfetamino kuri gamina bet kas jau nemazai kam dantukai isbirejo:) o lsd grybai ar zole is vis ne narkotikas, juos pavartojas zmogus tik isplecia savo samone, o jai turi psichologiniu problemu jas iskelia i virsu, visokie kompleksuoti ar siaip problemu turintys zmones malonumo nejaus, stebuklo nebus:) su saiku vartoti galima ir visa gyvenima maciau tokiu zmoniu, tik viska reik varton ne begant nuo problemu ar jas sprendziant tada tikrai priprasi, o jai vartosi is malonumo tai paprasciausiai atsibos. Juk narkomanai kuriuos rodo ziniasklaida tik maza dalis nelaimingo narkotiku vartojimo auku, - tai zmones kurie vartojo narkotikus begdami nuo problemu ir netapo alchoholikais. Beto pazvelkit placiau europoje amerikoj geria, afrikoj ruko zole, azijoj dauguma heroino megeju, pietu amerikoj koka ir tt. Tai kodel visi taip nesmerkia tu kurie ruko cigaretes kurios isvis nesuteikia malonumo, tik zudo, arba geria (butent gerimas daugelyje straipsniu apibudinamas pavojingesnis nei pvz zole ar extz) o pati pavojingiausia narkotika antidepresantus vartoja milijonai. Todel manau kad nereiketu smerkti narkomanu labiau uz tuos kurie ruko cigaretes ar geria. As pats asmeniskai nustojau keliauti, nes isaugau isto amziaus, ir jai ka vartoju tai labai saikingai Pvz swingas su koxu tik 2 kart per metus, heros sapnai per kaledas:) lsd vasara prie juros, ir laus 2 butelius atsigeriu kai zvejoju.
P.S saikingas narkotiku vartojimas ir vartojimas juos tik patirt malonumui, nesutrugdys gyvenimo kokybeialgis. 2007-05-26 13:08:59
Prie malonumo priprantama.Kuo toliau tuo didesnės dozės reikės.GOSA 2007-04-08 15:10:17
kas nors is anonimu zino kaip susisekt su NATASA is RUSIJOS o tiksliau is PITERBURGO m. jinai anonime buvo LIETUVOI ,VILNIUJE DETOKSE palikit sitam puslapij is anksto dekojuGOSA 2007-04-08 14:59:03
ei jus kurie dar vartojat ateis ir jusu laikasArturas 2007-03-30 20:15:05
Esu bandes beveik visu narkotiku : Extazi(ratai),Vitosa(amfetaminas),Kanpes,LSD ir galiu pasakyti tik viena kad kas sako kad kanapes narkotikas yra duxas ir kurie sako kad blogina atminti kordinacija ir t.t Va kanapes rukau i savite po 3-4 kartus ir jau tiap metus ir normaliia man viskas lankau dar kasi kartai i kacalka einu ir viskas ok manau man kanpes net padeda geriau zaisti :D tikrai nieko ne kenkia o kitu narkotiku esu po karta bandes tai is kitu isvardintu patiko Labiausiai amfa daugiau nera ka sakyti dar noreciau koks paragaut ir kreko :PMyke 2007-03-28 01:16:48
zmones manau reiktu objaktyviai viska vertint, nes del MJ musu lietuvliai dar mokintis ir mokintis cia kaip ir viskas ateina po 10-15 metu... neskau kad MJ yra super brt tikrai nesakau kad tai yra badBelomor 2007-03-05 23:07:29
Prasome nekomentuoti apie narkotikus tu, kurie net nera bande, nes jusu nuomone skamba tiesiog apgailetinai.Mindele 2007-02-05 20:10:22
Dumas visai nieko bet ar esat bande anglsko o cia tai dumelis :)))))baisuoklis 2007-01-17 22:27:53
kanapes yra ne tik, kad maziau pavojingos nei tabakas, bet ir gydo tabako pasekmes:
ml.lms.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=755&Itemid=64

Ir cia ne koks Baisonelio pamegtas zurnalistinis portalas, o mokslinis leidinys.Starzdas 2007-01-17 22:19:18
:))) Metai laiko tesiasi komentatoriu dialogas? Ka naudingo nuveikete diskusijoje? :)

Apie sita:
www.delfi.lt/news/daily/Health/article.php?id=10046618
Yra tokia bobule is V. Ziemelio xebros, kur vaidina didziuosius kariautojus pries narkotikus:) Raso belekokias bletsvas i spauda:) Tokia nurauta bobule, kad dar paieskot reikia. Nezinau, ka ji vartoja, bet su logika jai sunkiai. Daznai pradeda rasyt apie heroina, poto uzsikabina ant kanapiu ir varo apie kanapes, nors pradeda gasdint heroinu:))) Dalia lyg tai tos motereles vardas. Ji ten su savo draugemes kazkokia Larry Colins knygele yra issileidus. Ta knygele nuraso vos ne zodis zodint ir bando prastuminet visur kaip savo straipsni. Ne viena toki straipsniuka yra iskepus. Idomu kiek dar ju guli nesugebetu niekur ikist. Bet labiausiai pramusa jos priesiskumas kanapems:) Jos pasiklausius atrodo, kad visokie barbituratai, amfetaminai, opijatai ir kiti gliukai tai kaip paklyde avineliai pries velnia. Maladec ten boba, tokia propoganda stumia:)loretjutja 2006-11-17 22:11:11
...nu...ash nezinau...norejau isgirsti ka galima daugiau suzinoti pries narkotikus,bet nk nesupratau parashe kazkoki shuda....:(((nusiviliau;;;;((((Saulelis 2006-10-26 13:23:45
Kuokaule, nu prajuokinai :) Matosi, kad su narkotikais tik iš laikraščių susipažinęs/usi. Įtariu, kad šitą komentarą rašė kokia sena perdyla iš Narkotikų kontrolės ar dar kokios susmirdusios biurokratų kontoriūkštės.

Slėptumeis, nemokša tu, žmonių čia nejuokinęs...Neapsisprendusi 2006-10-25 15:54:32
Cia nors pateikiami saltiniai ne taip kaip delfi straipsnyje. Kuris yra visiskas sapaliojimas...Kuokaule 2006-10-16 02:29:44
Man tai labai patiko koxas, viskas lyg igyja daugiau pavadinimu ir atrodo kad gali VISKA.. bet paskui viskas juodai baltam kine ir aplink ishdavikai. :(
Nuo amfos atrode lyg aplanke shventoji dvasia...
Nuo fenamino praloshiau karta 12 valandu shachmatais, bet po keliu dienu nebegalejau prisiminti kokia data :(
Nuo zholes supratau, kad shunys genetishkai ishmintingesni uz zhmones nes pasiliko sau dantis ir kaili, ir net leido mums (zhmonems) daryti su savimi genetinius expirementus (ishvedinet veisles), patenkino, taip sakant, musu puikybe... bet kai mes sekmingai ishnyxime jie (shunys) ramiai sugrysh i gamta.
Heroinas ish vis jox kaifas, papraschiausiai nuo jo nebejauchiau jokiu neigiamu emociju, o tai ir yra VISU KROOCHIAUSIA! po heros galima sedet baloj ir viskas kool viskas pobarabanu.. Bet paskui, kur gyvenima bebuchiuotum visur subine.. ir skausmas...
O kai parishau su metadono-alaus kokteiliu, nemiegojau menesi (na ishsikirsdavau po kelias sekundes, lyg alpdavau, po tos sekudes virto minutem ir t.t.), o po dvieju menesiu galedavau nueiti 500 metru ir nepavargdavau (kas galvoj daresi nenoriu prisiminti nes sapnuosiu koshmarus)
Tai va,.. dabar, kai svaiginuosi tik kava, labiausiai pasiilgstu poostelt dumelio vis dar atrodo, kad nepavojinga (nors suprantu, kad pavojingas ne doomelis, o pats NORAS poostelt:), bet kazhkaip gyvenimas tox grazhus, kad nebesiruoshiu ir ka keist.
Jei kas nori pabandyti narkotikus, valiai, lai bando, vis tiek nesulaikysi.. Kas pabande ar KARTAIS "atsipalaiduoja" - nuskilo, grazhiai gyventi neuzhdrausi :D (Kazhkada ir ash nuo to pradejau)
Dabar viskas faina,... tik nepamenu kur tie keliolika metu dingo ir draugai paseno, o ash vis dar pacanas tik gyvenu apdribusio diedo kune.. ir dar tas hepatitas C...
Taip gyvenimas grazhiai atrodo tik kaliniui netiketai pauolus po amnistija
Bet man nuskilo, tik keli procentai ishsikapsto... daug pazhystamu padejo shaukshta..

p.s. O straipsnis ish esmes teisingasrasta tomas 2006-10-14 19:07:52
shiaip pats vartoju narkotikus ir galiu pasakyti jie nieko gero neatnesha esu kategorishkai priesh sintetika pripazhystu tik GANJA ji yra naudojama ne tik tarp narkomanu o ir gydymo sumetimais tai yra geras vaistas nuo depresijos zhmonems sergantiems sirdies ligomis rekomenduojama parukyti marichuanos 1-2 kartus per metus taip kad gal tai ir nera toks blogis o tik labai diedelis burbulas aisku visi pradeda nuo to paties tachiau ar tai tikrai yra zole mano manymu vieni stipresnieji sustoja o silpnesni yra silpnesni :( ka jau padarysi realybe tokia PEACE i'm outQuintrixer 2006-08-07 18:01:51
Su saiku viskas puiku, bet zmogus daznai saiko neturi... vistiek legalize. mirs tie kurie negali atsispirti. bus maziau loxu.to 5pm 2006-08-07 17:59:44
matau kad tu ni**ja nebandes jei taip kalbi...Burzum 2006-07-24 00:20:29
taigi px...poosti yra gerai...5 pm 2006-07-13 16:52:08
isbandziau beveik visus narkotikus,ir supratau kad narkomanus ir taip vadinamus dillerius reikia ne gyditi o naikinti(atl..uz klaidas)nebevartoju 2006-07-09 12:32:09
www.lietuvos-na.lt
buvo laikas kai as didziavausi jog vartoju narkotikus sendien mokinuos gyvent kitaip be narkotikuXXL 2006-06-25 15:51:54
Per visą žmonijos istoriją kariavo ne žmogus, o vyras.
Antra, jei portalas skirtas senberniams, tai kaip čia atsirado ruvrika su žodžiu vyras: argi tai tas pats (noriu pasakyti: ar tarpukojo turinys jeidžia identifikuoti jo savininką kaip vyrą?)

Trečia: ko reikia, kad visų kategorijų žmonės, taip pat ir senberniai, iššmoktų skirti mitą ir tikrovę? - mitą apie narkotikų naudą, svarbą ritualuose ir tikrovę: naudą, kurią jos vartotojai neša prekeiviams, farmacijos pramonei, laidotuvių paslaugų teikėjams ir pan.kasekas 2006-06-12 22:30:33
bl kaip uzpisat su savo nusistatimu pries tokius vadinamus narkotikus kaip pvz zole, gaidys (amfetaminas), ratai (ekstazi) Pabandykit kada patys suprasit gereuses atsipalaidavimo budas ir 100 kart geriau jai gertMikrofonas 2006-06-12 22:00:29
Daug verte...2006-06-12 13:02:38
daugelį net dideles heroino dozes vartojančių taikant įvairias gydymo programas galima atpratinti nuo narkotiko per 10 dienų be didesnio diskomforto

nu sorry na bet juokingai skamba tikrai krc vartot heroina nieko tokio o abstinencija panasi i gripo simptomus?
...
krc
:)rstone 2006-06-07 11:31:46
Karas pries narkotikus man labai panasus i kara pries terorizma ar panasius reiskinius. Cia kaip musu moderni medicina - kariaujam su simptomais, o ligos priezastys taip ir lieka "anapus".
Taip ir kankinames, slystam pavirsiumi nieko nesuprasdami nei apie save, nei apie savo aplinka.
O jei pabandytume isigilinti, gal pamatytume, kad ivairiais "narkotikais" mes meginame kompensuoti kazko trukuma musu gyvenime? To, ko nerandame darbe, Maximoje ir televizoriuje?
Kaip manote?paprasta 2006-06-04 17:44:24
ir legalizatoriams ir kriminalizatoriams patariu pasiskaityti šiek tiek, nes nesąmonių pripezėjot kaip velniažin kas.
erowid.org, wikipedia.org, google.com.
Pasiruošę? startas.Narkomanas 2006-05-20 13:43:18
Tai is teksto supratau kad kalti ne vien tik "dyleriai" bet ir zinaisklaida ir t.t .ogis 2006-05-16 23:16:01
ale ir suda malat ponaiciai, eilini karta isitikinu problema yra smegenyse ir kariauti reikia su DURNU MASTYMU- TAI VIENINTELIS PRIESASRomas 2006-05-16 17:05:47
Nuostabu!!! dialogas del straipsnio nusitese pora menesiu!! Skubu pradeti treciaji!!! Straipsnis tikrai vykes!!!
Reikia pripazinti jog autore meistriskai kryptingai sudeliojo prirmasias eilutes, kurios ir sudaro teisingumo ivaizdi. Jei sapne sapnuoji savo keliones po pasaulio kontinentus ir galiausiai sutinki slibina kuris nori tave praryti, nera butina isijausti i savo gyvybes gelbejima bandant begti ar pasiduoti tampant esesiu. Uztenka pabusti ir kosmaras baigiasi. Straipsnije yra viena logine klaida: vartojimas ir svaiginimasis pritempiamas priklausomybei, ir tai tampa tarsi viena. Visi svaiginasi - skelbiamas karas tiems kas svaiginasi. Todel dauguma uzima taikos pozicija. Istiesu, straipsnyje neatskleidziama priklausomybes ligos esme, bet sulyginama: svaigintis = priklausomybe, tai isprovokuoja ir psichologine ginyba, ir dalines tiesos pripazinima. Todel gaunasi: Visi svaiginames, nevisi priklausomi. Tokia psichologine skaitytojo pozicija tampa adekvati tikrajai tiesai, kad ne visi priklausomi. Butent si logine konstrukcija ir sudaro teisingo straipsnipo ivaizdi. Is esmes, mums uztenka pabusti, nereikia nieko legalizuoti, bet gydyti tuos kurie tapo priklausomi ir taikyti prevencija tiems kas yra rizikos grupese.

Isties spaudziu ranka autorei: jus puiki retorine iliuziopniste! Malacius.Bongo 2006-04-23 23:54:56
vava, seniai laikas pereit prie saldainiukų, pyragiukų, troškinukų, kuzmyčiaus ir vapourizer'ių :)Fredis 2006-03-24 14:02:12
Perskaičius šį straipsnį kilo įvairiausių minčių. Pats esu ne tik domėjesis šia tema ir galiu patvirtinti, kad dauguma iš autorės šiame straipsnyje akcentuotų faktų yra tikri, nors galima rasti ir keletą klaidų. Nors ir sutinku su autorės nuomone, kad narkotikų visiškai neišguisi, nes tam tikros visuomenės dalies poreikis jiems buvo ir bus, tačiau autorė rašydama užmiršo pagrindinį rimtam tekstui būtiną dalyką - objektyvumą ir visiškai nuvažiavo į vieną pusę, brukdama nuomonę, kad visos blogybės kilo iš kovos su narkotikais. Galbūt taip pat nebeteiskime žmogžudžių, nebepersiokime įvairiausio plauko iškrypusių pedofilų, tvirkinančių mažamečius?! Juk jų visada buvo ir bus, tad kam kovoti?! Visgi tokio šūdo kaip heroinas, amfetaminas ar kokainas, nuo kurio žemyn nusirito ne vienas mano artimai pažįstamų žmonių, šventinimas yra tikras atviras ir ciniškas spjūvis į veidą tiems, kurie nuoširdžiai kentėjo, bandydami ištraukti iš liūno savo draugus, gimines ar mylimuosius. Manau panelė/ponia Jurgita, niekad asmeniškai akis į akį nebuvo susidūrusi su šia skaudžia problema, o jos sukauptos "knyginės" žinios, kardinaliai skiriasi nuo realaus gyvenimo ir neišgalvotų patirčių. Ši problema yra socialinė, o ne mokslinė ir jos negalima interpretuoti grindžiantis vien istorijos faktais, kaip bandė daryti autorė. O susidūrus su narkomanija akis į akį, viskas atrodo, šiek tiek kitaip... Daug paprasčiau, sentimentaliau ir žmogiška...Mantas 2006-03-20 13:03:19
Foma, aciu uz diagnoze. Gal visu pirma galetumete pateikti psichiatro ar psichologo pazymejima? Visi mes labai gudrus ir greiti reikst savo nuomone apie kitus.

Anksciau buvau ilipes i sh.. ir teko bendraut su Kauno banditeliais (populiariai vadinamais - mafija). Matyt kaip jie apsinarkisine siauteja ir klausytis girtu vapalioniu. Nesakau, kad ka LR prisapaliojo yra 100% tiesa. LR visada tirstina spalvas ir is bet kokios istorijos padaro stebukline pasaka. Bet tiesos visada kazkiek buna. O sugretinus tai kas buvo parasyta tame straipsnyje ir ka as maciau savo akimis, tos tiesos yra netaip jau ir mazai. Bet tai ir lieka, kaip jau minejau, tik prielaida.foma 2006-03-17 11:45:15
mantai nekartok cia " lietuvos ryto" sapalioniu: sanitas - fenta,dzefas -nepriklausomybes atgavimas - GRU.ir apie narkotiku vartojima sovietmeciu mantai tu nifiga nerauki.o rasineji tu cia ka perskaitei laikrastyje,bo tavo paties galvoje vaakumas.p.s. 2006-03-16 11:46:07
> Jeigu ne zole, tai uzsipistumet negyvai, jeigu Aidsu nebutumet prigasdinti.

Norejau pasakyti, kad jokio skirtumo, kurioje rankoje gavno.Mantas 2006-03-16 11:41:30
> a kodel tarybiniais metais narkomanu maziau buvo? todel, kad i durnyna iskart kisdavo net uz nekalta pabandyma.

Prasikrapstyk akis. Nebuvo tarybiniais metais narkomanu maziau. Slepiamas narkomanijos faktas buvo. O narkomanu buvo, ir daug. Ir vartojo jie ne vaisiukus, o dzefa ir fenta. Taip tarybine valdzia bande kontroliuot nusikaltelius ir per daug pinigu prisikaupusius. Yra teorija, kad Lietuvos nepriklausomybe buvo sukelta norint atsiskirt nuo sajungos dabartini Sanita, apsistatyt sienomis ir kontroliuot fento gamyba. Bet tikriausiai kazkas neisdege ir zlugo fento tiekimas. Su tuo zlugimu isnyko ir jo vartotojai kaip dumas. Dar galite pasidometi, kodel tokia pikta ant svaigalu valdzia kartais neskaiciuodama jais sheria tauta, karevius (kad ir Vietnamo ar Antras pasaulinis karas)? Klausimas yra ne tai ar blogai/gerai visuomenei, o ar dideliems dedems tai naudinga.

Ir ner cia ko skustis savo silpnumu, kad kazko negali padaryti. Iprato menkystos, kad "valdzia" i darba nuveztu, kastuva paduotu, nurodytu ka valgyt, o ko ne, ka galvot, o ko ne. Kam jus tokie reikalingi? Jeigu ne zole, tai uzsipistumet negyvai, jeigu Aidsu nebutumet prigasdinti. Ar zinote, kad jeigu yra santykiaujama nesisaugant su ZIV nesiotoju, tai uzsikreciama 1 atveju is 2000. Aviu bandos! Va dabar prigasdins, kad pauksciu gripas afigenas baubas yra, tai ne tik gandrus issaudysite, bet ir savo penkmecio algas paklosite uz visokius placebus. Jeigu neturite drasos patys uz savo veiksmus ir gyvenima prisiimti atsakomybes, nenorit patys savimi pasirupinti, tai ir nykit nuo sios zemes. Jokie draudimai gamtos desniams nepamaisys. Naturali atranka vyko ir vyks.

Kodel jau valdzia tokia bloga? Tai kad patys leidziate jai tokiai but.Ragas 2006-03-08 03:12:34
nu ir tikrai, ko as ant tu Lietuvos paaugliu taip kidajus...
tukstanciai atsiprasymu... hehe


freeway of life you crazy boxed peoplékubada 2006-03-07 20:44:13
ne, nu kodėl tu taip, ragas... labai gerai, kad yra tėvų, kurie su savo vaikais šneka apie narkotikus normaliai, o ne meluoja ir gąsdina nesąmonėm. Tikiuosi, kad kada nors taip elgsis dauguma tėvų ir mokytojų. Manau, kad toks turėtų būti vienas svarbiausių tikslų, norint spręsti narkomanijos problemą.

tik nelabai supratau ką ir kodėl neišmanėliais išvadino :)ragas 2006-03-07 19:28:01
to birute: tai ka dabar daryt? gal deleguojam tavo mama i seima? ta prasme, gerai, kad tavo mama zinotu ka daryti jei taptum narkomane (gal ji tegu ir su mumis pasidalina savo ismintimi), nu ir ka!!! tu tai ir norejai pasakyt? ka? blea nemegstu paaugliu blevyzgubirute 2006-03-07 13:46:00
neismaneliai. as su savo motina snekuosi apie narkotikus, ji zino, kad juos vartoju, zino, kad nesu narkomane ir ji zino, kad galetu man padeti jei tokia tapciau.

pasaulis grazus.

freeway of life you crazy boxed peoplégrybas 2006-03-06 22:44:45
Nu mat. Viena erzina kainos, kita - kad jis mesti negali... Tai o ka siulai?

Reikia valia ugdytis, manau (jei tai isvis imanoma). Ar dar labiau kainas uzkelti, kad jau ir tave pradetu erzinti? :)foma 2006-03-06 20:27:49
grybui,
kainos mane nelabai erzina,mane daugiau erzina tai,kad as negaliu apsiriboti pvz.kokiom dviem skaniom cigarilem per diena ir taip patausoti savo prarukytus plauciukus kurie jau to prasosi. .grybas 2006-03-06 12:25:05
> as pats gyvenu kur cigaretes kainuoja sesis kartus
> brangiau nei lietuvoje ir puikiai zinau kaip tai rukancius zmones erzina

na ir ka? ar labai tau patinka kad tave šitaip erzina? :)
as irgi gyvenu salyje su labai brangiom cigaretem. ir zinau, kad del ju kainos labiausiai nervinasi tik imigrantai, o daugeliui vietiniu cigareciu kainos yra giliai pofik. Del kainos meta tik neturtingesnieji (tie,kurie dar pajegus valdyti savo priklausomybe nuo narkotiko ir tie,kurie del ivairiu priezasciu nenori rukyti kontrabandiniu cigareciu) - tokiu budu vartojimas gali siek tiek sumazeti.taip sakant,atimam dar viena malonuma is vargsu-ir taip problema tarsi isspresta :)

taciau to pasekmes - kontrabanda ir papildomas pelnas organizuotam nusikalstamumui. Pavyzdziui siuo metu UK kontrabandinis tabakas sudaro 20-30% rinkos.valstybe praranda apie 3mlrd.+ svaru kasmet.tiksliau atiduoda juos savo priesams (nusikalteliams).

nesakau kad visiskai neverta reguliuoti narkotiku kainos, taciau tai daryti reikia su protu. per daug uzkelus mokescius iskart ima rodytis nepasitenkinimas ir problemos. zmones nemegsta,kai valstybe per daug kisasi i ju asmeninius poreikius ir visada ras buda kaip to kisimosi isvengti. deja,vien kainu kelimu narkotiku problemos neisspresime.istorikas 2006-03-06 11:55:52
bet juk būtent tas ir norėta pasakyti straipsnyje, kaip suprantu: kad šiandien mes gyvenam pagal įstatymus, kuriuos sukūrė praeities žmonės, pas kuriuos buvo daug baimių ir prietarų, kurie nelabai uoliai vadovavosi demokratiniais principais ir t.t.

> o pries autores pakisinejama minti,mol seniau viskas buvo gerai kol nebuvo draudimu.buktai
> niekuom nesiskyre senoves zmogaus gyvenimo budas

kodėl sakai, kad "pakisinėjama" mintis? Man pasirodė, kad straipsnyje tai buvo pagrįsta pakankamai konkrečiais faktais. Jei tu manai kitaip, tai bent pasakyk kuo remi tokią nuomonę.

> a kodel tarybiniais metais narkomanu maziau buvo? todel, kad i durnyna iskart kisdavo net uz nekalta pabandyma.

manai dabar kas nors iš esmės skiriasi? JAV yra daug blogiau - už nekaltą pabandymą be kalbų įkiša ne į durnyną, o į kalėjimą mažiausiai keliems metams. Dar gerai, kad pas mus nėra taip kraupu. Bet juk pastoviai apklausose lietuviai pasisako už bausmių griežtinimą. Tad niekad nežinai, kuo baigtųsi, jei niekas nieko nedarytų...2006-03-06 11:53:55
tai kad is tikruju keista isvada,kad jei vartojamo produkto kaina sumazes ir pasiula padides vistiek jo suvartojamas kiekis nekis.
as pats gyvenu kur cigaretes kainuoja sesis kartus brangiau nei lietuvoje ir puikiai zinau kaip tai rukancius zmones erzina ( kai kurie net meta arba maziau ruko ) ir tik tokie silpnavaliai kaip as,nemeta visiskai rukyti sakydami,kad pinigai tai dar ne priezastis vargintis atsisakyti sito malonaus nuodo.foma 2006-03-06 11:33:40
istorikui
as ne pries istorija kaip moksla tyrinejanti praeities ivykius,o pries autores pakisinejama minti,mol seniau viskas buvo gerai kol nebuvo draudimu.buktai niekuom nesiskyre senoves zmogaus gyvenimo budas,poreikiai,mastymas,religingumas ir egzistavo demokratines visuomenes su juridiskai iteisintomis zmogaus teisemis.seniau baimiu pas zmogu ir prietaru daugiau buvo. bijojo kunigo,genties vado ir siaip nieks nesicackindavo su riboto produktyvumo ( alkoholikas ar narkomanas ) zmonem is kuriu naudos maziau ispesti galima.a kodel tarybiniais metais narkomanu maziau buvo? todel, kad i durnyna iskart kisdavo net uz nekalta pabandyma.2006-03-06 10:35:06
keistas itikinejimas buktai legalizavus zole jos vartojimas nepadidetu.

foma.leisk pastebėti, kad šis argumentas čia jau kartojosi kokius 18 kartų. Taigi, sveikinu ir tave prisijungus prie labiausiai besikartojančiųjų :)istorikas 2006-03-06 10:32:05
> primytivokas gretinimas senuju laiku ir dabarties

Koks dar lyginimas? Čia nagrinėjama narkotikų draudimo istorija, ir galbūt poroj vietų suvedamos paralelės tarp praeities ir dabarties. Bet argi ne tokia istorijos, kaip mokslo, esmė? Tokiu atveju "primityviu lyginimu" būtų galima apkaltinti bet kurią istorijos knygą ar vadovėlį, nes tipo "anksčiau buvo tokie laikai, žmonės durni buvo, o dabar yra kitaip". Tai kam tada, tavo manymu, išvis reikalinga istorija?Bongo 2006-03-06 10:02:53
ekonomika, ekonimika... visi linke iskasti bet kokiu teoriniu desniu, kad tik nereiktu ziureti i praktinius pavyzdzius...
foma, ne vien kaina formuoja pasiula ir paklausa. jei taip butu, Anglijoj turetu buti 6 kartus maziau rukaliu (nes cigaretes ten 6 kartus brangesnes). Ar taip yra praktikoje?foma 2006-03-06 02:55:37
visu komentaru neskaiciau nes argumentai kartojasi tiek is vienos puses tiek is kitos.keistas itikinejimas buktai legalizavus zole jos vartojimas nepadidetu.mano manymu legalizavus produkta jo kaina buna zymei mazesne nei jam bunant uzdraustam logiska butu manyti kad paklausa padidetu,o atsiradus placiam prekybos tinklui prekes pasiula padideja,tai aisku net man - nesimokusiam ekonomikos.reiketu pasitikslinti ar - legalizavus zole nepadideja vartotoju kiekis,bet gal padideja parduodamas kiekis.straipsnyje uzkliuvo primytivokas gretinimas senuju laiku ir dabarties ( panasu kaip lyginti by.. su pirstu ).skaitau,kad zole tikrai nera zalingesne uz alkogoli ir kazkada ja legalizuos.viskam yra savas laikas.sunku ka ir prognozuoti nes paskutiniu metu pasaulyje sveiko proto ir naftos vis maziau ir maziau2006-03-02 11:29:03
Legalizavimo šalininkai būtent ir bando kovoti prieš visas tas problemas, kurias čia suvardyjai.

> Manau vyrai sedeje prie istatymu nebuvo tokie kvaili, kad priimti istatyma.

Va, tame ir yra viena didžiausių problemų - kad žmonės per dau pasitiki politikais. Sunku pasakyti, kvaili jie ar tiesiog siekia asmeninių tikslų, bet rezultatas tas pats - kvaili įstatymai.

> Drystu abejoti, kad karas pagimde narkomanija? O vis gal narkomanija pagimde kara?

Meldžiamasis(oji)... Maloniai kviečiu perskaityti aukšiau esantį straipsnį - jis gan tiksliai ir nedviprasmiškai atsako į tavo klausimą.Paveluotas bet gal... 2006-03-01 18:51:11
Manau autorei deretu patirti ka reiskia tureti vaika narkomana, kuris 35 metu, legaliai ar nelegaliai, guli "apsikaifaves" ir negali islaikyti saves, seimos, vaiku. Arba paciai "pakaifuoti" meteliu taip desimt - penkiolika.
Drystu abejoti, kad karas pagimde narkomanija? O vis gal narkomanija pagimde kara? Manau vyrai sedeje prie istatymu nebuvo tokie kvaili, kad priimti istatyma.
O gal jus norit pasakyti: tegyvuoja "kaiforespublika" su pilieciais - "kaifieciais"? Jei norite pasakyti, kad vieni turi teise "kaifuoti" tai kiti turi teise buti apsaugotais nuo kaifo, nuo to kvailo smalsaus durio. Turi teise apsaugoti savo vaikus, turi teise eiti gatvemis ir matyti blaivius zmones, turi teise i teise buti blaiviu tarp blaiviu.speckle 2006-03-01 00:59:18
galima paklausti kiek jums metu? ir kiek is jusu esate bent karteli vartoje narkotiku (uzdraustu medziagu)? -du rimti klausymai.jonas 2006-02-28 18:04:18
Broniau.

Nelabai suvokiu, ko tu taip įsikabinai to akoholio įstatymo... Juk pateikiau jį tik kaip pavyzdį, kad tokio pobūdžio įstatymai egzistuoja. Tačiau gi tai nereiškia, kad ir tas hipotetinis Marihuanos Kontrolės Įstatymas turėtų būti lygiai toks pat (t.y. daleidžiantis reklamas apie linksmybes, kaip kad tau užkliuvo). Tai juk būtų visiškai naujas įstatymas - kokį norėtume, tokį sukurtume.

Galų gale, jei tau labai imponuoja visiški reklamos draudimai - žiūrėk į jau minėtą Tabako Kontrolės Įstatymą... Kodėl tu jį dabar ignoruoji?Bronislovas 2006-02-28 17:01:54
tai paimkim alaus reklamas, uzvdeda linsmybem ir pan, juk jos nepazeidzia alkoholio reklamos ribojimo nusotatu , todel nebus pazeidimas jei bus zole uzveda linkmsybem? nors esmes tai jau nekeicia.....to jonas 2006-02-28 14:15:40
nejau nematei degtines reklamos? norisi gerti gryna? ar filtruota pro sidabro filtrus?jonas 2006-02-28 13:18:13
to bronislovas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMAS
30 straipsnis. Alkoholio reklamos ribojimas
Lietuvos Respublikoje draudžiama visų formų alkoholio reklama, kuri:
1) skirta vaikams ir paaugliams iki 18 metų;
...
11) pateikia didesnę tūrinę etilo alkoholio koncentraciją kaip alkoholinių gėrimų privalumą;
12) pateikia neteisingą ir klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus.
Alkoholio reklama draudžiama:
1) laikraščių ir jų savarankiškų priedų, žurnalų bei knygų pirmuosiuose ir paskutiniuosiuose puslapiuose (viršeliuose);
2) vaikams ir paaugliams skirtuose specializuotuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo programose;
ir t.t. ir pan. yra daugybė apribojimų.

Taip pat turime analogišką LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMAS. Kaip žinai, tabako reklamos pas mus nepamatysi.

Taigi, kodėl manai, kad to paties negalėtų būti padaryta ir su kitais narkotikais?

> pagal oponentus tokie pigus triukai tikrai neididina vartojimo

Broniau! tai juk gryniausias melas! Kokie oponentai taip yra sakę?? Kur tu girdėjai ką nors neigiant reklamos poveikį vartojimui?Bronislovas 2006-02-27 22:32:57
Siaip manau legalizavus narkata sulauktume ir jos reklama per tv ar kitas informacines priemones, pvz per kasiuko pertrauka butu puikios zoles reklama, kad net ir kitiems seile isbegtu bei mirgantys delfi baneriai:))) pagal oponentus tokie pigus triukai tikrai neididina vartojimo
gaila kad niekas nepalaike mano agitacijos del harmonines mesos ir pescitidiniu vaisiu draudimo panaikinimo:(Baisonelis 2006-02-27 15:52:09
koks nemokšiškas bandymas parodijuoti.Siabry 2006-02-27 11:41:43
jo jo, ko cia rauniesi?!! Tu cia pries Viliampole nesirauk, as tau sakau bleet! tuoj atvaziuosim chebrike bilarusai po 14 metu..yra opelis sestas, toj privaziuosim suspardysim,tada tai zinosi hipis tu. Bus tau sakyti kad narkotikas gerai!kur tu ten gyveni blia? uz Palimono blia?

..
ka tu galvoji daryti blia?Baisonelis 2006-02-27 11:10:41
ko čia rauniesi? ar irgi jau nervai pačiuožė kaip vienam piliečiui? radau delfyje informaciją, pateikiau ir paklausiau ką apie tai manote. ar čia iš apsiputojimo jau per paraudusias akis esmės nesupranti? ekspertas chrenovas. žolės šalininkus labai ramiai galima apkaltinti tokiu pačiu davatkiškumu kokiu jie kaltina savo oponentus.Mantas 2006-02-27 08:52:58
Kaip bebutu, svaigalai yra svaigalai.Ausrine 2006-02-26 22:38:24
Puikus straipsnis! pries pora dienu perskaiciau tendencingumu, demagogija ir absoliuciu neismanymu mane papiktinusi M. Peleckio straipsni apie narkotikus Delfio portale. Skaitytoju komentaruose radau nuoroda i Jolantos C. straipsni jusu svetaineje. Visiskai sutinku su autores nuomone - tik vieno gaila: tokie straipsniai turetu buti publikuojami ne tik periferinese interneto saitose (nepykit, kad taip jus pavadinau), bet ir didziausiuose Lietuvos dienrasciuose, kad kuo platesniam zmoniu ratui butu prienama objektyvi informacija. Musu visuomenei truksta issamaus ir kompetentingo pokalbio apie narkotikus pamirstant, kad legalieji alkoholis ir tabakas taip pat yra narkotikai, kur kas pavojingesni nei kai kurie nelegalieji, pvz. kanape.putikas su stazu 2006-02-26 13:22:58
o legalizavimui didziausia kliutis-visuomenes neismanymas ir baubai kuriais gasdina jau ne viena desimtmeti( narkomanai-degradai ,vagys ir zudikai). As gyvenime nieko nepavogiau, nieko nezudziau, neprievartavau, tvarkingai dirbu ir moku mokescius-taciau uztektu policininkui rasti pas mane grama zoles-man iskart prilipdytu tas etiketes.Koks seimunas isdrystu inicijuoti kanapes legalizavima tokioje visuomeneje-ji minia akmenimis uzmetitu,ir politine karjera palaidotu amziams... Dekui autorei uz objektyvu straipsni-respect!!!putikas su stazu 2006-02-26 13:08:06
bet jeigu tu Lietuvoje sugalvosi uzsiauginti kanape ir tave tame nuosaliame sauletame kampelyja pagaus policija...tuomet gali saules nematyti kokius 8 metus...panasiai kaip tie kas zudo ir prievartauja ir daug maziau uz tuos kas vagia milijonus,padegineja namus Zveryne ir Snipiskese...va cia tai tikrai nera logikos. Pamenu pernai Ignalinos raj. iskele baudziamaja byla zmogui rinkusiam grybukus miske...xe xe.AbsurdasMantas 2006-02-25 11:30:58
sveiks,

tu kartais ne baisonelio internetinis klonas? Nes tie patys teiginiai: "as sugalvojau, kad taip turi buti", "kazka girdejau"... Nebesiardyk, pasitaupyk seimui.

Mano tapkes ir tai protingesnes. Bent supranta, kad nieko nezino ir tyli po stalu.

O kad zole yra tik stipri ar silpna, tai taip pat nesamone. Visu pirma cia Lietuvoje tikros marihuanos beveik nera. Vien chemijos pagrindu padaryti jos padirbiniai. O tikra marihuana visu pirma vertinama ne pagal stipruma, o pagal pojucius ir dumo skoni. Daug labiau vertinama po Lietuvos saule isauginta geru seklu kokia Purple, kuri nera stipri, bet turi nerealu vaisini aromata, nei koks extra strong gatvinis cheminis mirkalas.

Jeigu manote, kad Lietuvije lauke per vasara neimanoma isaugint skanios marihuanos, tai labai klystate. Tereikia tik geros seklos ir siek tiek prieziuros. Vat ir turesite savo draudimu rezultata - greit bus auginama bet kur, kur tik ras nuosalesni sauleta zemes lopineli. Procesas jau prasidejo ir nieko jus nepadarysit, nes tik sedit ir burbat.sveiks 2006-02-25 10:53:19
Ha, šiaip tik koks ruskis gali pasakyti, kad vynas yra narkotikas, nes turi alkoholio. Vynas vertinamas dėl skonio savybių, reto poskonio ir pan. Žolė gi vertinama paprastai - svaigina ar ne. Suprantama, jos stūmikai ir pūtikai (dažnai primityvūs naivuoliai) kalba apie atsivėrimus, kūrybingumą ir pan. Į tai galima atsakyti labai paprastai - jei esi nekūrybingas mulkis, jokia žolė, nei LSD nepadės.
Marichuanos legalizavimas tik palengvina kelią į sunkiuosius, nelegalius narkotikus, kurių platinimą kontroliuoja gaujos.
O juokingiausia atrodo, kai koks spuoguotis su rasta kepurėle pučia ir paisto apie kažkokia "narkotikų kultūrą", "atsivėrimus" ir pan. Tai pati geriausia narkotikų šalininko parodija kokia tik gai būti.
Beje, gal žinote kad kavos gėrimas ką nors paskatintų pereiti prie kokoino?jonas 2006-02-24 17:33:19
seime tokiu jau uztenka... kitokiu ten ir nera, kas liudniausia...Tauta 2006-02-24 16:58:28
Baisoneli i seima!!!!!!jonas 2006-02-24 16:52:49
baisonelis, tai jau darosi daugiau nei juokinga... grad pateike tris saltinius, atsakancius i tavo klausima apie padeti olandijoje. Juose pateikiami skirtingu saliu, organizaciju tyrimai ir nuomone, yra bibliografiniai aprasai.
taciau tau kazkodel daug patikimiau atrodo delfi straipsnis (kuris is tikro yra radijo laidos nuorasas)...


P.S. kodel is to paties straipsnio neipastinai tokiu grozybiu?

Tai, kad narkotikai priveda vien tik prie beprotybės ir mirties, žmonijai jau seniai aišku.

arba

„Wikipedia“ konstantuoja, kad liūdniausia situacija šiais laikais yra Nyderlanduose ir Danijoje.Wikipedia yra tavo labai megstamas ir gerbiamas informacijos saltinis, kiek zinau :)
Kaip matau, dabar, kai jis neva tarnauja tavo "argumentu" naudai - jis jau staiga nebera toks nieko vertas?Baisonelis 2006-02-24 15:33:19
beje, šiandien delfi yra straipsnelis, radau jame tokią vietą, dedu daugiau teksto, kad neapkaltintų išėmimu iš konteksto:
"Tuo metu Nyderlandai, bene laisviausia narkotikų legalizavimo požiūriu šalis pasaulyje, jau seniai gailisi tapusi tokia liberalia. Oficialiai šioje šalyje lengvaisiais narkotikais svaigintis gali bet kas ir bet kur. Yra specialios kavinės - coffeeshops, kuriose marihuana pardavinėjama taip pat laisvai, kaip ir alus ar kiti alkoholiniai gėrimai. Legaliai veikia ir psichodelinių narkotikų parduotuvės - headshops.

Tai įteisinus, iš pradžių manyta, kad sumažės vartojančiųjų „sunkiuosius” narkotikus – heroiną, kokainą bei sintetinius kvaišalus.

Tačiau olandai pripažįsta – buvo padaryta didžiulė klaida: per pastaruosius keliasdešimt metų šalyje narkomanų smarkiai padaugėjo.

Vis dėlto Nyderlandų valdžia patenkinta – visi oficialūs prekeiviai narkotikais moka mokesčius, tad į valstybės biudžetą įplaukia didžiulės sumos iš prekybos kvaišalais. Be to, narkobiznis pritraukia daug turistų, o tai irgi atneša nemažą pelną.

Kaip pažymi „Wikipedia“, Jungtinių Tautų duomenimis, šiuo metu pasaulyje yra bent 200 milijonų narkomanų."

nesu susipažinęs su oficialia olandų statistika, bet įdomu ar tiesa teiginys apie smarkų narkomanų skaičiaus padidėjimą?Baisonelis 2006-02-24 15:05:15
na tai kiek suprantu mes tik apie žolės legalizavimą ir kalbame. bet kitą kartą jei labai reikia galiu iki smulkmenų apibrėžti posto temą, pvz. "narkotikų, auginamų Vidurio Afganistano kalnų rytinės plynaukštės daubose, legalizavimo atveju".Mantas 2006-02-24 14:33:34
Baisonėli,

truputi skiriasi visi svaigalai ir kazkuris konkretus. Jiems tu paciu pasekmiu taikyt negalima. Apie zole buvo atsakyta atskirai. Prasau skirti daugiau atidumo skaitant komentarus.Baisonelis 2006-02-24 13:51:34
"Ar legalizavus narkotikus dides ju vartojimas?
- I sitai galima butu atsakyti tik po psichologines visuomenes studijos. As nevartociau heroino nei legalaus, nei super legalaus. Svaigalu vartojimo mastus labiau lemia visuomenes socialine sveikata, vartojimo tradicijos nei legalumas. Paprasciausiai palygink dabartines situacijas Sveicarijoje, Svedijoje, Rusijoje ir Prancuzijoje. Nereiketu per daug demesio skirt Olandijai ir Anglijai. Anglijoje per daug skirtingu kulturu susimaise, Olandijos uostamestis prekybos ir perejunu centras.":
ką aš ir tvirtinu, tik kažkodėl tik dabar nors vienas atsakė - kur tie tyrimai? nes kol kas žolės šalininkų argumentai paremti tais pačiais teoriniais saprotavimais. kaip matai, ilgai klausus galima netgi gauti atsakymą, o dar kaltini mane užsiciklinimu ir pan. ir nereikia net seilėmis taškytis.Mantas 2006-02-24 13:44:41
Baisoneli,

pabandyk pats atsakyti i savo klausima. Uzsiciklinai. Jeigu ieskai teisybes, o ne vien nori pademonstruoti, ka sugalvojai, isbandyk metamatiniu teoremu irodymo principa. Principa, kai irodinejant visu pirma iskeliama priesinga prielaida. Ar tu esi per daug protingas, o visi aplink per daug durni? Ar tau svarbu vien tik "pergales skonis"? Gal tuomet eik laivus pat su savim pazaist. Anyway.

Pabandysiu atsakyti savo nuomone. Iskart perspeju, kad tai tera mano nuomone ir galiu klysti.

Ar legalizavus narkotikus bus galima ju lengviau gauti?
- Cia priklauso nuo to kaip bus isprestas prekes tiekimo klausimas.
Ar legalizavus narkotikus dides ju vartojimas?
- I sitai galima butu atsakyti tik po psichologines visuomenes studijos. As nevartociau heroino nei legalaus, nei super legalaus. Svaigalu vartojimo mastus labiau lemia visuomenes socialine sveikata, vartojimo tradicijos nei legalumas. Paprasciausiai palygink dabartines situacijas Sveicarijoje, Svedijoje, Rusijoje ir Prancuzijoje. Nereiketu per daug demesio skirt Olandijai ir Anglijai. Anglijoje per daug skirtingu kulturu susimaise, Olandijos uostamestis prekybos ir perejunu centras.
Ar legalizavus marihuana dides jos vartojimas?
- Pirmus penkerius metus, del legalumo euforijos turetu soktelt, bet poto viskas griztu i dabartines vezes. Marihuana - ne alkoholis, joje nuoskaudu nepaskandinsi. Galbut, ijunkes i dazna vartojima, pora menesiu pratemsi, bet poto uzsiknisi nuo milijonu uzpludusiu minciu ir is savo dugno iskelto saves. Norint pastoviai marihuana vartot, turi turet nuolatine naudinga protinio darbo reikalaujancia veikla, kad galetum nuo marihuanos sukeltu apmastymu uzsimirst. Pazsitu labai daug zoles rukytoju, kurie tuo paciu yra juodi darboholikai. Marihuanos su alkoholiu kartu irgi daug nepavartosi. Sustiprina ji alkoholio poveiki ir i koma iseini.
Kaip bebutu, legalizavimas neispres narkomanijos buvimo problemos. Bet gali isprest socialines vartotoju problems.
- Ar reikia Lietuvoje legalizuoti marihunana?
Lietuva nera uzdara valstybe. Tad legalizavus gali plustelt i sali narkotiku turistai bei siaip visokie lengvabudziai ir pyzdukai. Kaip manote, kodel Olandija uzdraude parduoti zole uzsienieciams? Legalizavimas gerai butu jeigu tai vyktu visu Europos sajungos mastu. Todel gerai apgalvoti, pasiruosti planus butu sveikintina, o legalizuotis atskirai nuo kitu valstybiu - kvaila.

Vaiku narkomanija yra problema kuria sprest reikia jau uzvakar. Dabar ji yra nevaldoma. Tevai turi suprast, kad butent jie yra atsakingiausi jeigu vaikas pradejo vartot svaigalus. Galit gincytis iki apsisikimo, bet butent seima yra svarbiausias vaiko pasaulio suvokimo formavimo agregatas. Idiotiskai atrodo tevai, kai del savo klaidu pradeda kaltinti betka, kad tik atsiribot nuo atsakomybes. Daugiausia narkomanu yra is issiskyrusiu ir asocialiu seimu.
Taip pat reikia tevams ismust is galvos ta absurdiska minti, kad jau kas kas, bet ju atzala tikrai negali pradet (nevartoja) vartot narkotiku. Butent per sita nusiteikima praziopsomas daznai nebeatstatomo proceso pradzia. Laiku pastebejus, daznai uztenka gero pokalbio, kad vaikas suprastu persizaides ir pradetu labiau save saugot.Baisonelis 2006-02-24 09:11:25
beje, vienintelis argumentas iš mano oponentų pusės ir buvo kurį laiką atsidarant senberniai.com kabėjęs užrašas "marijuana addiction centers do not exist and 150 000 of patients is myth", sveikinu, puikiai suargumentuota, jaučiu pergalės skonį.
tiems, kurie aiškina, kad kartoju klausimus - atsakau kaip visada - negavau jokių argumentuotų atsakymų. tik susierzinusį gimnazisčių toną ;)adutis 2006-02-23 21:22:02
NORIU VISŲ PAPRAŠYTI:
- NEKARTOTI TŲ PAČIŲ REPLIKŲ SKIRTINGUOSE KOMENTARUOSE,
- NEUŽDAVINĖTI KLAUSIMŲ, KURIE JAU BUVO UŽDUOTI,
- NEATSAKINĖTI Į KLAUSIMUS, Į KURIUOS JAU ATSAKYTA.

TAIP PAT:
BŪTŲ ŽYMIAI PATOGIAU, JEI SAVO NUOMONĘ DĖSTYTUMĖTE TEIGINIAIS IR ARGUMENTAIS, O NE KLAUSIMO FORMA.

JEI TURITE LABAI DAUG KĄ IR DAŽNAI PASAKYTI AR PAKLAUSTI, BŪČIAU LABAI DĖKINGAS JEI PERKELTUMĖT TAI Į FORUMĄ ("Diskusijos" - nuoroda turinyje kairėje).

TAI NĖRA PERSPĖJIMAS AR DRAUDIMAS, BET JEI NEREAGUOSIT, TEKS PRADĖTI SAVO NUOŽIŪRA TRINTI KOMENTARUS, KURIE ATKARTOJA TO PATIES KOMENTUOTOJO JAU IŠSAKYTAS MINTIS - NES DAUGYBĖ SPIAMO KOMENTARUOSE KOMPLIKUOJA NARŠYMĄ.

ačiū! :)Bongo 2006-02-23 21:08:49
Baisonelis: "legalizavimas visada yra palengvinimas, vien dėl plačiai prieinamos informacijos, kur galima įsigyti, apklausk žmones - kiek iš jų žinos kur įsigyti žolės, kai ji yra kriminalizuota?"

Baisoneli, tu daug kartu ivairiai formulavai ta pati klausima: ar legalizavimas didina vartojima? Tau daug kartu buvo atsakyta su argumentais. Galu gale paaiskejo, kad tau tie argumentai ir atsakymai visai nereikalingi, nes savo nuovoka ir mastymu pasitiki labiau. Puiku. Bet kam reikejo tiek ilgai tempti? Argi ne paprasciau butu buve tiesiog pasakyti: "legalizavimas didina vartojima, to irodineti nebutina, nes ta puikiai irodo mano ir kitu nuomone ir mintys, ir jokie irodymai ir pavyzdziai manes neitikins, kad yra priesingai". Nu ir butu puiku, visiems aisku, visiems ramu. Kiek vietos ir laiko butum sutaupes :/

.......


Baisonelis: "o tai dėl to kad nėra tame puslapyje aprašymo, tie centrai neegzistuoja?" [...] "nepatinka tokio centro egzistavimas, jis neegzistuoja, nors galima jame registruotis? jei taip, paneik kad toks centras egzistuoja lygiaverčiu informacijos šaltiniu, kuriame būtų parašyta "marijuana addiction centers do not exist and 150 000 of patients is myth"."

Baisoneli, kaip isivaizduoji "lygiaverti informacijos saltini"? Jei sukursiu panasu puslapi ir ten parasysiu: "Marijuanna addiction centres do not exist" - ar tai bus lygiavertis informacijos saltinis?

Gerai, pabandysiu sutaupyt laiko ir paspelioti, ka turi omenyje:

"Kanapes yra kenksmingos, nes nuo ju priklausomybes marichuanos priklausomybes centruose gydosi daug zmoniu. Marichuanos priklausomybes centruose gydosi daug zmoniu, nes apie tai minima interneto puslapyje www.marijuannaaddiction.com. Sis saltinis paneigia visus kitus oponentu saltinius, nes yra patikimesnis."

Jei tai ir turi omenyje, puiku. Sutinku, kad niekaip nesugebesiu siu teiginiu paneigti (vien jau del to, kad juos sunku patikrinti, nes tame puslapyje nenurodyta, is kur paimtas tas skaicius (150000) ir nenurodytas nei vieno to centro adresas (antraip butu galima paprasyt, kad kas nors ten nuvarytu ir paziuretu)). Galu gale, niekad neteigiau, kad kanapes yra visiskai nekenksmingos. Baigiam gal jau pagaliau sita cirka?... :(WTF 2006-02-23 20:01:53
Marijuana addiction is a serious problem in Alaska. Many find themselves trapped in the cycle of using and are unable to stop no matter how hard they try.Bronislovas 2006-02-23 17:51:40
Siaip pagalvojau gal ir teisingai zmones kalba del narkatos legalizavimo, bet manau gal reiktu kartu panaikint ir draudimus dideli kieki turintiems pescitidu ir nitratu vasiaims ir ant harmonu uzaugintai mesai, puikiajam pienukui su baltuma didinanciu chemikaliuku! nes tokiu produktu nebuvimas riboja mano teise rinktis! Panaikinus draudima sie produktai bus lengvai prieinama, ji kainuos pigiau nei naturaliuose ukiuose auginami (nejau bus durniu kurie varks su mesliuku, kai galima didesni derlinguma gaut su dideliu kiekiu nitratu?), bus efektyvesnis zemes ukis, greiciausiai sumazes badas ir nebus problemu del auganciu zmoniu skaiciaus! Uzsirauks ir mazu rukykleliu bizniukas (nekenciu seselinio verslo!), o svarbiausia sie produktai neturi fizines priklausomybes!!!! ir mokslininkai kurie tyre siu produktu poveiki sveikatai dirbo subjektyvai nes taip norejo valdzia ir pikti politikai. Prasau kovotojai uz amfitaminus ir zole, nepamirskit ir kitu nuodu butinu mano gyvenime (gaila kad jie neveza bet as gi noriu rinktis!)bronislovas 2006-02-23 17:14:08
Baisoneli tu uzduodi per sunkius klausimus! kaip gali gaut atsakyma i kuri vienintelis atsakymu nu jo tu teisus:)))Baisonelis 2006-02-23 15:03:29
beje, dar peržiūrėjau tą saitą, na taip, paspaudi ant atskiro miesto, gauni prieigą registruotis atskiro miesto centre. tai vien dėl to, kad tau nepatinka tokio centro egzistavimas, jis neegzistuoja, nors galima jame registruotis? jei taip, paneik kad toks centras egzistuoja lygiaverčiu informacijos šaltiniu, kuriame būtų parašyta "marijuana addiction centers do not exist and 150 000 of patients is myth". ir nereiks erzintis, nervuotis, draskyti nagais palangių ;)nutujotbv... 2006-02-23 14:57:45
sekmes paieskoseBaisonelis 2006-02-23 14:48:00
o tai dėl to kad nėra tame puslapyje aprašymo, tie centrai neegzistuoja? nu tai ką, ieškosime toliau konkrečių centrų, nes neįtikinai. beje, kaip ten dėl tų 150 000 kurie kreipiasi kasmet? jie meluoja ar tu? tik klausiu eksperto sveikatos apsaugos sistemos ir biudžeto milijonų dalintojo. visai nepiktybiškai, tikrindamas ar labai greitai susierzini. o nuo ko?nutujotbv... 2006-02-23 14:18:55
Baisoneli, o tu pats tas nuorodas bent paziurejai? Jei butum paziurejes, tai ju cia taip nereklamuotum. Kam tu taip save pajuokai isstatai?...

Kiekviena tu nuorodu veda i puslapi su lygiai tuo paciu tekstu apie zoles vartojimo baisumus, tik irasytas atitinkamas valstijos pavadinimas. Pasirinkus valstija, galima pasirinkiti ir is tos valstijos miestu sarasu. Spekit, kur veda linkai su miestu pavadinimais... :)

Absoliuciai jokios informacijos, isskyrus eilinius abstrakcius bauginimus. NĖ VIENOS nuorodos į konkretų "marihuanos centrą". Dar apacioj yra forma, kur gali irasyti savo varda, pavarde ir telefona - greiciausiai tam, kad mentai galetu tave susirasti ir ikisti uz grotu uz zoles vartojima :)
Statuose nera istatymo, kuris atleidzia nuo atsakomybes tuos, kurie patys prisipazista turi problemu su narkotikais ir iesko pagalbos.

As irgi neisivaizduoju, kuo galetu uzsiimti Marijuana Addiction Centers, apart to, kad leidžia biudžeto pinigus su tikslu muilinti žmonėms akims. Abejoju, kad tokie centrai isvis egzistuoja. Gal atrodo neįtikėtina, kad taip gali būti. Bet prohibicionistai (o ypac - Amerikoje) dar ne tokiu akibrokstu pateikia. Sitie centrai - tik ziedeliai. Bet kaip matote, tokia taktika puikiai veikia: uztenka sukurti puslapi apie kazkokius mistinius centrus, ideti antraruses kategorijos filmu aktores nuotrauka - ir tai jau automatiskai yra labai stiprus argumentas. Zmones, kurie tingi naudotis savo galva ir sia funkcija perleidzia valdzios atstovams - panasiais bajeriukais tiki kaip dievu tevu...

Marihuana nesukelia fizinės priklausomybės, todėl tiesiog nėra ką gydyti.Baisonelis 2006-02-23 12:07:42
beje, forume diskutuojama apie mano vieną pasisakymą, gal jau galima apginti savo nuomonę, ar vis dar de me sine me?Baisonelis 2006-02-23 12:06:40
tai aišku kad užduosiu tuos pačius klausimus. nes negavau jokių atsakymų. "nežinau" - gal ir atsakymas. argumentai? užduodami klausimai, į kuriuos galima argumentuotai atsakyti, šiuo atveju klausiu aš, atsakuymų negaunu, užburtas ratas.
legalizavimas visada yra palengvinimas, vien dėl plačiai prieinamos informacijos, kur galima įsigyti, apklausk žmones - kiek iš jų žinos kur įsigyti žolės, kai ji yra kriminalizuota? ;)
dar vienas klausimas - kada buvo uždrausta rūkyti? kalbi apie XVI-XVIII amžiaus atskirus faktus?s2 2006-02-22 23:34:26
kažkas sakė, kad nenormalu svaigintis. nu tai matyt svaiginuosi nuosavu testosteronu. nors labiau mėgstu sakyt, kad apsinešu nuo realybės. :)
ir kartais nuo tų, kurie apsinešę. ypač metaliniuose koncertuose.s2 2006-02-22 23:30:28
aonorsapsišik kniūbsčias, kokis fleimas gavos.
už literatūros sąrašėlį - daug balų, bet kas gi jį visą patikrins? :)
čia beveik kaip su istorija. praėjo ir ate.optimistic 2006-02-22 22:38:56
be abejo, didziausia problema yra zmoniu samonese. Kol musu mentalitetas, isprusimas narkotiku klausimu nepasikeis, tol net kalbos apie realu legalizavima negali buti.

O sis straipsnis, ir sie komentarai butent ir yra to svietimo pradzia. Nuosirdziai linkiu sekmes Jolantai, siai iniciatyvai ir tikiuosi, kad kazkada ji issivystys i kazka, kas privers pasisukioti varztelius lietuvio galvoje...Sigma 2006-02-22 22:23:43
Nu tai kuris teisiausias is teisiausiu? O kuris didziausias melagis? Negaila laiko tustybei?

Tai vieni nuogi i dilgelis, tai kiti su vatushke i pirti. Zmoniu svaiginimosi problemu neisspresite vien draudimais ar nedraudimais. Kol zmogus pats neprades galvot kas jam gerai, o kas blogai, ko jam reik, o kas tik balastas, tai nieko nepakeis. Draudimai efekto neduoda, bet efekto neduos ir staiga nukritus laisve. Mes jau virs desimt metu kaip laisvi ir demokratiski. Ir kas is to? Nebezinom ka su tuo daryt. Politikai kapitalizme bando tvarkytis komunizmo priemonemis, vaikai susparde bobute pradeda aiskinti apie savo teises. Na toks periodas. Persirgsim.

Kai man buvo 16 kazkokia zole atvezdavo degtuku dezutese is Klaipedos. Dar kazkokie ekstazi buvo. Amfetaminas? Dabar mokykloje gali but nurasytas i zemiausia kasta, jeigu nesi ragaves to ar ano. Kazkada buvo pradetas projektas Asgaliu, dabar www.asgaliu.lt parduodamas.

Ar yra kas daroma, kad butu kitaip? Ar yra galvojama kaip padaryti? Ka musu valdzia veikia? Arba rekauja ivairiausius sukius, arba uzsirakine dalijasi lesas. Vat ir dabar trys garbus vyrai del musu valstybei skirtu milijardu pjaunas kaip seskai. Net grazu ziuret. O jeigu prieinama prie konkreciu veiksmu narkotiku tema, tai dazniausiai buna bandymas amputacija gydyt gripa.

Yra NKD, kurio darbas sekti situacija, rinkti duomenis analizuoti. Tai ne vieneriu metu darbas. Pagal tuos duomenis jau butu galima gerai pamascius daryti isvadas ir planuot darbus. Bet va, atejo keli milijonai (siais metais ju virs 10), NEBUVO kam ju paskirt, tai dave NKD. O tuomet govada alakanu politiniu sunu isikibo NKD i gerkle. Kol visuomene nuodijas, musu isrinktieji, kuriu darbas turetu buti ieskot vaistu, pesasi del kapeiku.

Baikite nors jus pestis. Isrinktieji isrinktaisiais, bet nebutnia is ju imt pavyzdi. Akis turite - stebekite, galvas turite - galvokite.

As pats zole rukau jau kokius 8 metus. Teko/tenka bendraut su ivairiais nelegaliu medziagu vartojais. Problema yra ne tai, ka vartoji, bet kaip vartoji. Dabar pilna tokiu kurie aklai soka ir vartojimo karusele. Jiem visai nesvarbu ka - bile suvalgyt, suuostyt, surukyt. Vieni perserga tuo, kiti ne. Kiti nesulaukia persirgimo. O ko noret kai per TV pastoviai kalama - daugiau, pigiau, lengviau, greiciau, iskart. Nu gal persirgsim. Bet kur padesim zmoniu kartas sudegintas chemijos? (Gatviu "marihuana" irgi daznai buna pastiprinta chemija)

O del zoles, tai klysta tie kurie galvoja, kad kanapes neturi Lietuvoje tradiciju. Turi labai gilias. (Nors tikriausiai greit "turi" keisime i "turejo".) Ir nevien kaip virves ar kruopos. Lietuviai vartodavo ir THC. Bet! Tuos ju gaunamus kiekius, juokinga butu lygint su dabartiniais. Buvo vartojimo kultura, nebuvo baubu prikurta. Niekam galvos neskaudejo ir nieks problemu nemate per simtmecius.

Vat taip imt ir legalizuot Lietuvoje, butu debiliskumas. O gla kas nori, kad Lietuva taptu antru Amsterdamu? Salimi kurs suplusta viso pasaulio narkoturistai?

Is savo patirties galiu pasakyt, kad marihuana nera koks ten stebuklas, ar koks ten milziniskas kaifas, ar dar kas. Per dazno vartojimo ji netgi atsibosta - nu koks tolkas is dienu i dienas plaukiot ruke? Kartais, ar savaitgaliais smagu jos parukyt, kartais smagiau alaus pagert, kartais degtines. Gaila siuo metu per darbus nebelieka laiko niekam. Tik uzknisa but uz istatymo ribu, bendraut su barygom. Yra netgi rastamansku vien zoliniu dyleriu, bet yra teke isgirst ilgiausiu odziu ekstazi ar dar kam. Vat esu netolerantiskas chemijai.

Nors ir esu nemazai mates, daug galvojes apie tai, nemazai skaites, bet vistiek nezinau/nesugalvoju ka daryt, kad bent musu vaikams butu geriau gyvent, nuo ko pradet. Sveicarai kitaip sumaste, bet ten ir gyvenimo salygos kitokios ir zmones kitaip isauge.Bongo 2006-02-22 21:00:22
Kazkodel itariu, kad Baisonelis tuoj vel lyg niekur nieko uzduos tuos pacius klausimus. Jau koki septinta karta... :)Bongo 2006-02-22 20:58:03
Baisonelis: "palengvinimas narkotikų įsigijimo skatins ar mažins narkotikų vartojimą?"

Nezinau. Palengvinimu nesidomiu. Legalizavimas nera palengvinimas, kaip kriminalizavimas nera pasunkinimas. Tau buvo jau daug kartu pateikta argumentu siuo klausimu. Pilna ju ir straipsnyje. Tu argumentu nepateikei nei vieno. Remiesi tik savo prielaidom.

Baisonelis: "jei vaikui sakai "negalima", o šalia sudarytos puikios sąlygos įsigyti, jam bus lengviau įsigyti narkotikų ar ne?"

Turbut lengviau, nezinau. Nera jokio pagrindo teigti, kad legalizavimas "palengvina" salygas ju isigyti vaikams.

Baisonelis: "jei cigaretės būtų uždraustos, daugiau ar mažiau žmonės rūkytų?"

Nezinau. Kadaise jas bande drausti - rukymas nesumazejo. Alkoholio draudimo pavyzdys rodo, kad uzdraudus cigaretes zmones rukytu tiek pat arba daugiau.Bongo 2006-02-22 20:48:29
Baisoneli, atsiprasau, bet apie marijuanna addiction centres tavo minimoj nuorodoj informacijos neradau. Gal gali tiesiog nukopijuoti trumpa istrauka is ten, ka turi omeny ir padaryti cia "Paste"?
Aciu.Bronislovas 2006-02-22 20:36:16
Po tokios kruvos komentaru tikiu kad greit sualuksim daugiau rasiniu ta tema. Beje kolega is Olandijos parase kad zoles etc galima gaut tik pateikus olandijos pasa:) Baisoneliui adminstratoriai prie atavaro turetu uzdeti pliusa uz puiku pasirodyma ir kantrybeBaisonelis 2006-02-22 15:17:05
nu ok, einame taisyti sulaužytų iečių :)Orakulas 2006-02-22 14:30:40
Visiems tiems, kas taip nervinasi, kad straipsnyje nėra parašyta apie tą ir aną ir apie trečia:

Įžangoje apie straipsnius aiškiai šnekama daugiskaita. Gabūt tai leidžia manyti, jog jų bus daugiau ir juose bus nagrinėjamos kitos su narkotikais susijusios temos?

Šiek tiek kantrybės...Baisonelis 2006-02-22 13:55:31
beje, dar vienas pastebėjimas - jei jau diskutuoji, pasirašinėk, anonimai - į anoniminių narkomanų klubus ;)Baisonelis 2006-02-22 13:54:24
tiesiog negaunu atsakymų į savo klausimus. kaip ir apie marijuana addiction centers, tikėti man jų pateiktais faktais ar ne? o gal čia tiesiog tokia atsakymų politika - neatsakinėti į nepatogius klausimus? kas gali atsakyti nepurkštaudamas ir be absurdiškų kaltinimų?
išvada - straipsnyje pateikta narkotikų vartojimo istorija, nepateikta nei vienos galimo legalizavimo studijos, siūloma remtis istoriniais faktais, nors patys narkotikų šalininkai visada kaltina istorinį patyrimą. vienas kitam kiek prieštarauja? ar čia vėl nepatogus klausimas "spiamas" ?2006-02-22 13:35:06
Baisoneli, cia tavo tokia taktika diskusija numarinti? O gera butu buvusi.2006-02-22 12:59:54
aš daugiau nebegaliu... Gal kas nors kitas turit kantrybės?Baisonelis 2006-02-22 12:34:28
tai vis dėl to, "žemindamasis" taip ir nesugebi atsakyti į klausimą - palengvinimas narkotikų įsigijimo skatins ar mažins narkotikų vartojimą? jei vaikui sakai "negalima", o šalia sudarytos puikios sąlygos įsigyti, jam bus lengviau įsigyti narkotikų ar ne? jei cigaretės būtų uždraustos, daugiau ar mažiau žmonės rūkytų?
neišsisukinėk, darosi nuobodu.2006-02-22 12:25:40
Alkoholio apribojimas nepilnamečiams veikia. Gal ne taip, kaip daugelis norėtų, bet argi tai alkoholio kaltė? Argi labiau ne paauglių užimtumo, auklėjimo, švietimo? Jei vaikai norės gauti svaigalų, jei turės tam motyvaciją, tai ir gaus. Lygiai taip, kaip kad gauna dabar-ir legalaus alkoholio/tabako, ir nelegalių narkotikų. Ir jokie draudimai tam nebus kliūtis.
Ar žinai, ką daro vaikas, kai jam pasakai "negalima"? Ogi eina, ir padaro tai, ko jam "negalima"...

Tiesą sakant pats nelabai suprantu, kodėl čia taip žeminuosi specialiai dėl vieno "kritiko" kartodamas tą patį, kas straipsnyje taip aiškiai išdėstyta... Na, bet kita vertus, kas ten sakė "povtorenije mat učenija"? :)Baisonelis 2006-02-22 11:37:07
tada kitoks klausimas - o ką apie tai manai? gal aš klystu? o gal tiesiog taip ir yra? idėjos keistos, ne keistos, bet manau kad teisingos. įrodyk kad bus kitaip.2006-02-22 11:14:03
šis komentaras taikomas lyg ir man, jei teisingai suprantu? Bet cituojamos ne mano mintys...
Baisoneli, tai tavo paties keistos idejos-tu i jas ir atsakinek.Baisonelis 2006-02-22 11:00:00
šiuo atveju argumentuotė irgi labai jau dviprasmiška ir pritempta (kaip aš suprantu tavbo poziciją):
1. pats sakai, kad draudimas neveikia, tame tarpe ir alkoholio (tarkim, kad draudimas pardavinėti iki 18 metų).
2. siūlai legalizuoti narkotikus, kurių draudimas pardavinėti nepilnamečiams iš anksto pasmerktas ir taip tik padidinti narkotikų rinką.

man kvepia prieštaravimu, tau ne?2006-02-22 10:51:27
Man atrodo mano pranešime ganėtinai aiškiai išreišta pozicija į narkotikus vaikams... Jų negalima duoti vaikams. Kaip kad negalima ir alkoholio bei tabako. Šiuo atveju jokio skirtumo nėra. Bet juk tam nereikia jų uždrausti ir suaugusiems...Baisonelis 2006-02-22 10:10:16
che che che, visiškai nesutinku, vien dėl to kad draudžiama, narkatą neišplito, nereikia čia demagogija užsiiminėti. su tuo pačiu alkoholiu ir rūkymu vyksta kova, o čia dar bėdžiams kažkokiems pageidaujant narkatą legalizuoti, susikurti dar vieną galvos skausmą. dar kartą kartoju - straipsnis neįrodo kad draudimai kenkia, tik aprašo kad draudžiama. aprašomasis stilius yra informatyvus, bet kur išvados ir rekomendacijos? atliktos galimybių studijos? tuštokoka, gerbiamieji, ir nieko neįrodyta.suputei kasiaka - nuzudei vaika! 2006-02-22 09:58:38
blia toks ilgas straipsnis su nurodytais saltiniais, o vis tiek kazkas dar svaigsta apie tai, kad legalizavimas padidina vartojima...

narkotiku draudimas - lygiai toks pat nepasisekes ir groteskiskas kaip alkoholio, tik jis, deja, tebevyksta...Raga 2006-02-22 09:53:03
Atsiprasau uz pakartota komentara. Nesupratau, kaip cia gavosi. Naujos mintys:

>Apie narkotiku zala yra prikurpta galybes straipsniu, mokslines medziagos, antinarkotines propagandos ir tt, kaip suprantu autore ir nori nupusti migla nuo musu visu akiu, paneigti tam tikras nusistovejusias "tiesas" ir perteikti modernu ir mokslini poziuri i ivairiu rusiu narkotikus (ne tik zole).

As suprantu, kad yra daug medziagos. Taciau jos nera senberniu portale. O jeigu jau pretenduojama i rimta diskusija, gerai butu tureti ir medziagos, kaip narkotikai gali kenkti. Akivaizdu, kad "pries" nusiteikusiu argumentai atrodo silpniau, jeigu jie issakomi po tokio issamaus straipsnio, koks yra dabar. Viesuju rysiu triukai lygiai taip daromi. Taigi, jeigu jus esate atviri gerai diskusijai, turetumete buti maksimaliai objektyvus ir ideti rimta medziaga apie narkotiku zala.

> O kas belieka vargsams putikams i kuriuos visuomene ziuri kaip i didziausia gresme. (...)

Na, visais laikais, atsirasdavo tokiu, kurie nesutikdavo su ivairiais draudimais ir kele rvoliucijas. As esu uz legalizacija, bet sios diskusijos tikslas yra kitas. Cia svarbu issiaskinti, kodel narkotikai kelia gresme.

Man atrodo, kad putiko ivaizdis gresme kelia todel, kad:

(a) putikas yra daugiau atsipalaidaves, o toki sunkiau kontroliuoti, toks nutolsta nuo bendro vidutines klases elgesio standarto (mokykloje, darbe, seimoje, viesame gyvenime). Suprantate, kodel normaliose viusomenese smerkiami politiniai lyderiai, jeigu ju morale neatitinka viesu pripazintu visuomenes normu? Todel, kad jie turi buti identiski ir geresni nei ju rinkejai, todel, kad jiems uzkraunama nasta buti pavyzdziais, atstovauti masems. Tam jie ir POLItikai.

(b) kol kas putikas nera iprasta musu aplinkos dalis. Taigi, kol zoles putimas nera viesai priimta norma (kaip kad pvz. dantu valymas), tai nebus priimtina visuomenei (atiminkite tuos pacius istorinius pavyzdzius su bulviu valgymu/nevalgymu, tabako rukymu/nerukymu etc) O tempore, o mores! Nelaimingi jus todel, kad gimeti ne inku laikais, o ir ne po 100 metu, kai zole galimai tiesiog bus aplinkos naturali dalis. Kaip kad alus po sporto ar vynas prie makaronu dabar.

(c) nera aiskus putiko ivaizdzio emocinis kruvis - jis daugiau blogas ar daugiau geras? Pavyzdziui buteli spirito isgeres runkelis - yra akivaizdus blogis, su taure vyno filmuojamas intelektualas - atrodo mums rafinuotas ir taurus, o va zoles putikas yra visai nezinomas. Ar suprantate, kokia atsakomybe tenka Jums? Jus gi ir kuriate to putiko ivaizdi. Jusu poelgiai ir viesas elgesys bus tiesigiai siejami su zole. Visos blogybes (ir vargu ar gerso savybes) bus priskiriamos siam iprociui. Taigi, jeigu bus nuolatos pabreziamos visuomenei priimtinos zoles savybes, o putikai atitiks geriausius lukescius (arba patys tokius sukurs), zoles rukimas pamazele neatrodys toks gresmingas. Dabar gi putikas mamoms (seserims, draugems) daugiau asocijuojasi su besiblaskanciomis sielomis (geriausiu atveju), o kas tokio likimo linki savo vaikams (broliams, draugams) - busimiems daktarams, ekonomistams ir teisininkams (materialaus pasaulio siekiamybe)?Baisonelis 2006-02-22 09:46:17
olialia, pasirodo jei jau vadinu žolę brudu, tai spiaminu, labai įdomus požiūris, vertas jį pateikusio.
sutinku su kai kuriais diskusijos dalyviais, legalizavus narkatą padidėtų pavojus kad su ja susidurs vaikai ir kiti pusiau mąstantys, lengvesnės įsigijimo sąlygos - didesnė žala.
Rago požiūris irgi priimtinas, jei jau yra didelis noras pūsti legaliai ir patogiai atsilošus, važiuokite ten, kur žolė legalizuota, tobiš Olandijon. demokratija - daugumos valia, šiuo atveju dauguma Lietuvos Respublikoje nemato reikalo legalizuoti žolę vien dėl to, kad saujelė jos megėjų galėtų ramiai jos nusipirkti, bet tuo pačiu padidėtų narkatos plitimo mąstas.
beje, tai gal vis dėl to narkatos apologetai tiksliai apibrėžtų savo poziciją, vis dėl to, narkata kenkia ar yra kažkas giminingo su mamos pienu? jei kenkia, nematau prasmės legalizuoti (manau kad vėl bus užskaityta kaip spiamas, nes nesutampa su narkatos megėjų požiūriu).
Apsisprendimo teisė? hm, pasakyčiau, bet negaliu.grad 2006-02-22 09:24:20
Na kagi perskaicius nuorodas vis tik be lieka pakeist savo nuomone del kofeino. Mano zinios buvo pasene. :)

p.s. Visi arba bent dauguma putiku yra valge duonos gaminiu gyvenime. Kas galetu paneigt teigini jog duonos valgymas veda prie narkotiku vartojimo? :)Bronislovas 2006-02-22 07:26:55
>Taaaaip, vaikai yra labai galingas argumentas >kalbant apie narkotikus. Užtenka paminėti VAIKUS, >ir visi legalizavimo šalininkai akimirksniu >užsičiaupia... Tačiau:
>Prie ko čia vaikai? Kas siūlė leisti vaikams vartoti >narkotikus?
>Vaikams negalima vairuoti automobilių. Ar dėl to >reikia uždrausti automobilius?
>Vaikams negalima žaisti su degtukais. Ar reikia >uždrausti degtukus?
>Vaikams negalima bėgioti gatvėmis. Gal >uždrauskime gatves?
>Ar man jau sustoti? :)
Gal ir gerai kad sustojai nes argumentai tiesiog debiliski:))) kaip vaikus zaloja gatves? taip pat kaip ir is dangaus nukritusi didele krusa ar medzio saka?
bet taip ir neatsakei ar noretum kad vaikai vartotu narkotikus? manau sutinkat kad isgertas butelis alaus ar surukyta cigare mazesne beda nei magic masroom vakarelis?? 2006-02-22 02:10:40
o prie ko cia peles? :)2006-02-22 00:13:20
> ir aplamai visi galvojat tik apie save o vat ar
> noretumete narkatos legalizavimo salininkai kad jusu
> tarkim vaikai pustu ta zole ar kitaip svaigintusi?

Taaaaip, vaikai yra labai galingas argumentas kalbant apie narkotikus. Užtenka paminėti VAIKUS, ir visi legalizavimo šalininkai akimirksniu užsičiaupia... Tačiau:
Prie ko čia vaikai? Kas siūlė leisti vaikams vartoti narkotikus?
Vaikams negalima vairuoti automobilių. Ar dėl to reikia uždrausti automobilius?
Vaikams negalima žaisti su degtukais. Ar reikia uždrausti degtukus?
Vaikams negalima bėgioti gatvėmis. Gal uždrauskime gatves?
Ar man jau sustoti? :)superextrateisybe 2006-02-22 00:12:32
> "marichuana nekenkia"

o pastebejot, kad visame sitame straipsnyje ir visuose 77 ligsioliniuose komentaruose sia fraze kartoja tie, kurie pries legalizacija? :)

nei vienas zoles legalizavimo salininkas cia neteige, kad zole nekenkia, bet oponentai vis bando tokia minti jiems priskirti.
senas retorinis triukas: jei negali argumentuotai nuneigti oponento ideju - priskirk jam ideja, kuria gali argumentuotai nuneigti.
:/Bronislovas 2006-02-21 22:47:45
Nepatingejau paskaitinet kitu komentarus:))) ir prisiminiau per discovery matyta eksperimenta kai pelei prijunge elektrodus kurie sukeldavo nerelu malonuma (sex ar narkata analogas zmogui) ir kai tik pele nuspausdavo pedala ji gaudavo ta malonuma doze... ir kaip galvojat kaip baiges eksperimentas? ogi ta pele nusibaige nuo nusipilpimo ir bado nes nuolatos ta ir veike kaip spaudinejo ta malonumo pedala....
ir aplamai visi galvojat tik apie save o vat ar noretumete narkatos legalizavimo salininkai kad jusu tarkim vaikai pustu ta zole ar kitaip svaigintusi? manau kad nea suprantat kad tai zalinga ir kunui ir samonei ir zinoma vaiko ateiciai.... manau neveltui visu valstybiu valdzios deda dideles pastangas stabdyti narkatos plitimui, beje patiko baisonelio mintys, ir vel pasikartosiu ce mano subjektyvi nuomone apie viasa ta problemateisybė 2006-02-21 21:48:09
> "marichuana nekenkia"

O taip! šį teiginį esu girdėjęs ne vieną kartą. Jis melagingas.

Bet žinot, kas juokingiausia? Hihihi... :)
Niekada-o-niekada gyvenime nesu jo girdėjęs iš narkotikų šalininkų (bent jau protingai mąstančių).
Čia esantys komentarai irgi yra puikus to pavyzdys :)

Nė vienas legalizavimo šalininkas to niekada nesakys, nes mūsų ginklas yra tiesa. Ir šviesa (nes kažkas yra pasakęs, kad mokslas - šviesa, o nemokslas - tamsa) :)

Galiu eilinį kartą pakartoti (man nesunku kartoti, nes povtorenije - mat' učenija) neiškreiptą pagrindinį "legalizuotojų" teiginį:

---------------------------------
žolė ir kiti lengvieji narkotikai KENKIA MAŽIAU (galbūt kai kurie - tiek pat) nei nikotinas ir alkoholis.
---------------------------------

Todėl nelogiška, kad pastarieji yra legalūs, o mažiau kenkiantys - uždrausti.

Ši mintis labai aiškiai atsispindi ir straipsnyje, todėl tikrai labai keista, kad kai kurie jo kritikai vis užsispyrusiai kartoja: "marichuana nekenkia"....Galgonas 2006-02-21 21:15:53
Įstatymai turi tarnauti žmogui, o ne atvirkščiai...Vytautas 2006-02-21 20:46:08
Raga, o kaip tu jaustumeisi, jeigu norint issimaudyti juroje tau butu vienintelis pasirinkimas - vaziuoti i Sauletaja Bulgarija? Jeigu visos kitos juros butu uzdraustos - nes taip sugalvojo kazkoks idiotas pries puse amziaus? Iskaitant ir Baltijos - nepaisant to, kad ji teliuskuoja cia pat musu pasoneje. Ar tuomet irgi panasiai sakytum? :)

Kanapes nera dirbtines - jos auga naturaliai, praktiskai visame pasaulyje, iskaitant ir Lietuvoje. Tas pats ir su grybais. Ir su aguonom. As tai noriu, kad man nedraustu naudotis naturaliomis gamtos dovanomis ir kad norint uzsirukyti, man nereiktu trenktis uz tukstancio kilometru, kaip kad tu sakai... O kad tas draudimas pasibaigtu, reikia sviesti zmones, idant jie suprastu koks kvailas, neefektyvus ir beprasmiskas yra karas pries narkotikus.

Turbut toks butu diskusijos tikslas, nezinau...Kaip Ragas Ragai 2006-02-21 20:33:59
>Senbernius skatinciau publikuoti ir issamu straipsni apie narkotiku zala. Tada diskusija plestu akirati ir isvengtume minciu, kad tie, kurie mano, kad narkotikai yra zalingi, nepateikia rimtu argumentu.

Apie narkotiku zala yra prikurpta galybes straipsniu, mokslines medziagos, antinarkotines propagandos ir tt, kaip suprantu autore ir nori nupusti migla nuo musu visu akiu, paneigti tam tikras nusistovejusias "tiesas" ir perteikti modernu ir mokslini poziuri i ivairiu rusiu narkotikus (ne tik zole).

>Priesingu atveju, atrodo, kad tie, kurie ruko zole ir mano, kad tai nekenksminga, labai rupinasi apsiginkluoti ir ivairiais faktais ta irodanciais.

O kas belieka vargsams putikams i kuriuos visuomene ziuri kaip i didziausia gresme( O
viespatie, NARKOMANAI!!!), taip, belieka apsiginkluoti svariais moksliniais irodymais ir jau tadais juoktis oponentams i veida, kurie vis dar bando irodyti priesingai, pasitelkdami abejotinu tyrimu rezultatus, na ir siaip pasenusius duomenis! Taciau ir tai nera taip lengva, mat nors ir turint gelezinius argumentus pakankamai sunku pakeisti nusistovejusia nuomone (check da basonelio spam'a, kuris kartoja ta pati klausima "nesuprantu, kam legalizuoti dar viena bruda" - nors i ji buvo daug kartu issamiai atsakyta). Tiesiog, keistas poziuris, paprastai zmogus nesiruosia gintis, jeigu jo niekas nepuola, o situacija tarp narkotiniu medziagu vartotoju ir suformuotos nuomones nera teisinga, net ir itempta, todel ir belieka ginkluotis faktais - bet ar jais imanoma pramusti BUKUMO sarvus?

>Man kyla klausimas, koks diskusijos tikslas - pakeisti kitu (nusiteikusiu pries narkotikus) nuomone, pagristi savaja (kad marichuana nekenkia)?

Manau tikslas pakankamai aiskus - svietimas! Ar svarbiau leisti apgaudinejamam informacijos priemoniu, politiku? Doze (ir sis zodis mums skamba negatyviai nes asocijuojasi su narkotikais) glaustos info straipsnio pavidalu, respec AUTOREI, kad nepatingejo, pririnko daug naujos-naudingos-kontraversiskos informacijos, lauksiu nauju straipsniu. Kokia ji bebutu - jos didenybe Tiesa! (HERE YOU ARE)

>Jeigu kam nors norisi marichuanos, tevaziuoja i Amsterdama, kur ji legali.

taip, visiskai pritariu, jei kam norisi visiskai legaliai apsipust tevaziuoja i amsterdama.

Man kai norisi LEGALIAI parukyti zoles, taip pat susitikti su bendraminciais is viso pasaulio ar maloniai "atsipusti nuo rutinisko" gyvenimo, neabejotinai renkuosi Olandija.

>Vaziuoju prie juros, kai norisi nardyti. Bet neaiskinu visiems aplinkui, kad nardymas nekensksmingas, ji butina pradeti skatinti Lietuvoje, statant dirbtines juras.

Bet Raga, kiek daug zmoniu tau bando irodyti priesingai? Ar manai, kad normalu butu, jei nardymas butu kriminalinis nusikaltimas ir visi kartotu, kad jis veda prie pavojingesniu sportu ir degradacijos?

Legalize it!Bronislovas 2006-02-21 16:45:46
Na but didelis atradimas kad nartiku poveikis but toks pats naudingas kaip maisto papildu ar vitaminu:)))
Bet isties diskusija i niekur nevedanti,nors vistiek nemanau kad narkotikai yra didelis geris kuriuo reikia dziaugtios ir legalizuotRaga 2006-02-21 16:10:02
Straipsnis turtingas faktine medziaga. Autore verta pagarbos uz tiksluma ir kruopstuma. Senbernius skatinciau publikuoti ir issamu straipsni apie narkotiku zala. Tada diskusija plestu akirati ir isvengtume minciu, kad tie, kurie mano, kad narkotikai yra zalingi, nepateikia rimtu argumentu. Priesingu atveju, atrodo, kad tie, kurie ruko zole ir mano, kad tai nekenksminga, labai rupinasi apsiginkluoti ir ivairiais faktais ta irodanciais.

Man kyla klausimas, koks diskusijos tikslas - pakeisti kitu (nusiteikusiu pries narkotikus) nuomone, pagristi savaja (kad marichuana nekenkia)?
Jeigu kam nors norisi marichuanos, tevaziuoja i Amsterdama, kur ji legali.
Vaziuoju prie juros, kai norisi nardyti. Bet neaiskinu visiems aplinkui, kad nardymas nekensksmingas, ji butina pradeti skatinti Lietuvoje, statant dirbtines juras.Bronislovas 2006-02-21 15:49:44
Daug geru minciu perskaitau, bet visi teiginiai tik spejimai ir nuojautos, kad va ne visiems taip buna, o tie kurie uzlinko patys kalti:))) bet pagalvokit patys, vat sugalvojot su hebra siaip sau pabandyt LSD ar herojino? ka darot kai uzdrausta? bandot vaziuot i tabora? ir staiga prasvieseja ir nebera jokio noro ju ieskot ir rast? jei ju galima gaut lengvai ir pigei? tada isbandom ir tiketina kad tai pasikartos ir tada .... mano nuomone subjektyvi, bet as taip manau:)statistinis vienetas 2006-02-21 13:21:21
Tejsybie :)
man irgi patinka kai politikieriai man pasako ka daryti. ka valgyti ir ko nevalgyti. ka gerti ir ko negerti. su kuo miegoti ir su kuo nemiegoti. ka pirkti ir ko nepirkti. su kuo draugauti ir su kuo nedraugauti. ka myleti ir ko nemyleti. kuo tiketi ir kuo netiketi. kaip linksmintis ir kaip nesilinksminti. ka skaityti ir ko neskaityti. ka ziureti ir ko neziureti. kur dirbti ir kur nedirbti. kiek uzdirbti ir kiek neuzdirbti. kiek uzdarbio isleisti, ir kiek atiduoti. mirti ar nemirti. gyventi ar negyventi.

man nepatinka paciam priimineti sprendimus savo gyvenime. kam ta daryti, kai yra politikai, kurie visa tai padaro uz mane? mano protas man yra reikalingas tik tiek, kad sugebeciau uzdirbti babkes, jas isleisti, sukurti darnia seima, prigimdyti vaiku ir tada (bet ne anksciau) numirti (stengdamasis ta savo mirtimi nesukelti per daug rupesciu valstybei). kam lauzyti galva del tiekos sudetingu dalyku, kai puse savo algos atiduodu zmonems, kuriu darbas yra juos uz mane nuspresti? juk jie z y m i a i geriau uz mane zino, ko man reikia.Baisonelis 2006-02-21 13:08:40
kažkaip narkatos apologetų pasisakymuose vyrauja labai didelis pasitikėjimas žmonija ;) neva tai "kiekvienas nuspręs kas jam geriau". mano galva - naivokoka.teisybė 2006-02-21 13:04:42
> Na turiu savo pavyzdi:) budami studentai gereme
> tik alu! ir net mintis apie degtine purte:))) dabar
> dazniau pasirenku sunkesnius gerimus (degtine
> viski etc)

Neužmiršk, kad ir aluje, ir degtinėje yra tas pats narkotikas - alkoholis. Todėl šiuo atveju jokio perėjimo nebuvo. Tai tas pats, kas sakytum - "nuo Marlboro geltonų perėjau prie Marlboro raudonų, reiškia geltoni marlboro priveda prie sunkesnių narkotikų" :) Lygiai tas pats yra su bet kokiais kitais narkotikais - yra begalė kanapių rūšių, kuriose skiriasi THC koncentracija, skonis etc.; yra įvairios koncentracijos, įvairiai pagaminto heroino. ir t.t. Pavyzdys būtų tinkamas, jei nuo tabako pereitum prie alkoholio. Arba atvirkščiai. Va geriau papasakok atvejį, kaip įvyko toks perėjimas :)

> o del zoles kaip tramplyno velgi kiek zmoniu tiek
> nuomoniu, taciau daugelio zinomu narkomanu (tai > yra garsiu zinomu zmoniu) pradzia budavo zole
> veliau stipresni,

Velgi - kiek yra tas "daugelis"? Du, trys? Dešimt? Abejoju, ar pats darei kokias nors apklausas :)
Tačiau net ne skaičiuje esmė. Žmonės yra tvirtai įtikinti, kad žolė priveda prie stipresnių narkotikų ir tai [žiniasklaidos ir politikų nuomonė] yra vienintelis argumentas, kurio jiems reikia. Esmė tame, kad jei žmogus kurį laiką rūkė kanapes, o kažkada vėliau ėmė vartoti heroiną - tai gali būti tūkstančiai potencialių priežasčių, kodėl jis taip pasielgė ir kanapių vaidmuo (bent jau tiesioginis) yra paskutinėse pozicijose.

> nezinau nuo ko tai, bet pripazinkit kad butent kaifo
> ieskojimas priveda prie kazko stipresnio...

Na va, pagaliau! :) Tu teisingame kelyje, Broniau!
KAIFO IEŠKOJIMAS. Tai turbūt viena pagrindinių perėjimo priežasčių. Jei žmogus yra nusiteikęs svaigintis (o nenusiteikęs svaigintis buvo tik Valančius ir jis buvo išsigimėlis. Visi kiti žmonės vienaip ar kitaip svaiginasi. Nenormalu yra ne svaigintis, o NESISVAIGINTI.), tai jis ir svaiginsis ir niekas jo nesustabdys. Vienas pradės (bet tiesą sakant ir tas "pradės" yra labai neaiški riba. Daugelis pradeda ankstyvoje vaikystėje nuo šokolado ir arbatos) nuo alkoholio (kaip kad dauguma), kitas nuo kanapių, trečias - nuo magic mushrooms, ketvirtas - nuo heroino, tūkstantasis - nuo tūkstančio įvairių kitų grybų ir augalų, kurių visų, ačiū dievui, niekas niekada neuždraus. Vienam patiks vieni narkotikai, kitam - kiti. Vienas pasiliks prie žolės, kitas norės bandyti daugiau. Vienas pabandęs vartos ir toliau, kitam nepatiks ir grįš prie žolės. Trečias išvis nebevartos. Kiek žmonių, tiek galimybių. Ir nė vienas iš tų narkotikų savaime nėra joks tramplinas.

Bet aišku, tai ne vienintelė perėjimo priežastis. Pabandykime pasvarstyti kokios yra kitos :)bronislovas 2006-02-21 12:28:31
Na turiu savo pavyzdi:) budami studentai gereme tik alu! ir net mintis apie degtine purte:))) dabar dazniau pasirenku sunkesnius gerimus (degtine viski etc)
o del zoles kaip tramplyno velgi kiek zmoniu tiek nuomoniu, taciau daugelio zinomu narkomanu (tai yra garsiu zinomu zmoniu) pradzia budavo zole veliau stipresni, nezinau nuo ko tai, bet pripazinkit kad butent kaifo ieskojimas priveda prie kazko stipresnio...Baisonelis 2006-02-21 12:10:36
viskas daugiau nei paprasta, perėjimas panašus kaip ir išgerinėjančiams į alkoholizmą. nepasimauk ant savo pačio argumentų.teisybė 2006-02-21 11:41:28
> Nors kiek teko kalbeti su olandais, tokio nedraudimo
> pasekmes nekokios- daugelis po truputi vistiek
> pereina prie stipresniu narkotiku...

O vat nuomonės susidarymas pagal tokius kriterijus yra viena didžiausių viso šio blogio šaknų... Žmogus pašneka su vienu kitu olandu (ar kas tai bebūtų), kuris papasakoja kaip vienas ar kitas jo pažįstamas pradėjo vartoti sunkiuosius narkotikus - ir viskas, to pilnai užtenka, kad marihuana taptų "tramplinu link heroino". Niekas niekada net nebando pasidomėti - o kodėl IŠ TIESŲ jis/jie pradėjo vartoti heroiną? Ar TIKRAI tai marihuanos kaltė? Mokslininkų tyrimai rodo, kad marihuana čia niekuo dėta... Gateway teorija jau senokai ir daugelį kartų paneigta. Žolė kalta tik tuo, kad yra tapusi labai patogiu atpirkimo ožiu daug rimtesnėms problemoms.

Pabandyk pats įsivaizduoti (detaliai, konkrečiai), kokiu būdu žolė priveda prie kitų narkotikų? Pabandyk paanalizuoti surastas priežastis. Neabejoju, kad labai greitai suprasi, kas iš tiesų sąlygojo perėjimą...Baisonelis 2006-02-21 11:28:13
teiginys kad narkotikai kenkia organizmui yra melas? nu tu ir pusgalvis.Baisonelis 2006-02-21 11:26:57
to Bongo:
trumpai tartiant kiekvienas likome prie savo nuomonės, aš ir toliau manau kad dar vieno svetimo tiek kultūriškai, tiek fiziologiškai brudo nereikia legalizuoti.
kas dėl vien žolę rūkančių - dauguma arba iš viso meta, arba pradeda eksperimentus su kitomis medžiagomis, čia jau kai saka asmeninė patirtis, ne nuogirdos.
dėl priklausomybės centrų daviau nuorodą, nereikia ieškoti.teisybė 2006-02-21 11:26:56
Broniau, neabejoju, kad apie Olandiją ir kitas šalis autorė dar parašys, nes tai praleisti būtų nedovanotina. Bet sakyčiau, kad tai kiek per plati tema, kad sukišti į tą patį straipsnį.

> Staipsnis geras su daug saltiniu, bet vienpusiskas

Suprantu, kad tai kas pasakojama straipsnyje, daugumai žmonių yra labai netikėta ir šokiruoja. Todėl ir atrodo vienpusiška, nes niekur nesakoma - kaip kad mums įprasta - kokie blogi ir žudantys yra narkotikai. Tačiau jis visai nėra vienpusiškas. Jame tiesiog atskleidžiama kita narkotikų draudimo pusė. Tiesa yra tokia, kokia yra. Tegu vieniems ji atrodo vienpusiška, kitiems - ne. Ne tame esmė. Svarbiausia, kad tai ne melas.

O jei nori išgirsti vienpusišką nuomonę, tai pakausyk radijo ir televizijos, paskaityk laikraščiuose. Įžūlus, begėdiškai vienpusiškas ir nusikalstamas, gyvenimus žalojantis melas, kurio klausėme beveik šimtmetį. Gal jau užteks?Bronislovas 2006-02-21 10:19:12
Manau daug idomiau ir vertingiau paziuret dokumetini 4 daliu filma Ilegal Drugs (daug inete tvrip is history chanel). Staipsnis geras su daug saltiniu, bet vienpusiskas, manau galetu but uzsiminta apie Olandija kurioje nedraudziam marihuana (nebuvo irodyta kad ji kenksmingesne nei tabakas) ir butu aisku kokios pasekmes kur draudziami o kur nea, bent jau lengvi narkotikai. Nors kiek teko kalbeti su olandais, tokio nedraudimo pasekmes nekokios- daugelis po truputi vistiek pereina prie stipresniu narkotiku...edas 2006-02-20 18:00:02
Tiesą parašėgrad 2006-02-20 10:14:18
Ne Sigma, kofeinas fizines priklausomybes nesukelia, tik psichologine.Baronas 2006-02-19 21:32:38
Chi, rašosi imbEcilas, jei ką... :)heh... 2006-02-18 18:20:51
>> Todel panasu rasineliai labai primena visokiu
>> mesliuku gandzha samprotavimus apie laisve,
>> narkotiku kultura ir pan.

žinai ką primena tavo komentaras? buko, visiškai neapsiskaičiusio kaimo tamsuolio pezėjimus, net nesuvokus apie ką straipnis. slėpkis po lapais, imbicile.... 2006-02-17 14:56:35
sveiks:

> esa draudimas tik skatina vartoti narkotikus.

Straipsnyje buvo aiškiai ir pagrindžiant nedviprasmiškais faktais įrodyta, kaip draudimas NEMAŽINA vartojimo. Tuo tarpu tu sugebėjai tai iškraipyti ir "paneigti" vienu vieninteliu žodžiu "esą". Labai svari nuomonė :)


> tiek vynas tiek sokoladas turi medziagu sukelianciu
> tam tikra emocine bukle, taciau ju yra mazai ir jos
> nesukelia priklausomybes.

Jei nesutinki, kad kofeinas ir alkoholis yra narkotikai - prašau pasakyk kodėl. Ypač įdomu būtų išgirsti nuo kada šios medžiagos nesukelia priklausomybės.
O jų kiekis atitinkamuose produktuose šiuo atveju visiškai nesvarbu. Vyne alkoholio mažiau - degtinėje daugiau. Kaip ir marihuana būna skirtingos THC koncentracijos, tačiau nepaisant to ji yra uždrausta visiškai.

> Toliau infantiliskai snekama apie "zmonijos
> istorija", kurioje esa narkotikus vartojo ir vargo
> nemate.

O koks skirtumas kam jie buvo vartojami senovėje? Svarbiausia, kad jie buvo žinomi ir vartojami. Kas apeigoms, kas ne apeigoms - nematau esminio skirtumo. Juk dabar uždrausti jie yra bet kokios paskirties vartojimui.

> Meksikoje kaktusai, grybai buvo vartojami tik
> apeigoms, opiju Azija vartoti ismoke anglai, o alus > buvo germanu apeiginis gerimas.

Ką nori pasakyti? Jei grybus ir alų kai kas vartojo apeigoms - reiškia žolę ir kitus narkotikus reikia uždrausti? Galų gale niekas ir neneigė narkotikų vartojimo apeiginėms reikmėms. Apie Angliją ir opiumą Kinijoje straipsnyje buvo šnekėta. Galėtum atidžiau paskaityti prieš laidydamas tokias replikas.


> Todel panasu rasineliai labai primena visokiu
> mesliuku gandzha samprotavimus apie laisve,
> narkotiku kultura ir pan.

Nežinau, ką tau primena "panašūs rašinėliai", tačiau tavo paties komentaras yra labai menkavertis. Kabinėjiesi prie neesminių smulkmenų, apie kurias panorėjus galima įsivelti į amžinai trunkančius sofizmus, iškraipai autorės teiginius (pvz. straipsnyje nebuvo sakoma, kad vynas yra narkotikas)...

O esmė (kaip kad dažniausiai būna, kai šneka antinarkotinės propagandos gerbėjai) lieka nepaliesta.rude 2006-02-17 12:25:10
sveiks> alkoholis (aka vynas) nėra narkotikas??????? HAHAHAHAHA [[[[[[=sveiks 2006-02-17 11:58:17
pripaistyta daug nesamoniu, esa draudimas tik skatina vartoti narkotikus. nuskliedeta iki tiek, kad vynas ir sokoldasa pavadinti narkotikais. tiek vynas tiek sokoladas turi medziagu sukelianciu tam tikra emocine bukle, taciau ju yra mazai ir jos nesukelia priklausomybes. Toliau infantiliskai snekama apie "zmonijos istorija", kurioje esa narkotikus vartojo ir vargo nemate. Noreciau priminti tai rasytojai, kad narkotikai - Meksikoje kaktusai, grybai buvo vartojami tik apeigoms, opiju Azija vartoti ismoke anglai, o alus buvo germanu apeiginis gerimas.
Narkotiku kultura, kaip ja dabar suprantame (svaigintis del malonumo) pradejo formuotis
tik XIX a. Todel panasu rasineliai labai primena visokiu mesliuku gandzha samprotavimus apie laisve, narkotiku kultura ir pan.2006-02-17 01:06:03
LEGALIZUOKIT KANAPES LIETUVOI
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!morfas 2006-02-16 20:17:58
Ar taip, ar taip nepaslaptis, kad jointas geriau nei degtines butelis, uzsigeriant alum ;]Sigma 2006-02-16 20:06:57
Kas butu jeigu butu?
Geriau patyrinekite, kas Sveicarijoje yra ir vyksta, o ne tusciai gincykites ar savo isprusima, nenugincijuma, ego demonstruokite.

Narkotiku problemu istakos zmoniu bukumas, godumas ir egoistiskumas. Nors sitai kaipo ir visu problemu istakos:/

Kofeinas yra fiziskai ir psichologiskai pritantama medziaga. Tad tik nereik vaidinti eruditu ir issikalineti, kad jis nenarkotikas. Zinoma norint priprast prie kofeino reikia dideliu ir daznu jo doziu. Pazistu daug tokiu, su kuriais ryte, kol jie neisgere savo porcijos kavos, geriau nebendraut.

Reik galva galvot ir saika turet. Tuomet ir ryte nemirsi po baliuskos, ir galvoj raudona sviesa neblykses - "man butinai greit reik to, nes negaliu padaryt to ir to".Gribojedovas 2006-02-15 17:18:22
isivaizduokite situacija:
susimetam su penkiais draugais ant 10 gramu zoles. Planuojama ilga ir linksma tusofke gamtoje ir tiesiog norim apsirupinti is anksto, kad veliau nereiktu rupintis. Einu i tarpuvarte susitikti su narkotiku prekeiviu. O jis pasirodo esas mentas-apsimetelis ir mane susemia ir esu pasodinamas dvejiems metams. (jei tai vyksta Lietuvoje ir pirma karta, greiciausiai issisukciau tik su arestu arba bauda. jei tai vyktu JAV, sesciau kokiems penkiems metams minimum ir be teises iseiti anksciau). O jei teisme butu kokiu nors budu irodyta, kad ta zole as pardavinejau (kas techniskai ir vyko, jei as paemiau is draugu pinigus ir daviau jiems zole) - pasirinkimas butu is dvieju variantu - sesti astuoneriems arba desimciai metu (tai pagal LR istatymus). Na, ir jau patys isivaizduojate i ka pavirsta mano gyvenimas po siu ivykiu.

Ar manote, kad tai teisinga?vaikeliux 2006-02-15 17:07:59
ciniska ironija Jurgita? bet skaitosi labai smagiai...
beje ir tiesos zodziuose nemazai...
nors tikrai nafig drausti viska kas mums nepatinka?Vardenis Pavardenis 2006-02-15 17:00:08
Taigi taigi, kas tiesa tai ne melas :)
Ypač daug darbo vietų sukuria kalėjimuose. Pavyzdžiui štatuose narkotikų draudimas sukūrė papildomai jau beveik 2 milijonus darbo vietų. Tiek darbuotojų vien su pareigom pavadinimu "Kalinys". O kiek dar aptarnaujančio personalo, kiek kalėjimų reikėjo pastatyti, kiek naujų teisėjų nusamdyti... Išties, ekonomikos varomoji jėga.Jurgita 2006-02-15 16:37:24
Straipsnio neskaiciau, nes cia (Goa) internetas brangus, bet skaitau, kad narkotikus drausti reikia, nes tas sukuria daug papildomu darbo vietu ir skatina vartojima.
Bet to didina tokiu vietu kaip Goa trauka ir skatina zmones ieskoti alternatyviu energijos saltiniu.Baisonelis 2006-02-15 09:50:14
All illegal drugs combined kill under 20,000 per year, or a small percent of the number killed by alcohol and tobacco.

kartojasi klausimas - kiek yra vartojančių alkoholį ir tabaką, kiek narkotikus? ir kokio dydžio procentas mirčių nuo bendro skaičiaus?Baisonelis 2006-02-15 09:46:22
Bongas:
1. būtent, o kodėl manai kad legalizavus narkotikus jų vartojimas NEįgaus katastrofišką mastą? visi legalizavimo šalininkai kalba tik apie teigamas puses, tyčia nutylėdami galimas pasekmes.Bongo 2006-02-15 03:11:51
Baisonelis: "koks būtų narkomanijos paplitimas jei narkotikai nebūtų savu laiku pradėti drausti?"

I si klausima sunku tiksliai atsakyti, kaip ir i visus "kas butu jeigu butu" tipo klausimus.
Heroinas buvo pradetas vartoti del opiatu draudimo - kaip pigesnis ir stipresnis opiatas, nes kriminalizavus opiatus ju kaina juodojoj rinkoj stipriai pakilo ir kokybe suprastejo. Draudimas salygojo ypac pavojingu narkotiku paieska, skirtinga dozavima, nekokybisku narkotiku atsiradima, ligu plitima (AIDS) ir kitas problemas. Panasiai buvo su alkoholiu - prohibicijos metais alaus ir vyno gerejai griebesi stipresniu gerimu, kuriuos paprasciau saugoti ir neteisetai ivezti, del to zenkliai padaugejo ligu ir mirciu kiekis del alkoholio. Panasiai, del draudimo, pavojingesnis ir pigesnis krekas ir intraveninis kokainas savo laiku isstume uostoma kokaina. Taciau visa tai yra daugiau ar maziau prielaidos (nors ir labai tiketinos).
Bet galime paziureti ir i faktus: iki tol, kol narkotikai nebuvo uzdrausti, ju vartojimas neplito, juos uzdraudus jis eme stipriai dideti ir kelti vis daugiau problemu. kai kuriuos narkotikus kai kur legalizavus, tu narkotiku vartojimas ten visiskai nepadidejo, kai kuriais atvejais sumazejo.
Atsakymas i tavo klausima remiantis siais faktais butu toks: jei narkotikai nebutu pradeti drausti, ju paplitimas ko gero butu mazesnis negu dabar arba toks pat kaip dabar. Bet tokiu atveju jie tikrai sukeltu zymiai maziau problemu negu dabar kelia.


Baisonelis: "ar narkotikai būtų pakeitę tradicines svaiginimosi priemones, ar jas tik papildę (kiltų daugiau su sumaisymu susijusių pavojų)."

Nemanau, kad kazkurie svaigalai butu visiskai pakeite kazkuriuos kitus, manau, kad viskas butu eje sava linkme kaip ir kelis tukstancius metu iki tol. Svaigalus zmones kaip ir dabar rinktusi pagal progas, skonius ir pomegius. net jei vieni narkotikai pakeistu kitus, sveikatos ir kriminogenine situacija keistusi priklausomai nuo labai daugelio ivairiu faktoriu. Jei netycia alkoholi ir tabaka pakeistu zole (kolkas pats populiariausias nelegalus narkotikas), tai situacija zenkliai pageretu, nes kanapes negali sukelti mirties, kai tuo tarpu alkoholis ir nikotinas yra ypac pavojingi gyvybei.
Kas del ivairiu narkotiku maisymo - nematau rysio su draudimu arba legalizavimu - jei uzdrausto narkotiko vartojimas nemazeja, o legalizuoto nedideja, tai ir ivairiu narkotiku maisymo galimybes nesikeicia.


Baisonelis: "dėl poziūrio į tai, kas sukelia problemą - mano giliu įsitikinimu narkotinė medziaga sukelia organizmo ir psichikos sutrikimus, o ne poziūris į narkotiką ;)"

Sis poziuris labai paplites, bet vis del to neteisingas. jis kertasi su faktu, kad ne visiems zmonems tas pats narkotikas sukelia sutrikimus ir problemas. yra daugybe zmoniu, visa gyvenima vartojanciu ivairius nelegalius narkotikus, ir nesusidurianciu su jokiomis sveikatos ar kitokiomis problemomis. narkotiko poveikis ir su juo susijusios problemos priklauso nuo narkotiko dozavimo, jo vartojimo reguliarumo, jo vartojimo salygu ir t.t., pvz., jei narkomanas gauna narkotiku is gydytojo nemokamai arba uz savikaina, jam nereikes slapstytis, eiti bombinti parduotuviu, uzsiimti prostitucija kad gauti pinigu ir bendrauti su padugnem dyleriais kad gauti paties narkotiko - tokiu atveju jo degradavimo galimybes stipriai sumazeja. taip pat svarbus yra psichologinis aspektas - jei visi nuolat sako zmogui, kad jis degradas, jis pradeda tuo tiketi. zmogus daznai tampa tuo, kuo visuomene ji laiko.
Galu gale, pats narkotikas nieko nedaro, nusikaltimus daro zmones, bet paziurekime kokius su narkotikais susijusius nusikaltimus siuo metu zmones vykdo - narkotiko laikymas, gabenimas, pardavimas ir vartojimas - visi sie veiksmai patys savaime niekam nekenkia, taciau 90% visu su narkotikais susijusiu nusikaltimu ir bausmiu yra butent tokie. tai "nusikaltimai", kuriu vienintele zala yra nusizengimas istatymui. galima sakyti, tai "teoriniai" nusikaltimai - veiksmai, nenesantys realios zalos, o tiesiog priestaraujantys istatymams.
be to, ne visi narkotikai apskritai sukelia organizmo ir psichikos sutrikimus.


Baisonelis: "dėl heroino - ką turi omenyje, sakydamas, kad heroinas ne toks pavojingas kaip alkoholis? "

Nesakiau, kad jis maziau pavojingas. tiesiog dabar jis kelia maziau problemu uz alkoholi ir nikotina. pvz, JAV 2000-ais metais nuo alkoholio ir tabako mire apie 520000 zmoniu, o nuo heroino - apie 4000 zmoniu. aisku, galima sakyti, kad jei heroinas nebutu uzdraustas, tu mirciu butu daugiau - bet tokia prielaida neturi realaus pagrindo, nes siu mirciu daugeti pradejo uzdraudus opiatus, o ne atvirksciai.

Baisonelis: "the last but not the least: tai vis dėl to, kas gydomi marijuana addiction centers?"

Zinok, pasakysiu saziningai: nezinau. Lietuvoje tokio centro nera. ieskojau internete, bet nesugebejau rasti nei vieno veikiancio Marijuana Addiction Centre visame pasaulyje. jei zinai koki - parasyk, pasidomesiu ka jie ten veikia.
Gal but maza kruopelyte marichuanos vartotoju kreipiasi pagalbos i narkotiku priklausomybes centrus (nors negirdejau apie tokius atvejus). Tai dar nereiskia, kad jie tiksliai diagnozuoja savo problema. Bet, anyway, kaip tai susije su narkotiku draudimu ir legalizavimu? Visi pavyzdziai rodo, kad uzdraudus, marichuanos vartojimas nemazeja, o legalizavus - nedideja. Todel ir zmoniu, "priklausomu" nuo marichuanos, gydymas neturetu kazkaip keistis tuose tipo centruose ar kitaip buti susijes su sito straipsnio tema.prajuokinot 2006-02-14 23:43:04
Si info tiesiog juokinga
apie bet ka galima surinkti ir teigti, kad tai lbai ngeras..
Kvaila moterie. Ka cia paistai. Taip pat zydai apie kiauliena peza. Knygu prirase ir uzsilenke nuo ju. O tie kas apsiryja kiaulienos per gyvenima tai ir turi bedu su su sveikata. Ir labai rimtu. Pasidomek apie kiaulienos poveiki tada gal apie ja pasvaigsi, kaip tai blogai. Nesakau, kad narkotikai yra gerai, bet nesakau, kad ir blogai. Senoves senoveje juos naudojo ir niekas nemire. Ir dabar naudoja. IOr alkoholi naudoja ir naudojo ir tabaka. tik i europa veliau atvilko visa tai. Beje ir bulves kenkia zmogaus organizmui. Pasidomek apie jas ir gal dar viena koki kita straipsni parasysi. (beje apie bulves rasi labai daug info-istatymu laikmeciui begant ir panasios info.)
tai kas gi laimi? turbut mcdonalds:) cocacola:) ir tas maistas kuri perkame shopuose. :):) 2006-02-14 21:46:01
ok, Grad, straipsnis neatitinka zymiausio farmakologo pasaulyje, kurio knygos susilauke jau 7 leidimo, narkotiku apibrezimo. gerai, kad pranesei, turesim omeny.grad 2006-02-14 16:46:00
Visisika teisybe, kad apibrezimu pilna, bet manau nera sunku domintis siais dalykais surast rimtu autoriu pateiktus apibrezimus. Manasis gi yra ko gero zymiausio farmakologo pasaulyje, o jo knygos susilauke jau kokio 7 leidimo.... 2006-02-14 15:57:12
grad, irasyk i google.com: define:narcotic
ten tau pateiks daug skirtingu apoibrezimu. jei issirinkai viena is ju - nereiskia, kad jis teisingiausias ir vienintelis.grad 2006-02-14 14:49:38
Saunu Barone, kad sugebejot rast vienoki apibrezima, vis tik matosi, kad mastymas skirtingai nei Sauleliui Jums budingas, as gi radau kitoki. Kaip beje pats savo zinuteje parasete narkotinems medziagoms priskiriami narkotikai, bet tai nera vienas ir tas pats! Gal pirma perskaitykit ka pats parasete tada darykit isvadas.
Gi mano saltinis nurodo, kad narkotikai turi sukelti fizine priklausomybe, kad butu vadinami narkotikais. Kofeinas yra stimuliatorius, bet mineta savybe nepasizymi.Baisonelis 2006-02-14 13:36:05
Bongas:
straipsnis taip pat neatsako į klausimą, koks būtų narkomanijos paplitimas jei narkotikai nebūtų savu laiku pradėti drausti, ar narkotikai būtų pakeitę tradicines svaiginimosi priemones, ar jas tik papildę (kiltų daugiau su sumaišymu susijusių pavojų).
dėl požiūrio į tai, kas sukelia problemą - mano giliu įsitikinimu narkotinė medžiaga sukelia organizmo ir psichikos sutrikimus, o ne požiūris į narkotiką ;)
dėl heroino - ką turi omenyje, sakydamas, kad heroinas ne toks pavojingas kaip alkoholis? pripratimo prasme? žalos psichikai? abstinencijos lygyje? statistinėje procentuotėje lyginant alkoholikus ir heroinščikus?
the last but not the least: tai vis dėl to, kas gydomi marijuana addiction centers?Ponulis 2006-02-14 12:57:47
> Beveik. Statistika pasidomėk, kiek ir kokiais
> kiekiais nuperkama ir išgeriama per šventes, ir
> ne tik. :)

Na ir kas? Ir isgeria ir suruko zmones daug (ir tai dar ziurint su kuo lyginti), bet argi nuo to mes visi degradavom? Alkoholiku (kaip ir kitokiu narkomanu) visada bus, bet kurioje visuomeneje. Tik priklausomai nuo tos visuomenes gerbuvio, zmoniu uzimtumo ir t.t. ju bus daugiau ar maziau.

Kaip jus jaustumetes, jei siandien uzdraustu alkoholi ir rytoj nueje i parduotuve, alaus butelio jau neberastumet? O isejus pro nacnyko duris jus pasitiktu toks nesiprauses baryga ir snairuodamas i salis susnypstu: "spirt? samagon? nu davai, idiom biski za kampas..."Baronas 2006-02-14 12:01:08
paėmė vieną sakinį iš žodyno, ir jau neva krutikas. :/
"Narkotinės medžiagos – cheminės medžiagos, sukeliančios centrinės nervų sistemos intoksikaciją ar panašų psichinių funkcijų pokytį.
Narkotinės medžiagos apima plačią preparatų skalę, įskaitant narkotikus, psichotropines medžiagas, vaistus, anestetikus, lakiuosius tirpiklius, dopingines medžiagas ir priemones, alkoholį ir tabaką. Narkotinių medžiagų sąvoka įvairiose šalyse gali skirtis, priklausomai nuo įstatymų ir profesinių tradicijų.
Narkotikais tarptautinėje bendruomenėje apibrėžiamos cheminės medžiagos, kurias kontroliuoja vienintelė Jungtinių Tautų narkotikų konvencija (United Nations Single Convention on Narcotic Drugs), pasirašyta 1961 metais. Visos jos vadinamos narkotikais, nors kai kurios, pavyzdžiui, kanapės ar kokainas, neturi “narkotinio” poveikio, nes nesukelia sąstingio ir mieguistumo. Dėl šios priežasties terminu “narkotikai” tarptautiniuose įstatymuose apibrėžiamos specialiai kontroliuojamos narkotinės medžiagos, nepaisant jų pirminio poveikio psichikai."

Gal kava priklausomybės ir nesukelia, bet kad kofeinas - stimuliuojantis alkaloidas, tai kaip chemikas šito nežinot negali.Saulelis 2006-02-14 11:20:33
jooo, grad... gal tu daugiau neberasyk apie narkotikus...grad 2006-02-14 11:02:47
Sveikas Sauleli. Kadangi kaip pats buvai prisipazines nesugebejai ne aukstojo baigt, tai suprantu tavaji ziniu trukuma ir paaiskinu:
"Narkotikas - tai medziaga, sukelianti fizine priklausomybe". Nei kava, nei sokoldas nesukelia fizines priklausomybes todel narkotikais nalaikomi.Bongo 2006-02-13 22:25:34
Baisonelis: "taigi, nematau jokios priežasties legalizuoti dar vieną brudą, ar tai būtų lengvas, ar sunkus narkotikas. "

na, priezastys straipsnyje yra gan argumentuotai ir aiskiai paaiskintos, keista, kad nematai. reziumavus - kriminalizuotas narkotikas kelia daug daugiau problemu negu legalizuotas, o kriminalizavimas narkotiko vartojimo nesustabdo ir nesumazina.
o kas del "brudo" - tai didziausi brudai kol kas yra alkoholis, tabakas ir heroinas (pagal mirciu, ligu ir kitokiu problemu kieki). heroinas, tarp kitko, kelia zymiai maziau problemu uz alkoholi ir tabaka.
manau, diziausia Baisonelio, ir kitu problema yra ta, kad del narkotiko sukeliamu problemu yra kaltinamas pats narkotikas, kai tuo tarpu visi faktai rodo i tai, kad problemos labiau priklauso nuo visuomenes poziurio ir elgesio ir nuo paties vartotojo.

Baisonelis: "kas tai yra sėkmė, ir kas tai yra nesėkmė? sausojo įstatymo nesėkmė paaiškinama tradicijos svarbos nesuvokimu, narkotikų legalizavimas tokios potekstės neturi. "

siuo atveju, istatymo nesekme ivyksta tada, kai istatymas nesugeba sustabdyti to, ka bando uzdrausti. taip buvo su alkoholiu. lygiai taip pat yra su visais kitais narkotikais.piktasis senbernis 2006-02-13 17:51:36
as jumim taip pasakysiu. sestadieni isgeriau 8 alaus ir bonke degtines. tai sekmadieni galvoje dumai plauke ir siandien darbe dar plaukia. viskas kas per daug negerai. tokiu atveju manau sveikiau lengvai ipusti.Baisonelis 2006-02-13 17:24:54
pabandom iš naujo:
tai vis dėl to, kuom užsiima marijuana addiction centers? nors gal ten pseudomokslininkai ar gydytojai dirba, kas juos žino. o kas žino?
ponulis: tai matau kad nelabai ką supranti, bet pabandyk, nebijok kiek ilgiau pamąstyti.naktibaldas 2006-02-13 17:24:06
legalizuot reiktu, bet ne visus preparatus.
nesuprantu kodel noredamas ipusti turiu ieskoti pazinciu tarp nusikalteliu, kazkam skambinti, su kazkuo inkognito susitikineti. matyt tai kazkam yra paranku.Baisonelis 2006-02-13 17:23:23
aū, vėl dingo postas.Ponulis 2006-02-13 17:08:33
Priekaištai?..... Kokie priekaištai??? Apie ką tu šneki, žmogau?..... Ar tai mano logika siūlo šokoladą vadinti draustinu narkotiku???? Koks sugedęs mechanizmas tavo galvoje generuoja tokias keistas idėjas? Nusvyra man rankos prieš tokią "argumentaciją"...

Tik noriu pasakyti kad bent vienas dalykas šičia tikrai skamba durnai. Ir tai nėra akivaizdūs nedviprasmiški faktai, rimtų mokslininkų ir organizacijų tyrimai. Durnai skamba bandymas juos neigti abstrakčiais retoriniais pasvarstymais, nesiremiant niekuo kitu kaip tik savo subjektyvia nuomone ir iš piršto laužtais "argumentais".Baisonelis 2006-02-13 16:38:59
alkoholis mūsų platumose yra tradicinis dalykas, ko nepasakytum apie narkatą (tik nereikia man vtiralinti apie tai kad iš Karaliaučiaus gabenta opiumo mikstūra buvo tradicijos dalis), taigi, nematau jokios priežasties legalizuoti dar vieną brudą, ar tai būtų lengvas, ar sunkus narkotikas. kas tai yra sėkmė, ir kas tai yra nesėkmė? sausojo įstatymo nesėkmė paaiškinama tradicijos svarbos nesuvokimu, narkotikų legalizavimas tokios potekstės neturi.
ponulis: nelysk prie manęs savo durnais priekaištais, pradedame vadovautis tavo logika ir pavadiname šokoladą bei kavą draustinais narkotikais, arba pvz. alų su vynu. absoliutinimas ir kvailas klasifikavimas skamba durnai ir tik rodo smėlio dėžės argumentaciją..... 2006-02-13 16:02:53
to barashka:

kodel taip manai?... 2006-02-13 14:11:03
o kodel, Baisoneli, manai, kad tik alkoholio draudimas buvo groteskiskas? straipsnyje gi aiskiai isdestomi faktai apie tai, kad visu svaigalu draudimai nepasiekia rezultato ir sukelia tik daugiau problemu. kurio svaigalo draudimas, tavo nuomone, nera groteskiskas ir is it tikruju duoda nauda?Barashka 2006-02-13 14:06:47
Čia kažkas tai copy/paste savo referatą padarė už kurį "šaibą" gaus? Nors už tiek "panaudotos" literatūros gal ir ant 4 patemps...Saulelis 2006-02-13 13:29:38
Kai nebeturi ką sakyti, kaltę versk ant manęs - visada efektyvi taktika :)Baisonelis 2006-02-13 13:22:46
panaši į Saulelio retorika.Ponulis 2006-02-13 12:39:24
Nežemink pašnekovo savo neišprusimu... Jei net nežinai kad alkoholis yra narkotikas, tai šioje temoje neturiu apie ką su tavim šnekėti.Baisonelis 2006-02-13 12:15:45
kurioje vietoje radai kad manau kad draudimas narkotikų yra groteskiškas? tik apie c2h5oh draudimą kalbėjau.vaikeliux 2006-02-13 12:01:42
wow, suzavetas- istiesu daugybe mitu suvirpejo- bet visgi paciam matyt reiks pasitikrinti info kaikuriais klausimais. Nors ir tai jau nemazai manyciau!
Aciu Jolanta- labai lauksiu straipsnio apie "Kara pries narkotikus" Marijos Zemeje.Ponulis 2006-02-13 11:51:23
Na matai - pats tvirtini jog narkotikų draudimas yra groteskiška ir neefektyvi priemonė. O straipsnis taip pat pasisako už efektyvesnes antinarkotines kampanijas - kaip ir tu.

Nelabai nesuprantu: prieš ką prieštarauji?Baisonelis 2006-02-13 11:39:33
o kas sakė kad su alkoholiu nekovojame? kiek save pamenu, antialkoholinės kampanijos visada vyksta. vienos groteskiškos - kaip kad sausieji įstatymai - kitos efektyvesnės. patys faktai iš savęs be interpretacijos nieko neverti. šiuo atveju tai yra pronarkozinė faktų interpetacija, manau, kad pasistengus galima iš tų pačių faktų padaryti panašaus įtikinamumo, bet antinarkozinę propagandą. beje, straipsnio retorika tokia, kad apie heroino ir kokaino pavojų net neužsimenama, o tai jau aiškus perlenkimas ;)Baronas 2006-02-13 11:22:59
Beveik. Statistika pasidomėk, kiek ir kokiais kiekiais nuperkama ir išgeriama per šventes, ir ne tik. :)Ponulis 2006-02-13 11:19:47
O prieš alkogolį tarsi ir nėra kovojama, bet argi mūsų visuomenė yra alkoholikų sambūris?Baronas 2006-02-13 11:19:40
Bet kokiais faktais galima spekuliuoti kiek tik nori. Nekintamų ir akivaizdžių dalykų apskritai nėra.vienpusis 2006-02-13 11:17:20
jei perskaitytum faktus kurie isdestyti straipsnyje, tai nereiketu nieko spekuliuoti.Baisonėlis 2006-02-13 11:06:38
kita nuomonė gali būti paremta tuo, kad nekovojant, o legalizuojant narkotikus, visuomenė gali būti vobše narkomanų ir alkagolikų sambūris, nepatinka man perdėm vienpusiški straipsniai, primena straipsnius apie šviesų socialistinį rytojų :) jau niekas nepasakys kokia tiksliai būtų padėtis, jei nebūtų prasidėjęs "war on drugs", galima iki soties spekuliuoti tiek už, tiek prieš. jei vieni persūdo apie pvz. žolės pavojingumą, tai kiti puikiausiai persūdo kalbėdami apie ją kaip apie vos ne mamos pieną.vienpusis 2006-02-13 10:58:37
to baisonelis:

berods butent tai autore ir norejo pasakyti.
o kokia butu ta antrapusiska nuomone?Baronas 2006-02-13 10:49:45
Matosi, kad tu pats, Grad, nesusipažinęs su apibrėžimu.Saulelis 2006-02-13 10:48:04
> Autore matosi net nesusipazinusi su termino
> "narkotikas" apibrezimu. Kodel straipsnis ne marazmu
> skyrelyje? Nesamoniu kiekiu, manau, prilygsta ten
> publikuojamiems veikalams.

O, senas zyzla grad apsireiškė! :)
Na, tai gal sukonkretintum kur čia nesąmonės? (Išskyrus tai, kad autorė nepabrėžė jog chemija yra visų mokslų mokslas)grad 2006-02-13 10:20:46
Autore matosi net nesusipazinusi su termino "narkotikas" apibrezimu. Kodel straipsnis ne marazmu skyrelyje? Nesamoniu kiekiu, manau, prilygsta ten publikuojamiems veikalams.Baisonelis 2006-02-13 10:00:27
hm, tai kiek suprantu jeio nebūtų kriminalizuoti narkotikai, iki šiol žmonija būtų praktiškai neusidūrus su narkomanijos problema? ar ne šiek tiek vienpusiška nuomonė?


--- --- ---
naujausi komentarai
--- --- ---Euro (melo)drama – mitai ir faktai (11)

--- --- ---

KĄ DARYTI? (12)

--- --- ---

Muilo burbulai ir seni krienai (33)

--- --- ---

Mėsos turgūs Europoje – Briuselis ir Londonas (17)

--- --- ---

Iššūkiai senbernių gyvenime. II dalis. (57)

--- --- ---

Patarimai dėl elgesio su gerule (44)

--- --- ---

Back on line– BLOC PARTY / TOM WAITS / ARCADE FIRE / ANDREW BIRD (10)

--- --- ---

KILLERS/ DECEMBERISTS/ ELECTRIC SIX/ BECK/ BADLY DRAWN BOY/ TV ON THE RADIO (16)

--- --- ---

SONIC YOUTH/RED HOT CHILLI PEPPERS/WOLFMOTHER ir kiti herojai. (5)

--- --- ---

Judėjimas, žmogiškoji prigimtis ir lašiniai (32)

--- --- ---

Karas prieš narkotikus (191)

--- --- ---

Maistas ir virškinimo problemos (14)

--- --- ---

"Oskarai" 2006 (16)

--- --- ---

Kung Fu klasika (2) (16)

--- --- ---

Praleistieji (Vol.5): Babusia (Lidia Bobrova, 2003) (15)

--- --- ---

Ar Mėnulis jau gyvenamas? (41)

--- --- ---

Už sovietinę penkiakampę - milijonas litų (38)

--- --- ---

Jie bijo… (13)

--- --- ---